Microsoft Azure

Microsoft Azure

จัดการข้อมูลได้ดีกว่า ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า

เกี่ยวกับ Azure

Microsoft Azure คือ คลาวด์แพลตฟอร์ม (Cloud Platform) ที่เปิดกว้างและมีความยืดหยุ่นสูงเพื่อทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับการสร้าง ติดตั้ง รวมถึงจัดการโซลูชัน รองรับการใช้งานในรูปแบบ Iaas( Infrastructure as a Service) และ Pass (Platform as a Service) นั่นคือท่านสามารถเช่าใช้บริการโดยให้ Microsoft ช่วยดูแลและจัดการด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย เหมาะสำหรับองค์กรทุกขนาดไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ที่ต้องการพัฒนาและปรับปรุง ศูนย์ข้อมูลให้มีความยืดหยุ่นและรองรับกับความต้องการทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ให้บริการ App

การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใช้งานบน Azure ทำได้โดยใช้ภาษาที่หลากหลาย เช่น Java, PHP, .NETผ่านชุดเครื่องมือ และเฟรมเวิร์กต่างๆ

ให้บริการ Compute

เพื่อการสร้างเครื่องเวอร์ชวล (Virtual Machine) เพื่อติดตั้งระบบปฏิบัติการพร้อมด้วยระบบฐานข้อมูลที่หลากหลาย

ให้บริการ Storage

เพื่อการทำสำรองข้อมูล ย้ายข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว และสำรองข้อมูลไปยังพื้นที่จัดเก็บได้อย่างปลอดภัย

ให้บริการ Network

เพื่อการเชื่อมต่อระบบคลาวด์เข้ากับโฮสต์และการติดตั้งใช้ในองค์กร

 

Unblock proficient operating boundary safely with Azure

 

เพิ่มความคล่องตัว ปลอดภัย พร้อมใช้ 24 ชั่วโมง

การทำงาน

เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย

สามารถอัปเกรดเป็นเวอร์ชันใหม่ได้เสมอ

เพิ่มสเปคเครื่องได้ตามต้องการ

ฟรี Software license และ CALs

จัดเก็บงานไปยังคลาวด์โดยอัตโนมัติ

ซื้อพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลเมื่อมีความจำเป็นเพิ่มขึ้น

ย้ายข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว และสำรองข้อมูลไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์

รองรับภาษา .NET, PHP, Java, Python, Ruby, iOS, Android, Windows

รองรับการปรับแต่งและการตั้งชื่อค่าโดเมน

มาพร้อมกับ FTP, Git, TFS, และ Web Deploy ที่มีให้อยู่แล้ว

Load balance ได้สูงสุด 500 เว็บไซต์

ประโยชน์และการนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลและบำรุงรักษา

มีความยืดหยุ่น สามารถ เพิ่ม/ลด ขนาดหรือสเปคตามความต้องการใช้งานได้

สะดวก สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลา

รองรับระบบปฏิบัติการหลากหลาย

มั่นใจได้กับความปลอดภัยสูงสุด และ SLA 99.95%

เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

G-ABLE พร้อมให้บริการและคำปรึกษาให้ทุกธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Contact G-Able

02-781-9333 หรือ

inquiry@g-able.com

Contact us at

Top