AWS Solutions – Migration Service

Amazon Web Services (AWS)

เป็นระบบคลาวด์ที่ได้รับความนิยมที่สุด มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ ในการรองรับ Windows Workload

ด้วย 5 เหตุผล ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2008 จนถึงปัจจุบัน

More

ฟังก์ชันที่หลากหลาย

ครอบคลุม

ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก

Reliability

ความน่าเชื่อถือ
ที่มากขึ้น

Safe

ความปลอดภัยที่สูงขึ้น

Speed

ประสิทธิภาพที่เร็วขึ้น

Best Value

ต้นทุนที่ต่ำ

Migrate and Modernize Confidently with G-Able

G-Able เรามีการร่วมมือและเชี่ยวชาญกับ Microsoft มาอย่างยาวนาน จึงสามารถที่จะผสมผสานประสบการณ์ที่มีเข้ากับความเชี่ยวชาญในระบบคลาวด์ของ AWS ได้เป็นอย่างดี สามารถ Migrate workloads จากระบบดั้งเดิมมายังระบบคลาวด์ของ AWS อย่างรวดเร็ว

G-Able Services Offering

  • บริการเพื่อประเมินความพร้อมและการวางแผนต้นทุน
  • บริการเพื่อทดสอบการใช้งาน (Proof of Concept – POC)
  • บริการเพื่อย้ายระบบไปยังระบบคลาวด์ Amazon Web Services (AWS) แบบครบวงจร
  • บริการจัดการระบบคลาวด์ สร้างให้เกิดการทำงานที่ประสิทธิภาพ (Optimize Efficiency) และรองรับความต้องการในอนาคต 

ยกระดับประสบการณ์

เพิ่มความรวดเร็วให้ธุรกิจสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างดียิ่ง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Workload

G-Able พร้อมร่วมงานกับองค์กรของท่าน เพื่อให้คำปรึกษาแก่ทีมงานในการเริ่มต้นการใช้งาน EC2 Windows บน AWS

และคำแนะนำในการเลือกผลิตภัณฑ์ Windows ที่เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน จนถึงการให้บริการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย, ความปลอดภัย, พื้นที่เก็บข้อมูล และการจัดการระบบไว้บน AWS

Top