Digital Business Transformation | 7 Ports

Digital Business Transformation

ทรานส์ฟอร์มธุรกิจแบบเดิมไปสู่ธุรกิจดิจิทัล

ทำไมบริษัทชั้นนำถึงเลือก Digital Business Transformation ?

Digital Business Transformation คือการที่เราเน้นการเข้าไปช่วยสร้างการทรานส์ฟอร์มธุรกิจแบบเดิมไปสู่ธุรกิจดิจิทัล พร้อมทั้งหาโอกาสใหม่ให้ธุรกิจของพาร์ทเนอร์หรือลูกค้า

Impact Focus

G-Able มีทีมงานที่มีประสบการณ์สร้าง Marketing และพัฒนา Brand ที่มีผลงานเด่นชัดมาแล้วมากกว่า 100 บริษัทชั้นนำของไทย และบริษัทเหล่านั้นยังใช้บริการ Digital Marketing กับเราจนถึงปัจจุบัน

Digital Focus

G-Able ดูแลลูกค้าด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Digital อย่างแท้จริงที่มี Certificate จากหลายบริษัทระดับโลกเช่น Google, Facebook, Hubspot, Microsoft และมีทีมงานผสมผสานทั้ง Strategy, Creative และ Technology

Transparency

G-Able ให้บริการด้วยความโปร่งใส มี Agency Fees ที่เหมาะสมและแชร์ข้อมูลในการบริหารโครงการตลาดให้ลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา และยืนยันด้วยชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือที่สะสมมานาน ทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าการลงทุนการตลาดนั้นคุ้มค่า

Make Your Marketing Plan Measurable And Predictable

วางแผนการตลาดในยุคดิจิทัลให้ล้ำหน้าและวัดผลได้ ด้วยบริการที่คุ้มค่าและความใส่ใจจากทีมมืออาชีพ

G-Able Marketing Products & Services

เทคโนโลยีที่ช่วยองค์กรให้สามารถทำการตลาด เจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างอัตโนมัติและวัดผลได้

บริหารและจัดการการศึกษาแบบครบวงจร ที่ถูกพัฒนามาในรูปแบบของ Web-Based Application สามารถดึงข้อมูลออกมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว

สร้างเว็บไซต์อย่างมีคุณภาพ ประมวลผลรวดเร็ว พร้อมการดีไซน์ล้ำสมัย ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกกลุ่ม

Digital Marketing Campaign

ให้บริการจัดการทุกช่องทางของการใช้ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง เพื่อจัดการข้อมูลทางการตลาดเสมือนเป็นเอเจนซี่

BI Data Virtualization

การให้บริการเทคโนโลยี Tableau, Power BI, Google Data Studio เจาะลึกข้อมูลธุรกิจมากยิ่งขึ้น

ให้บริการปรึกษาและออกแบบสื่อดิจิทัล UX, VDO และสื่อกราฟิกต่างๆสำหรับแคมเปญมาร์เก็ตติ้ง

Digital Business Transformation Products & Services

ION InsurTech

เป็นการยกระดับสินค้าและบริการในวงการประกันภัย โดยการนำเอาเทคโนโลยีมาผลักดันวงการประกันภัย ให้สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น

Core Insurance

หัวใจหลักที่ขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัย Core Insurance โซลูชันสำหรับธุรกิจประกันภัยที่ต้องการก้าวข้ามขีดจำกัดของงาน Operation

Agent App

ระบบการจัดการงานขายให้สำหรับตัวแทนการขายหรือพนักงานขายใช้ในการจัดการงานขาย

Merchant App

ระบบบริหารจัดการโปรโมชั่นและกลุ่มลูกค้าสำหรับร้านค้าและคู่ค้า

Digital Business Consult

บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจจากทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านธุกิจเชิงลึกและด้านเทคโนยีระดับประเทศ

Insurance Analytic

ระบบวิเคราห์ข้อมูลเชิงลึกด้านประกันภัย

Insurance Operation

ระบบบริหารจัดการงาน operation เกี่ยวกับงานประกัน

Core Business Security

ระบบความปลอดภัยมาตรฐานสากล

ION FinTech

เป็นการนำเอา Technology มาใช้กับธุรกิจการให้บริการทางการเงิน เป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจแบบใหม่ เพื่อผลักดันให้สินค้าและบริการสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น

Core Lending

ระบบที่ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการอนุมัติสินเชื่อแบบเต็มรูแแบบ

Hire Purchase

โปรแกรมระบบเช่าซื้อ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้รองรับงานที่เกี่ยวกับการให้เช่าซื้อ ให้เช่า และลิสซิ่ง

Personal Loan

ระบบการประะมินความเสี่ยงในการให้กู้ยืมสินเชื่อส่วนบุคคล

Appraisal System

ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับประเมินราคาหลักทรัพย์

Lending Analytic

ระบบการวิเคราะห์สินเชื่อ โดยใช้ Data Analytic หรือเทคโนโลยีในการวิเคราะห์สินเชื่อ ประมวลผลธุรกรรมทางการเงินได้

Alternative Scoring

เครื่องมือที่ใช้กระบวนการทางสถิติ ทำขึ้นเพื่อกำหนดตัวชี้วัดความน่าจะเป็นในการชำระคืนหนี้

Lending Operation

ระบบแดชบอร์ดที่มอนิเตอร์การทำงานทั้งหมดของฝั่ง Operation ฝั่งธุรกิจประกันภัย

Digital Business Operation

เป็นการปรับเปลี่ยนการทำงานแบบเดิม ๆ ขององค์กร ให้ Transform เป็นรูปแบบการทำงานแบบ Digital Operation มากขึ้น เพิ่มความง่าย และสะดวกสบายต่อผู้ใช้งาน

Document Management

บริการบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลทุกประเภท อย่างมีประสิทธิภาพ

E-TAX Solution

ระบบบริการจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

Digital Business

สำหรับธุรกิจที่มองหาโอกาสในการเติบโตใหม่ๆ ตั้งแต่การเริ่มต้นก้าวเข้ามาทำการตลาดในโลกดิจิทัล ตลอดจนการต่อยอดธุรกิจด้วยการสร้าง Platform เป็นของตัวเอง

ION GO InsurTech

โซลูชันประกันภัยรูปแบบใหม่ โดยการนำพฤติกรรมของผู้บริโภคมาใช้ในการนำเสนอประกันวินาศภัยที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้ชีวิต

ION GO Logistic

โซลูชันที่จะมาช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจขนส่งไม่ว่าจะเป็นในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ION GO Lending

ระบบสินเชื่อบุคคลผ่านมือถือที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบอนุมัติสินเชื่อทุกระบบ

Database Growth Hacking

การนำข้อมูลที่มีมาวิเคราะห์เพื่อช่วยต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วและสร้างฐานลูกค้าให้มากขึ้นด้วยงบที่ต่ำที่สุด

Case Studies

G-Able – Annual Press Conference 2017

G-Able ได้จัดงาน Annual Press Conference 2017 ขึ้นเพื่อตอกย้ำภาพผู้นำ Digital Transformation Agent ณ โรงแรม St.Regis Bangkok เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

 

โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อประกาศกลยุทธ์และทิศทางของบริษัทในปี 2560 ในการเป็น Digital Transformation Agent  เพื่อช่วยลูกค้าในการปฏิรูปองค์กรให้ตอบโจทย์การขับเคลื่อนของธุรกิจในยุคดิจิตัล โดยมี 3 โซลูชันเรือธง  คือ Big Data, Marketing Technology, และ Cloud Infrastructure

ซึ่งโซลูชันทั้งหมดของ G-Able สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่คือ
1. Modern Digital Solutions
2. Enterprise Solutions
3. Infrastructure Solutions

ท่านสามารถเข้าดูเนื้อหาและใจความสำคัญที่ถูกกล่าวถึงในงานผ่านทางพรีเซนเทชันนี้

Meet an Expert

ผู้เชี่ยวชาญของเราต่างมากด้วยประสบการณ์จากบริษัท IT ชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ

ด้วยวุฒิระดับปริญญาเอกจากสถาบันนานาชาติและ การรับรองจากองค์กรระดับโลก เช่น Google, Facebook และ Hubspot Certified ให้คุณวางใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะได้รับการดูแลจากมืออาชีพอย่างครบวงจร

Related Digital Review

G-Able l Tableau l Denodo ขอเชิญผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่อง Virtualization and Visualization เข้าร่วมรับฟัง Webinar เรียนรู้ การใช้ Data Visualization มา ‘explore’ ข้อมูลเพื่อช่วยในการตอบคำถามหลายๆ อย่างของธุรกิจ เพื่อนำฐานข้อมูลมาช่วยวิเคราะห์ทำความเข้าใจลูกค้า และออกผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการ...

บริษัท จีเอเบิล จำกัด จับมือ บริษัท Partner หลักอย่าง บริษัท วีเอ็มแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน G-Able l VMware หัวข้อ : Benefits of Building an Intentional Remote-First Work Strategy โดยจัดในรูปแบบ Webinar โดยเน้นในเรื่องของการทำงานแบบ Work From Home (WFH)...

G-Able l Tableau l Denodo ขอเชิญผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่อง Virtualization and Visualization เข้าร่วมรับฟัง Webinar เรียนรู้ การใช้ Data Visualization มา ‘explore’ ข้อมูลเพื่อช่วยในการตอบคำถามหลายๆ อย่างของธุรกิจ เพื่อนำฐานข้อมูลมาช่วยวิเคราะห์ทำความเข้าใจลูกค้า และออกผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการ...

Digital Marketing

การทำการตลาดผ่าน Digital Channel และ Digital Tools ต่างๆ โดย Digital Marketing สามารถแบ่งได้เป็น 2 ด้านคือ

 

  • Pull Digital Marketing Strategy กลยุทธ์นี้ผู้บริโภคเป็นฝ่ายเลือกข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง เช่น การสื่อสาร และข้อเสนอทางการตลาด ฯลฯ เพราะฉะนั้นนักการตลาดต้องพยายามทำให้แบรนด์ หรือข้อเสนอของท่านเป็นที่สะดุดตา พบเจอได้ง่าย และชักจูงให้ผู้บริโภคสนใจและทำการซื้อสินค้าหรือกิจกรรมต่างๆ ตามที่ท่านต้องการในที่สุด ท่านควรใช้กลยุทธ์ เช่น Search Engine Optimization, Viral Marketing, Social Media Marketing, Email Marketing เป็นต้น

 

Push Digital Marketing Strategy กลยุทธ์นี้นักการตลาดเป็นฝ่ายสื่อสาร ส่งข้อมูล ข่าวสาร ข้อเสนอ ฯลฯ ไปยังผู้บริโภค เช่นการโฆษณาบนเว็บไซต์ ส่งสติ๊กเกอร์ผ่าน Line ท่านควรใช้กลยุทธ์ เช่น Search Engine Advertising, Webinars/Seminars, Demonstrations, Free Trial เป็นต้น

Digital Marketing สามารถวัดผลได้จากจำนวนผู้ที่คลิกเข้ามาชมเว็บไซต์ หรือผู้ที่เข้ามาลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ซึ่งในการทำ Digital Marketing จะมีเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ผลนั่นก็คือ Digital Marketing Analytics เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในการทำแคมเปญการตลาดต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับสาร หรือผู้ที่ได้รับประสบการณ์ เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือ เกิดพฤติกรรมอะไรบางอย่างขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติ หรือกระตุ้นความต้องการในสินค้าและบริการนั้นๆ โดยการทำการตลาดแบบ Digital Marketing มีหลายช่องทางได้แก่ Mobile Marketing, Content Marketing, Social Media Marketing, Infographic เป็นต้น

G-ABLE มีผู้เชี่ยวชาญและทีมที่คร่ำหวอดด้าน Digital Marketing ซึ่งสามารถตอบโจทย์การทำการตลาดในยุค Digital 4.0 ที่ผู้บริโภคหันมาเสพสื่ออนไลน์และใช้ช่องทางออนไลน์ในการเลือกใช้สินค้าและบริการมากขึ้น โดยเรามีการให้บริการ Digital Marketing แบบครบวงจรตั้งแต่ การวางแผนกลยุทธ์ ออกแบบสร้างเว็บไซต์ให้องค์กร สื่อออนไลน์ Content Marketing, Social Media Marketing และการทำแคมเปญการตลาดต่างๆด้วย Digital Tools

Website Implementation หรือสร้างเว็บไซต์ครบวงจร ตั้งแต่ออกแบบ ทดสอบการดำเนินการ จนถึงการเปิดตัวเว็บไซต์ ยกตัวอย่างเว็บไซต์ของ G-ABLE ที่ท่านกำลังดูอยู่นี้ ได้รวมเอา Digital Marketing หลากรูปแบบไว้ด้วยกัน ทั้งการทำ Content Marketing การใช้ Digitals Tools เพื่อวิเคราะห์หน้า หรือส่วนที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุด การเชื่อมต่อเว็บไซต์กับ Social Media ต่างๆ ระบบลงทะเบียน การทำ eDM เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารให้ทางอีเมล์ รวมไปถึงการทำ Keyword SEO,SEM ล้วนรวมอยู่ในการให้บริการด้าน Digital Marketing จาก G-ABLE ทั้งสิ้น

Digital Marketing

ภาพรวมของโซลูชัน

การทำการตลาดผ่าน Digital Channel และ Digital Tools ต่างๆ โดย Digital Marketing สามารถแบ่งได้เป็น 2 ด้านคือ

 

  • Pull Digital Marketing Strategy กลยุทธ์นี้ผู้บริโภคเป็นฝ่ายเลือกข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง เช่น การสื่อสาร และข้อเสนอทางการตลาด ฯลฯ เพราะฉะนั้นนักการตลาดต้องพยายามทำให้แบรนด์ หรือข้อเสนอของท่านเป็นที่สะดุดตา พบเจอได้ง่าย และชักจูงให้ผู้บริโภคสนใจและทำการซื้อสินค้าหรือกิจกรรมต่างๆ ตามที่ท่านต้องการในที่สุด ท่านควรใช้กลยุทธ์ เช่น Search Engine Optimization, Viral Marketing, Social Media Marketing, Email Marketing เป็นต้น

 

Push Digital Marketing Strategy กลยุทธ์นี้นักการตลาดเป็นฝ่ายสื่อสาร ส่งข้อมูล ข่าวสาร ข้อเสนอ ฯลฯ ไปยังผู้บริโภค เช่นการโฆษณาบนเว็บไซต์ ส่งสติ๊กเกอร์ผ่าน Line ท่านควรใช้กลยุทธ์ เช่น Search Engine Advertising, Webinars/Seminars, Demonstrations, Free Trial เป็นต้น

น่าสนใจอย่างไร?

Digital Marketing สามารถวัดผลได้จากจำนวนผู้ที่คลิกเข้ามาชมเว็บไซต์ หรือผู้ที่เข้ามาลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ซึ่งในการทำ Digital Marketing จะมีเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ผลนั่นก็คือ Digital Marketing Analytics เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในการทำแคมเปญการตลาดต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับสาร หรือผู้ที่ได้รับประสบการณ์ เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือ เกิดพฤติกรรมอะไรบางอย่างขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติ หรือกระตุ้นความต้องการในสินค้าและบริการนั้นๆ โดยการทำการตลาดแบบ Digital Marketing มีหลายช่องทางได้แก่ Mobile Marketing, Content Marketing, Social Media Marketing, Infographic เป็นต้น

ทำไมต้อง G-ABLE?

G-ABLE มีผู้เชี่ยวชาญและทีมที่คร่ำหวอดด้าน Digital Marketing ซึ่งสามารถตอบโจทย์การทำการตลาดในยุค Digital 4.0 ที่ผู้บริโภคหันมาเสพสื่ออนไลน์และใช้ช่องทางออนไลน์ในการเลือกใช้สินค้าและบริการมากขึ้น โดยเรามีการให้บริการ Digital Marketing แบบครบวงจรตั้งแต่ การวางแผนกลยุทธ์ ออกแบบสร้างเว็บไซต์ให้องค์กร สื่อออนไลน์ Content Marketing, Social Media Marketing และการทำแคมเปญการตลาดต่างๆด้วย Digital Tools

ตัวอย่างการใช้

Website Implementation หรือสร้างเว็บไซต์ครบวงจร ตั้งแต่ออกแบบ ทดสอบการดำเนินการ จนถึงการเปิดตัวเว็บไซต์ ยกตัวอย่างเว็บไซต์ของ G-ABLE ที่ท่านกำลังดูอยู่นี้ ได้รวมเอา Digital Marketing หลากรูปแบบไว้ด้วยกัน ทั้งการทำ Content Marketing การใช้ Digitals Tools เพื่อวิเคราะห์หน้า หรือส่วนที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุด การเชื่อมต่อเว็บไซต์กับ Social Media ต่างๆ ระบบลงทะเบียน การทำ eDM เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารให้ทางอีเมล์ รวมไปถึงการทำ Keyword SEO,SEM ล้วนรวมอยู่ในการให้บริการด้าน Digital Marketing จาก G-ABLE ทั้งสิ้น

Top