App & System Management

App & system

management

เราช่วยพัฒนา Application ต่างๆให้เหมาะสมกับระบบและความต้องการของลูกค้า

Performance testing (Load Testing)

ทดสอบเสถียรภาพของระบบปฏิบัติการภายใต้การใช้งานอย่างหนัก

Functional Testing

การทดสอบนี้จะดำเนินการโดยบุคคลที่จะตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของโปรแกรม

Enterprise Software Management

วิเคราะห์ระบบปฏิบัติการที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์รวมทั้งใบอนุญาตในการกำหนดทิศทางการพัฒนา

Meet the expert

ผู้เชี่ยวชาญของเราต่างมากด้วยประสบการณ์จากบริษัท IT ชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ
ให้คุณวางใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะได้รับการดูแลจากมืออาชีพอย่างครบวงจร

Meet an Expert

ผู้เชี่ยวชาญของเราต่างมากด้วยประสบการณ์จากบริษัท IT ชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ

ด้วยวุฒิระดับปริญญาเอกจากสถาบันนานาชาติและ การรับรองจากองค์กรระดับโลก เช่น Cloudera Certified ให้คุณวางใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะได้รับการดูแลจากมืออาชีพอย่างครบวงจร

Top