Data Processing Platform

Data Processing Platform

แพลตฟอร์มสำหรับจัดเก็บข้อมูล ยืดหยุ่นใช้งานง่าย ได้ประสิทธิภาพ

Why choose G-Able Data Processing Platform?

Data gives life to the Informational Economy; and without it, this industry would not exist.

เกี่ยวกับ Data Processing Platform

เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง หลายประเภท เพื่อให้บริการข้อมูล (data services) ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการวิเคราะห์ข้อมูล การค้นหาข้อมูล การบริการทางด้านแฟ้มข้อมูล ฯลฯ นอกจากนี้ตัวระบบสามารถขยายตัวในแนวราบ (Horizontal Scalability) ตามความต้องการในการขยายตัว

Data gives life to the Informational Economy; and without it, this industry would not exist.

 

‘ข้อมูล’ ช่วยให้เศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเดินหน้า
หากปราศจากข้อมูล อุตสาหกรรมนี้ก็ไม่อาจอยู่รอดได้

การทำงาน

แพลตฟอร์มสำหรับจัดเก็บข้อมูลทำการประมวลผลข้อมูลในแบบขนาน (Parallel Processing) และมีกลไกในการปกป้องข้อมูลโดยทำสำเนา (copy) ข้อมูลอีกอย่างน้อย 2 ชุด และเนื่องจากมีการนำข้อมูลจำนวนมากมาเก็บไว้ แพลตฟอร์มดังกล่าวจึงเป็นที่ที่เหมาะสมสำหรับการประมวลผล และให้บริการข้อมูลสำหรับองค์กรไม่ว่าจะเป็นงานประมวลผลและวิเคราะห์ งานสืบค้นข้อมูล งานให้บริการข้อมูลสำหรับการทำรายงาน งานการให้บริการแฟ้มข้อมูลสำหรับระบบงานอื่น ๆ เป็นต้น

ประโยชน์และการนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ

แพลตฟอร์มสำหรับจัดเก็บข้อมูล เป็นจุดศูนย์กลางในการเก็บข้อมูลทั้งหมดขององค์กร สามารถเก็บได้มากและนานเท่าที่ต้องการ ขณะเดียวกันสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้งานได้ตามต้องการ แพลตฟอร์มยังมีเครื่องมือสำหรับดูแล จัดการที่ใช้งานง่าย และมีพันธมิตรทางด้านบิ๊กดาต้าโซลูชันมากกว่า 2,800 บริษัท

กรณีศึกษา

Data Warehouse Offloading

Data Warehouse Offloading

การย้ายข้อมูลเก่าจากระบบคลังข้อมูล หรือระบบฐานข้อมูลมาเก็บไว้ในฮาดูป (Hadoop) โดยที่ยังสามารถนำข้อมูลเก่าเหล่านั้นมาใช้งานได้ ขณะที่เราสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการขยายขนาดของระบบคลังข้อมูลตามขนาดของข้อมูล
ETL Offloading

ETL Offloading

เราสามารถนำงานการปรับเปลี่ยนข้อมูล (ETL – Extract, Transform, Load) มาทำงานบนแพลตฟอร์มได้ โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายข้อมูลหลายรอบลดการใช้งานเครือข่ายเพื่อย้ายข้อมูล และใช้หน่วยประมวลผลของแพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Modern BI Platform for Modern Data Demands

Modern BI Platform for Modern Data Demands

แพลตฟอร์มสำหรับจัดเก็บข้อมูล (เช่น Hadoop) สามารถให้บริการข้อมูลสำหรับระบบ BI หรือ Business Intelligence ได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือในการทำ BI ได้หลายผลิตภัณฑ์

Meet an Expert

ผู้เชี่ยวชาญของเราต่างมากด้วยประสบการณ์จากบริษัท IT ชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ

ด้วยวุฒิระดับปริญญาเอกจากสถาบันนานาชาติและ การรับรองจากองค์กรระดับโลก เช่น Cloudera Certified ให้คุณวางใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะได้รับการดูแลจากมืออาชีพอย่างครบวงจร

Related Digital Review

G-Able l Tableau l Denodo ขอเชิญผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่อง Virtualization and Visualization เข้าร่วมรับฟัง Webinar เรียนรู้ การใช้ Data Visualization มา ‘explore’ ข้อมูลเพื่อช่วยในการตอบคำถามหลายๆ อย่างของธุรกิจ เพื่อนำฐานข้อมูลมาช่วยวิเคราะห์ทำความเข้าใจลูกค้า และออกผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการ...

บริษัท จีเอเบิล จำกัด จับมือ บริษัท Partner หลักอย่าง บริษัท วีเอ็มแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน G-Able l VMware หัวข้อ : Benefits of Building an Intentional Remote-First Work Strategy โดยจัดในรูปแบบ Webinar โดยเน้นในเรื่องของการทำงานแบบ Work From Home (WFH)...

G-Able l Tableau l Denodo ขอเชิญผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่อง Virtualization and Visualization เข้าร่วมรับฟัง Webinar เรียนรู้ การใช้ Data Visualization มา ‘explore’ ข้อมูลเพื่อช่วยในการตอบคำถามหลายๆ อย่างของธุรกิจ เพื่อนำฐานข้อมูลมาช่วยวิเคราะห์ทำความเข้าใจลูกค้า และออกผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการ...

Top