Data Analytics & Visualization

Data Analytics & Visualization

การวิเคราะห์ เจาะลึกข้อมูลให้เห็นภาพ พร้อมเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร

Why choose G-Able Data Processing Platform?

การวิเคราะห์ เจาะลึกข้อมูลให้เห็นภาพ พร้อมเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร

เกี่ยวกับ Data Analytics & Visualization

ระบบรายงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Information System) หรือรายงานสำหรับธุรกิจ (Business Intelligence) เป็นคำที่ใช้เรียกระบบรายงาน และการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่มีมานานแล้ว โดยเน้นไปที่การเล่าเรื่อง เล่าในสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ผ่านการนำเสนอแบบตาราง แผนภาพ กราฟ ปัจจุบันแนวคิดการใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร (Data Powers Business) เริ่มแพร่หลายมากขึ้น พนักงานในแต่ละแผนกขององค์กรสามารถตั้งคำถามและตอบผ่านเครื่องมือที่กับข้อมูลที่รับผิดชอบ

 

ดังนั้นบริการในด้านนี้ไม่ได้มีเฉพาะการพัฒนารายงาน แผนภาพเท่านั้น เรายังให้บริการอบรมเพื่อช่วยยกระดับการทำงานของพนักงาน (Empower) ในแต่ละแผนกให้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่รับผิดชอบ และสามารถแบ่งปัน (share) กันในระดับแผนก ฝ่ายหรือองค์กร ผ่านการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย และใช้งานง่าย

“Without big data analytics, companies are blind and deaf, wandering out onto the web like deer on a freeway.”

 

– Geoffrey Moore, author and consultant

การทำงาน

หลักการพื้นฐานของแนวคิดการใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กรคือ การสร้างนิสัยในการตั้งคำถามให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับ ไม่ว่าแผนกหรือฝ่ายใด ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญและท้าทายที่สุด เราให้บริการอบรมที่ช่วยแนะนำให้พนักงานมีแนวคิดในการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการตั้งคำถาม โดยสามารถเปลี่ยนโจทย์ให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรมเช่น แผนกบัญชี แผนกปฏิบัติการ แผนกบุคคล ฯลฯ ผ่านการใช้เครื่องมือในการหาคำตอบได้ด้วยตัวเอง

ประโยชน์และการนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ

เมื่อพนักงานในทุกระดับมีพื้นฐานเรื่องการวิเคราะห์ การใช้ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในงาน ก็เท่ากับว่าช่วยเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจให้กับองค์กรไปด้วย

กรณีศึกษา

Self-service Analytics for Financial Reporting

Self-service Analytics for Financial Reporting

ให้แผนกบัญชี-การเงินทำงานแบบเชิงรุก (Proactive) มากขึ้น โดยให้สิทธิ์กับเจ้าหน้าที่บางคนในการเข้าถึงตัวข้อมูลดิบ และนำมาวิเคราะห์โดยใช้พื้นฐานความรู้ในงาน ประกอบกับการใช้เครื่องมือที่ดี ก็จะช่วยให้รับทราบสถานการณ์ และหาทางแก้ไขได้เร็วขึ้น
End-to-End Visibility

End-to-End Visibility

การใช้แผนภาพแบบต่างๆ เพื่อตอบโจทย์การติดตามสถานการณ์แบบครบวงจร (End-to-End) การเชื่อมต่อเรื่องราวของแต่ละฝ่ายเข้าด้วยกัน จากแผนกสู่แผนก จากงานหน้าร้านสู่งานหลังบ้าน สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกธุรกิจ โครงการ หรืองานแต่ละส่วน

Meet an Expert

ผู้เชี่ยวชาญของเราต่างมากด้วยประสบการณ์จากบริษัท IT ชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ

ด้วยวุฒิระดับปริญญาเอกจากสถาบันนานาชาติและ การรับรองจากองค์กรระดับโลก เช่น Cloudera Certified ให้คุณวางใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะได้รับการดูแลจากมืออาชีพอย่างครบวงจร

Related Digital Review

ข้อมูล Data ออนไลน์ โดยเฉพาะ Data จาก Social Media ช่วยให้เราเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของเราได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นข้อมูล Data เชิงลึกอย่าง Analytics และ Insights จึงมีประโยชน์อย่างยิ่ง วันนี้เราขอนำเสนอวิธีการใช้ Instagram Insights เพื่อเป็นหนึ่งช่องทางทีมี Analytics เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์คุณ...

ในปัจจุบัน Google Keyword Ranking กลายเป็นแค่หนึ่งในหลายเหตุผลที่ทำให้ Traffic ที่เข้าสู่ Website ของแบรนด์คุณเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่านั้น เนื่องจากการพัฒนาระบบของ Google ในช่วงที่ผ่านมา ดังนั้น เราขอแนะนำ Search Feature 3 อย่าง ที่จะช่วยให้ Website Content ของคุณได้รับ Traffic จาก Google มากขึ้น เพื่อเป็นอีกสามช่องทางสามที่จะช่วยให้ผู้ใช้สนใจ Click นอกเหนือจาก Top Position Rankings บนผลการค้นหา (Google Search Results)...

สำหรับคนวัยทำงานที่ต้องติดต่อสื่อสารผ่านอีเมลเป็นประจำทุกวัน มักมีช่วงเวลาที่มีอีเมลเข้ามามากมาย จนแทบจะเปิดอ่านและตอบกลับไม่ทันเลย วันนี้เราจะมานำเสนอ 4 เทคนิคการจัดประเภทอีเมลในแต่ละวันอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และการจัดลำดับความสำคัญในตอบกลับอีเมลใน 4 ประเภทนี้ รวมทั้งวิธีตั้งค่าอีเมลใน Outlook และ Gmail ให้ใช้งานตามเทคนิคนี้ได้ง่ายขึ้น...

Top