Big Data and Analytics

Big Data

& Analytics

จัดการข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อสร้าง Insight และ Impact ให้กับธุรกิจคุณ

What is Big Data and Analytic Solution?

ช่วงเวลาที่คำว่าบิ๊กดาต้าเริ่มเป็นที่รู้จัก
ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์เป็นตัวอย่างที่ดีมากเนื่องจากมีคุณสมบัติเบื้องต้นครบ 3 ลักษณะคือ มีขนาดใหญ่ (Volume) เกิดเร็ว (Velocity) และมีความหลากหลาย (Variety) ดังนั้นช่วง 1-2 ปีแรก โซลูชั่นส่วนใหญ่เน้นไปในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลให้ได้ตามคุณสมบัติทั้งสามข้อ หลังจากมีข้อมูลแล้วขั้นต่อไปก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเป็นเป้าหมายที่ยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ทำให้องค์กรสามารถนำไปใช้เพื่อธุรกิจในด้านต่างๆ ได้เช่น

  • การนำเสนอสินค้าหรือโปรโมชั่นที่ตรงใจลูกค้า (Recommendation System)
  • การรับทราบปัญหาและรีบแก้ไขที่สะท้อนมาจากสื่อสังคมออนไลน์
  • การทำนายยอดขายสินค้าโดยใช้ข้อมูลในอดีต (Sale Forecasting)
  • การบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรล่วงหน้าก่อนที่ใช้การไม่ได้ (Predictive Maintenance) เป็นต้น

เมื่อประกอบโซลูชั่นทั้งสองช่วงเข้าด้วยกันจึงทำให้เกิดโซลูชั่นสำหรับข้อมูลแบบครบวงจรตั้งแต่เกิดข้อมูล นำเข้า จัดเก็บ ปรับเปลี่ยน วิเคราะห์ และให้บริการข้อมูล นอกจากนี้ในยุคของบิ๊กดาต้าทำให้องค์กรกลับมาให้ความสำคัญกับข้อมูลมากขึ้น ตั้งแต่การปรับปรุงวิธีการที่จะให้ได้ข้อมูลดิบมาจากระดับปฏิบัติการเพื่อนำมาใช้งานต่อได้สะดวกขึ้น การปรับปรุงข้อมูลหลักขององค์กร (Master Data) ให้ถูกต้องและอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมก่อนนำไปใช้งานในขั้นต่อไป นอกจากนี้ผู้ใช้งานที่ไม่ใช่สายไอทีโดยตรงสามารถคิดและหาคำตอบจากข้อมูลที่มี ได้ด้วยตัวเองผ่านเครื่องมือที่ทันสมัยใช้งานง่าย (Self-service Data Discovery)

Why Choose G-able Big Data and Analytics?

ทีมงานของจีเอเบิลมีความพร้อมในการให้บริการทางด้านบิ๊กดาต้า และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยจีเอเบิลได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม กลุ่มธนาคาร และอีกหลายแห่งให้เข้าดำเนินการติดตั้งโซลูชั่นทั้งแบบครบวงจร และระบบบางส่วน ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

Speed

G-Able ช่วยให้การจัดระเบียบและตรวจสอบข้อมูลจำนวนมากมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น

Highly Scalable

G-Able นำข้อมูลทั้งในแบบที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง ให้จัดการเป็นระบบมากขึ้น

Highly Secured

G-Ableเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจที่ซับซ้อน ลดความเสี่ยงของเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

Flexibility

G-Able สามารถ จัดการ วิเคราะห์และเชื่อมต่อ ข้อมูลของลูกค้าจากเครื่องมือที่ลูกค้าเลือกใช้

Predictable

G-Able ช่วยลูกค้าในการวิเคราะห์ข้อมูลล่วงหน้า รวมถึงการวิเคราะห์ Social Media

Stability

G-Able มีการจัดเก็บข้อมูลที่มีเสถียรภาพสูงที่สามารถจัดการกับข้อมูลจำนวนมาก

Big Data, new way of decision measurement

ให้คุณจัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูลล่วงหน้าเพื่อประกอบการตัดสินใจในธุรกิจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

Escalate your business with G-ABLE Big Data & Analytics Solutions

แพลตฟอร์มสำหรับจัดเก็บข้อมูลได้หลายประเภทเพื่อให้บริการข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่นการวิเคราะห์ข้อมูล และแพลตฟอร์ม สามารถขยายได้ในแนวราบ (Horizontal Scalability) ตามความต้องการในการขยายตัว

แพลตฟอร์มสำหรับจัดเก็บข้อมูลและการปรับเปลี่ยนรูปแบบของข้อมูล (transformation) ให้พร้อมใช้ รองรับการทำงานแบบกลุ่ม (Batch) และเรียลไทม์หรือกึ่งเรียลไทม์ (Real-time / Near Real-time)

ระบบการนำเสนอข้อมูลผ่านการใช้กราฟ หรือแผนภาพในหลากหลายรูปแบบที่เหมาะกับประเภทข้อมูล ซึ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานทำงานในลักษณะโต้ตอบ (interactive) กับเครื่องมือในการค้นหาคำตอบ

การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Advanced Analytics) โดยมีพื้นฐานจากการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) ในการสร้างรูปแบบการวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับประเภทข้อมูล และความต้องการทางธุรกิจ

Case Studies

G-Able – Big Data and Analytic solutions

ยุคของ Big Data ทำให้องค์กรกลับมาให้ความสำคัญกับข้อมูลมากขึ้น ตั้งแต่การปรับปรุงวิธีการที่จะให้ได้ข้อมูลดิบมาจากระดับปฏิบัติการเพื่อนำมาใช้งานต่อได้สะดวกขึ้น ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์เป็นตัวอย่างที่ดีมากเนื่องจากมีคุณสมบัติเบื้องต้นครบ 3 ลักษณะคือ มีขนาดใหญ่ (Volume) เกิดเร็ว (Velocity) และมีความหลากหลาย (Variety)

 

ดังนั้นช่วง 1-2 ปีแรกโซลูชันส่วนใหญ่เน้นไปในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลให้ได้ตามคุณสมบัติทั้งสามข้อ หลังจากมีข้อมูลแล้วขั้นต่อไปก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเป็นเป้าหมายที่ยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ทำให้องค์กรสามารถนำไปใช้เพื่อธุรกิจในด้านต่างๆ

 

G-Able มีความพร้อมในการให้บริการทางด้าน Big Data และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม กลุ่มธนาคาร และอีกหลายแห่งให้เข้าดำเนินการติดตั้งโซลูชันทั้งแบบครบวงจร และระบบบางส่วน ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

ท่านสามารถเข้าดูเนื้อหาและใจความสำคัญที่ถูกกล่าวถึงในงานผ่านทางพรีเซนเทชันนี้

Meet an Expert

ผู้เชี่ยวชาญของเราต่างมากด้วยประสบการณ์จากบริษัท IT ชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ

ด้วยวุฒิระดับปริญญาเอกจากสถาบันนานาชาติและ การรับรองจากองค์กรระดับโลก เช่น Cloudera, Hadoop Certified ให้คุณวางใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะได้รับการดูแลจากมืออาชีพอย่างครบวงจร

Related Digital Review

ตัวแทนจากบริษัท จีเอเบิล จำกัด คุณณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และคุณปณต กาญจนศูนย์ หัวหน้าแผนกการตลาดและดิจิทัลโซลูชัน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการสัมมนา “Cloud Jump #3: The Power of Big Data Analytics” ที่ AIS Business จัดร่วมกับ G-Able และ VMware ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 ในการบรรยายหัวข้อ “Big Data Analytics: What It Is and Why It Matters?” คุณณัฐนภัสเล่ากระบวนการของ Big Data......

ปัจจัยสำคัญในการปรับองค์กรสู่ดิจิทัลให้สำเร็จ HR ต้องเฟ้นหา ‘Data Scientist’ เสริมทัพให้แข็งแกร่ง ในยุค “Big Data” เพราะการวิเคราะห์ จัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ...

ในอดีตการแข่งขันทางธุรกิจนั้นเป็นล้วนมีกลยุทธ์รูปแบบแบบต่าง ๆ เฉกเช่นการทำสงครามกับข้าศึก ไม่ว่าจะเป็นการประเมินกำลังฝั่งตรงข้าม ...

Related News

G-Able ร่วมกับ Trend Micro หนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านการทำ Cybersecurity ขอเชิญผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่อง Cybersecurity และ พ.ร.บ. ไซเบอร์ เข้าร่วมงาน "Cybersecurity Threats & Trend 2020" เผยแพร่ความรู้เกี่ยวบกับพ.ร.บ.ไซเบอร์ รวมทั้งได้ทราบเทรนด์ความเคลื่อนไหวของโลก IT ในปี 2020...

G-Able ร่วมกับ Dell Technology จัดงานให้ผู้ที่สนใจในเรื่องของ IoT และ Data Analytics เข้ามารับฟังเพื่อให้เข้าใจในเรื่องของ IoT (Internet of Things) และข้อมูลมากขึ้น เพื่อนำข้อมูลที่เกิดขึ้นจากระบบ IoT ไปต่อยอดวิเคราะห์เพื่อธุรกิจและเข้าใจในเรื่องของ Data Analytics มากยิ่งขึ้น มองเห็นความสำคัญของ Solution ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิผลด้านการตัดสินใจทางธุรกิจได้...

G-Able l Redhat ขอเชิญผู้ที่สนใจเรื่อง Anisble เข้าร่วมงาน “Think Automate, Think Ansible - The Innovative Engine Technology Accelerate Your Digital Transformation” เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ Ansible พร้อมการนำตัวอย่าง Use Case ที่หลากหลาย ช่วยให้ท่านสามารถนำความรู้มาผสมผสานกับการ Transform ธุรกิจ...

In the News

Big Data and Analytics

ช่วงเวลาที่คำว่า Big Data เริ่มเป็นที่รู้จัก ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์เป็นตัวอย่างที่ดีมากเนื่องจากมีคุณสมบัติเบื้องต้นครบ 3 ลักษณะคือ มีขนาดใหญ่ (Volume) เกิดเร็ว (Velocity) และมีความหลากหลาย (Variety) ช่วง 1-2 ปีแรกโซลูชันส่วนใหญ่เน้นไปในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลให้ได้ตามคุณสมบัติทั้งสามข้อ หลังจากมีข้อมูลแล้วขั้นต่อไปก็คือการวิเคราะห์ข้อมูล(Analytics) ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ (Analytics)

จากเดิมที่องค์กรมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลภายในองค์กรเป็นหลัก ด้วยการ รวมศูนย์ฐานข้อมูลหลักขององค์กรไว้ที่เดียวกัน (Enterprise Data Warehouse) โดยนำเอาข้อมูลจากหลายๆ หน่วยงานมาประมวลผลรวมกัน เพื่อใช้ในการดำเนินงานและตัดสินใจเชิงธุรกิจ แต‹ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ เริ่มให้ความสำคัญกับข้อมูลที่อยู่ภายนอกองค์กรมากขึ้นเนื่องมาจากการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูŒบริโภค เช่น การหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจซื้อ วิธีการซื้อสินคŒาและบริการ การแสดงความคิดเห็นต่อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลนที่มีแนวโน้มสูงขึ้น และการตอบรับของผู้บริโภคต่อเทคโนโลยีที่เป็นอุปกรณ์ ติดตามตัวต่างๆ มากขึ้น ทำให้จัดเก็บข้อมูลใหม่ที่หลากหลายรูปแบบและมีจำนวนมาก โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปวิเคราะห์ เพื่อใหŒเกิดประโยชน์อย่างมากมายต่อธุรกิจ

โดยขั้นตอนการสกัดข้อมูลต่างๆ ให้อยู่‹ในรูปแบบที่ธุรกิจสามารถใช้Œประโยชน์ได้ เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structured) และ ข้อมูลที่ไม่มีโครงสรŒาง (Unstructured) เข้ามาจัดเก็บในถังขŒอมูล แล้วนำข้อมูลที่มีความเกี่ยวพันกันมาจัดหมวดหมู่หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบเพื่อเข้าสู่ระบบคลังข้อมูล จากนั้นก็ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกจัดเรียงเรียบร้อยแล้วในหลากหลายมิติ และนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายผ่านทางรูปภาพหรือกราฟ

โดยกลุ่มบริษัทจีเอเบิลมีนักวิทยาศาสตรข้อมูล (Data Scientist) ผู้เชี่ยวชาญและ มีเครื่องมือที่ครบครัน พร้อมนำเสนอบริการเพื่อสนับสนุนองค์กรธุรกิจในการบริหาร จัดการข้อมูลแบบครบวงจร (End to End) ทำให้องค์กรธุรกิจมีโอกาสสร้างรูปแบบทางธุรกิจใหม่และก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจอย่างมหาศาล

เราขอยกตัวอย่าง Netflix ย้อนกลับไปราวๆปี 2008 ลูกค้าผู้ใช้บริการ Video on demand กลุ่มใหญ่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาจอดำ ในขณะที่ลูกค้า Streaming ที่ใช้บริการผ่านคลาวด์บางรายสามารถใช้งานได้เป็นปกติ ผลกระทบครั้งใหญ่ในครั้งนี้ กดดันให้ Netflix ต้องเร่งหาทางแก้ไขก่อนที่คิดจะให้ขยายการให้บริการออกไปยังต่างประเทศ Big Data คือกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหา ทีมงานนำข้อมูลในทุกด้านทั้ง ส่วนที่มีความหนาแน่นในการใช้บริการ เครื่องข่ายความเร็วเน็ต จุดเชื่อมต่อระหว่างการให้บริการด้านข้อมูล ฯลฯ ถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อหาทางป้องกันปัญหา Down-time ที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต

 

และนี่คือคำอธิบายของคำว่า Big Data คำจำกัดความของข้อมูลต่างๆมากมายที่มารวมตัวกันเพื่อรอการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆที่แตกต่างกันโดยผ่านการใช้เครื่องมือเฉพาะทางในการวิเคราะห์

Big Data and Analytics

ภาพรวมของโซลูชัน

ช่วงเวลาที่คำว่า Big Data เริ่มเป็นที่รู้จัก ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์เป็นตัวอย่างที่ดีมากเนื่องจากมีคุณสมบัติเบื้องต้นครบ 3 ลักษณะคือ มีขนาดใหญ่ (Volume) เกิดเร็ว (Velocity) และมีความหลากหลาย (Variety) ช่วง 1-2 ปีแรกโซลูชันส่วนใหญ่เน้นไปในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลให้ได้ตามคุณสมบัติทั้งสามข้อ หลังจากมีข้อมูลแล้วขั้นต่อไปก็คือการวิเคราะห์ข้อมูล(Analytics) ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ (Analytics)

น่าสนใจอย่างไร?

องค์กรสามารถนำไปใช้เพื่อธุรกิจในด้านต่างๆ ได้เช่น การนำเสนอสินค้าหรือโปรโมชั่นที่ตรงใจลูกค้า (Recommendation System) การรับทราบปัญหาและรีบแก้ไขที่สะท้อนมาจากสื่อสังคมออนไลน์ การทำนายยอดขายสินค้าโดยใช้ข้อมูลในอดีต (Sale Forecasting) การบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรล่วงหน้าก่อนที่ใช้การไม่ได้ (Predictive Maintenance) เป็นต้น

เมื่อประกอบโซลูชันทั้งสองช่วงเข้าด้วยกันจึงทำให้เกิดโซลูชันสำหรับข้อมูลแบบครบวงจร ตั้งแต่เกิดข้อมูล นำเข้า จัดเก็บ ปรับเปลี่ยน วิเคราะห์ และให้บริการข้อมูล

นอกจากนี้ในยุคของ Big Data ทำให้องค์กรกลับมาให้ความสำคัญกับข้อมูลมากขึ้น ตั้งแต่การปรับปรุงวิธีการที่จะให้ได้ข้อมูลดิบมาจากระดับปฏิบัติการเพื่อนำมาใช้งานต่อได้สะดวกขึ้น การปรับปรุงข้อมูลหลักขององค์กร (Master Data) ให้ถูกต้องและอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมก่อนนำไปใช้งานในขั้นต่อไป นอกจากนี้ผู้ใช้งานที่ไม่ใช่สายไอทีโดยตรงสามารถคิดและหาคำตอบจากข้อมูลที่มีได้ด้วยตัวเองผ่านเครื่องมือที่ทันสมัยใช้งานง่าย (Self-service Data Discovery)

ทำไมต้อง G-ABLE?

ทีมงาน Big Data ของ G-ABLE มีความพร้อมในการให้บริการทางด้าน Big Data และการวิเคราะห์ข้อมูล Ana;ytics โดย G-ABLE ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม กลุ่มธนาคาร และอีกหลายแห่งให้เข้าดำเนินการติดตั้งโซลูชันทั้งแบบครบวงจร และระบบบางส่วน ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

ตัวอย่างการใช้ Big Data

เราขอยกตัวอย่าง Netflix ย้อนกลับไปราวๆปี 2008 ลูกค้าผู้ใช้บริการ Video on demand กลุ่มใหญ่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาจอดำ ในขณะที่ลูกค้า Streaming ที่ใช้บริการผ่านคลาวด์บางรายสามารถใช้งานได้เป็นปกติ ผลกระทบครั้งใหญ่ในครั้งนี้ กดดันให้ Netflix ต้องเร่งหาทางแก้ไขก่อนที่คิดจะให้ขยายการให้บริการออกไปยังต่างประเทศ Big Data คือกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหา ทีมงานนำข้อมูลในทุกด้านทั้ง ส่วนที่มีความหนาแน่นในการใช้บริการ เครื่องข่ายความเร็วเน็ต จุดเชื่อมต่อระหว่างการให้บริการด้านข้อมูล ฯลฯ ถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อหาทางป้องกันปัญหา Down-time ที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต

 

และนี่คือคำอธิบายของคำว่า Big Data คำจำกัดความของข้อมูลต่างๆมากมายที่มารวมตัวกันเพื่อรอการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆที่แตกต่างกันโดยผ่านการใช้เครื่องมือเฉพาะทางในการวิเคราะห์

Top