Windows Server Enterprise

Windows Server 2016

ขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่อย่างรวดเร็วด้วยแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันที่ทันสมัย

เกี่ยวกับ Microsoft Windows Server Enterprise?

ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Data Center ในด้านกระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันรองรับปริมาณข้อมูลได้มากขึ้น ประมวลผลข้อมูลจำนวนมากได้ และใช้งานคู่กับอุปกรณ์พกพาและอุปกรณ์ IOT (Internet of Things) ได้อย่างคล่องตัว สามารถเชื่อมต่อระหว่าง Data Center กับ Microsoft Azure ทั้งยังโอนย้ายโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และแอปพลิเคชันได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในรูปแบบไฮบริดคลาวด์ (Hybrid Cloud)

Editions ต่างๆ ของ Windows Server 2016

Window Server 2016 มีวางจำหน่ายด้วยกัน 2 รุ่นคือ Standard และ Datacenter ดูการเปรียบเทียบฟีเจอร์ที่มีในรุ่นที่เริ่มสามารถสร้าง Virtualization และ Datacenter ได้ดังตารางด้านล่าง

 Standard
(ใช้ได้ 2 เวอร์ชวลไลเซชั่น)
Datacenter
(ใช้เวอร์ชวลไลเซชันได้ไม่จำกัด)
ความสามารถพื้นฐานของ Windows Server
OSE/Hyper-V Container2ไม่จำกัด
Windows Server Containersไม่จำกัดไม่จำกัด
Nano Server
คุณลักษณะพิเศษทางด้านพื้นที่เก็บข้อมูล
- Storage Spec Direct
- Storage Replica
-
คุณลักษณะพิเศษทางด้านการรักษาความปลอดภัย
- Shield Virtual Machine
- Host Guardian Service
-
สแตกการทำงานของเครือข่ายในรูปแบบใหม่-
รูปแบบการคิดค่าลิกสิทธิ์การใช้งานCore + CALCore + CAL

 

Clever your server to drive your future in the faster way.

 

เปิดรับทุกโอกาสทางธุรกิจ ด้วยระบบปฏิบัติการที่ชาญฉลาดมากขึ้น

การทำงาน

อำนวยความสะดวกในการทดสอบและติดตั้งซอฟต์แวร์

เพิ่มขีดความสามารถให้รองรับปริมาณข้อมูลและการประมวลผลที่สูงขึ้น

ลดขนาดรูปแบบการใช้ ให้เล็กเท่าที่จำเป็น ใช้พื้นที่ดิสก์ เริ่มต้นที่ 200-300 MB เท่านั้น

สามารถเลือกติดตั้งเครื่องมือต่างๆในการทำงานเพิ่มเติมได้ เช่น SDK, Visual Studio ตลอดจนการใช้งาน Remote Debugging

Nano Server ยังช่วยลดโอกาสในการถูกโจมตีได้อีกด้วย

ช่วยให้สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่าย จากหลากหลายผู้ผลิตให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รองรับดิสก์หลายประเภทในการบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูล ทั้ง SATA, SSD, NVMe, เทคโนโลยี Hyper-Coveraged

รองรับขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้สูงถึง 64 TB

สามารถกำหนดคุณภาพการบริการ (Quality of Service: QoS) และทำ Storage Replica ได้

มี Server Management Tools ช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการ Window Server 2016 และ Nano Server 2016 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วยอำนวยความสะดวกในการพัฒนาสคริปต์ และการ Debug ได้สะดวกยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับ DevOps เป็นอย่างยิ่ง

การทำงาน

Modern Application Platform

อำนวยความสะดวกในการทดสอบและติดตั้งซอฟต์แวร์

เพิ่มขีดความสามารถให้รองรับปริมาณข้อมูลและการประมวลผลที่สูงขึ้น

ลดขนาดรูปแบบการใช้ ให้เล็กเท่าที่จำเป็น ใช้พื้นที่ดิสก์ เริ่มต้นที่ 200-300 MB เท่านั้น

สามารถเลือกติดตั้งเครื่องมือต่างๆในการทำงานเพิ่มเติมได้ เช่น SDK, Visual Studio ตลอดจนการใช้งาน Remote Debugging

Nano Server ยังช่วยลดโอกาสในการถูกโจมตีได้อีกด้วย

Software Defined Data Center

ช่วยให้สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่าย จากหลากหลายผู้ผลิตให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รองรับดิสก์หลายประเภทในการบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูล ทั้ง SATA, SSD, NVMe, เทคโนโลยี Hyper-Coveraged

รองรับขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้สูงถึง 64 TB

สามารถกำหนดคุณภาพการบริการ (Quality of Service: QoS) และทำ Storage Replica ได้

Management Anywhere

มี Server Management Tools ช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการ Window Server 2016 และ Nano Server 2016 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วยอำนวยความสะดวกในการพัฒนาสคริปต์ และการ Debug ได้สะดวกยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับ DevOps เป็นอย่างยิ่ง

ประโยชน์และการนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ

จัดเก็บ สำรอง และกู้คืนข้อมูลจากภัยพิบัติ โดยสามารถสำรองข้อมูลจากนอกสถานที่ได้

พัฒนา และทดสอบการใช้งานแอปพลิเคชัน รองรับปริมาณข้อมูลจำนวนมาก ปรับเปลี่ยนขนาดการประมวลผลได้ตามการใช้งานจริง

บริหารจัดการข้อมูลทั้งหมดผ่าน Data Center ร่วมกับระบบคลาวด์ได้อย่างปลอดภัย

รองรับผู้ใช้งานทั่วโลก ขยายโครงสร้างพื้นฐานผ่านเว็บแอปพลิเคชันไปจนถึงแอปบนมือถือและสตรีมมิ่งมีเดียต่างๆได้

มีความยืดหยุ่นและพร้อมใช้งานสูง กำหนดค่า ตรวจสอบ และกู้คืนการสำรองข้อมูลได้ตามต้องการ

สามารถทำงานทั้งแบบติดตั้งภายในองค์กร

และบนคลาวด์

Contact us at

Top