Advanced Technologies

Advanced Technologies

Digital Technologies ขั้นสูงเพื่อให้คุณได้เปรียบคู่แข่งและพร้อมสู่ Industry 4.0

Why Choose G-ABLE Advanced Technologies?

Flexible

G-ABLE ช่วยให้คุณบริหารธุรกิจอย่างสมบูรณ์ ด้วยความยืดหยุ่นในการเลือกใช้ระบบปฏิบัติการ ภาษา และเครื่องมือที่เหมาะกับธุรกิจ

Time Saving

ลดเวลาการจัดการระบบธุรกิจของคุณด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว

Valuable Cost

G-ABLE คิดค่าบริการตามการใช้งานจริง ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารนำเงินทุนไปต่อยอดธุรกิจส่วนอื่นๆให้เติบโตได้ดียิ่งขึ้น

Empowered your business with technology

 

ให้ธุรกิจคุณก้าวหน้าอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีแห่งยุคดิจิทัล ที่ทำให้การทำงานง่าย คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

Escalate your business with G-ABLE Advanced Technologies

Machine Learning

ประเภทของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ให้คอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการเรียนรู้โดยไม่ต้องตั้งโปรแกรมไว้อย่างชัดเจน

Artificial Intelligence

ประเภทของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถปฏิบัติงานที่ต้องการความฉลาดของมนุษย์

Chatbot

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ดำเนินการสนทนาผ่านวิธีการฟังหรือข้อความ

Internet of Things (IoT)

เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆที่เชื่อมการใช้ด้วยอินเตอร์เนต

Blockchain

เทคโนโลยีที่นำมาซึ่งความปลอดภัย น่าเชื่อถือ ในการทำธุรกรรมออนไลน์โดยไม่ต้องอาศัยคนกลาง

Meet an Expert

ผู้เชี่ยวชาญของเราต่างมากด้วยประสบการณ์จากบริษัท IT ชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ

ด้วยวุฒิระดับปริญญาเอกจากสถาบันนานาชาติและ การรับรองจากองค์กรระดับโลก เช่น Cloudera Certified ให้คุณวางใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะได้รับการดูแลจากมืออาชีพอย่างครบวงจร

Related Digital Review

หลายบริษัทเก่าแก่ในปัจจุบันทั้งขนาดยักษ์และขนาดย่อม ต้องมีการตื่นตัวเพื่อรับกับยุคสมัยที่กำลังก้าวเข้าสู่ Industry 4.0 ที่มีการนำเทคโนโลยีที่มีความเป็นดิจิทัล...

การสื่อสาร คือพื้นฐานขั้นแรกของการอยู่รวมกันเป็นสังคมของมนุษย์เริ่มจากการพูดคุยหรือการเขียน ซึ่งในปัจจุบัน Messaging Application...

Advanced Technologies

เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามามีบทบาท หรือแทนที่การใช้ชีวิตและการทำงาน ตั้งแต่เทคโนโลยีที่เชื่อมทุกอย่างด้วยอินเตอร์เน็ต Internet of Things (IoT)

เทคโนโลยี Machine Learning(ML)ที่ทำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่นการใช้ปัญญาประดิษฐ์  Artificial Intelligence(AI)

ระบบ Chatbot ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ดำเนินการสนทนาผ่านวิธีการฟังหรือข้อความ และ Blockchain เทคโนโลยีที่นำมาซึ่งความปลอดภัย น่าเชื่อถือ ในการทำธุรกรรมออนไลน์โดยไม่ต้องอาศัยคนกลาง ต่างอยู่ในส่วนของ Advanced Technologies ทั้งสิ้น

ปัจจุบันมีการนำเอา Advanced Technologies มาใช้อย่างแพร่หลาย เพียงแต่เราอาจไม่ได้เรียกว่ามันคือ Advanced Technologies เช่น ตัวอย่างใกล้ตัวที่หลายแบรนด์นำ chatbot มาใช้เพื่อโต้ตอบกับลูกค้าแบบอัตโนมัติผ่านเว็บไซต์ LINE หรือ Facebook หรือการเอาเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในธุรกรรมการเงินออนไลน์ซึ่งมีความปลอดภัยสูง จากตัวอย่างทั้งสองนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ปลอยภัยในการซื้อสินค้า และบริการ รวมถึงการทำธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ต้องไปถึงธนาคาร

G-ABLE มีผู้เชี่ยวชาญที่คร่ำหวอดด้าน IT และดิจิทัลซึ่งสามารถนำเทคโนโลยีทาง Advanced Technologies มาช่วยยกระดับการทำงานขององค์กรให้เชื่อมต่อกันทุกมิติได้ทางอินเตอร์เนต ทำให้สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา และนำความสะดวกมาสู่การทำงานในองค์กร และลูกค้าขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขอยกตัวอย่างการนำเอาเทคโนโลยี Machine Learning มาใช้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความสัมพันธ์กับ Big Data โดยยกตัวอย่างเช่น ห้างสรรพสินค้ามีการเก็บระบบข้อมูลการซื้อสินค้าของลูกค้าเอาไว้ สมุุติคุณไปซื้อนมผงที่ห้างทุกๆวันศุกร์ ก็มักจะเจอสินค้าที่เกี่ยวข้องกันอย่างผ้าอ้อมเด็กมาอยู่ข้างๆกัน พอไปคิดเงินที่แคชเชียร์ คุณก็ได้รับคูปองลดราคาสำหรับขวดนมเด็ก 30%

พฤติกรรมผู้บริโภคได้รับการวิเคราะห์จากทางห้างสรรพสินค้าเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าที่ซื้อนมให้ลูกมักซื้อผ้าอ้อมเช่นกัน เช่นเดียวกันเมื่อลูกยังต้องกินนมก็มีโอกาสต้องซื้อขวดนม เนื่องจากขวดนมนั้นเป็นสินค้าที่ซื้อแล้วใช้ได้นาน ห้างสรรพสินค้าจึงต้องกระตุ้นลูกค้า ด้วยการแจกส่วนลด แบบนี้ต่อให้จุกนมยังใหม่เป็นใครก็ยังอยากซื้อ ซึ่งเป็นการที่ห้างจะเพิ่มยอดขายสินค้าอื่นๆในหมวดเดียวกันเพิ่มอีกด้วย

Advanced Technologies

ภาพรวมของโซลูชัน

เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามามีบทบาท หรือแทนที่การใช้ชีวิตและการทำงาน ตั้งแต่เทคโนโลยีที่เชื่อมทุกอย่างด้วยอินเตอร์เน็ต Internet of Things (IoT)

เทคโนโลยี Machine Learning(ML)ที่ทำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่นการใช้ปัญญาประดิษฐ์  Artificial Intelligence(AI)

ระบบ Chatbot ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ดำเนินการสนทนาผ่านวิธีการฟังหรือข้อความ และ Blockchain เทคโนโลยีที่นำมาซึ่งความปลอดภัย น่าเชื่อถือ ในการทำธุรกรรมออนไลน์โดยไม่ต้องอาศัยคนกลาง ต่างอยู่ในส่วนของ Advanced Technologies ทั้งสิ้น

น่าสนใจอย่างไร?

ปัจจุบันมีการนำเอา Advanced Technologies มาใช้อย่างแพร่หลาย เพียงแต่เราอาจไม่ได้เรียกว่ามันคือ Advanced Technologies เช่น ตัวอย่างใกล้ตัวที่หลายแบรนด์นำ chatbot มาใช้เพื่อโต้ตอบกับลูกค้าแบบอัตโนมัติผ่านเว็บไซต์ LINE หรือ Facebook หรือการเอาเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในธุรกรรมการเงินออนไลน์ซึ่งมีความปลอดภัยสูง จากตัวอย่างทั้งสองนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ปลอยภัยในการซื้อสินค้า และบริการ รวมถึงการทำธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ต้องไปถึงธนาคาร

ทำไมต้อง G-ABLE?

G-ABLE มีผู้เชี่ยวชาญที่คร่ำหวอดด้าน IT และดิจิทัลซึ่งสามารถนำเทคโนโลยีทาง Advanced Technologies มาช่วยยกระดับการทำงานขององค์กรให้เชื่อมต่อกันทุกมิติได้ทางอินเตอร์เนต ทำให้สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา และนำความสะดวกมาสู่การทำงานในองค์กร และลูกค้าขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวอย่างการใช้

ขอยกตัวอย่างการนำเอาเทคโนโลยี Machine Learning มาใช้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความสัมพันธ์กับ Big Data โดยยกตัวอย่างเช่น ห้างสรรพสินค้ามีการเก็บระบบข้อมูลการซื้อสินค้าของลูกค้าเอาไว้ สมุุติคุณไปซื้อนมผงที่ห้างทุกๆวันศุกร์ ก็มักจะเจอสินค้าที่เกี่ยวข้องกันอย่างผ้าอ้อมเด็กมาอยู่ข้างๆกัน พอไปคิดเงินที่แคชเชียร์ คุณก็ได้รับคูปองลดราคาสำหรับขวดนมเด็ก 30%

พฤติกรรมผู้บริโภคได้รับการวิเคราะห์จากทางห้างสรรพสินค้าเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าที่ซื้อนมให้ลูกมักซื้อผ้าอ้อมเช่นกัน เช่นเดียวกันเมื่อลูกยังต้องกินนมก็มีโอกาสต้องซื้อขวดนม เนื่องจากขวดนมนั้นเป็นสินค้าที่ซื้อแล้วใช้ได้นาน ห้างสรรพสินค้าจึงต้องกระตุ้นลูกค้า ด้วยการแจกส่วนลด แบบนี้ต่อให้จุกนมยังใหม่เป็นใครก็ยังอยากซื้อ ซึ่งเป็นการที่ห้างจะเพิ่มยอดขายสินค้าอื่นๆในหมวดเดียวกันเพิ่มอีกด้วย