Hyperautomation

Hyperautomation

ระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติโดย Bot หรือหุ่นยนต์อัจฉริยะ

What is Hyperautomation Solution?

Hyperautomation เป็นการรวมกันของเครื่องมืออัตโนมัติแบบใหม่ที่จะสนับสนุนกระบวนการทำงานได้อย่างรวดเร็วเป็นชุดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สามารถบูรณาการการทำงานและกระบวนการได้โดยอัตโนมัติและทำให้การดำเนินงานทางธุรกิจขยายการทำงานเร็วขึ้นดีขึ้นและการตอบสนองมากขึ้น

เทคโนโลยี RPA มีการใช้งานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย อาทิ

 • BPO (Business process outsourcing)
 • Finance & Banking
 • Insurance
 • Telecom
 • Manufacturing
 • BPA (Business Process Automation)
 • Retail & CPG
 • Public Factor
 • Health Care

“Hyperautomation is irreversible and inevitable.

Everything that can and should be

automated will be automated.”

 

GARTNER

Top Strategic Technology Trends for 2021, Worldwide, 2021

Hyperautomation ถือเป็นกุญแจสำคัญสำหรับสถานการณ์ COVID-19

ทั้งในด้านความเป็นเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติแบบดิจิทัลและความยืดหยุ่นในการดำเนินงานสำหรับองค์กร

เพื่อให้องค์กรของคุณมั่นใจว่ารูปแบบการทำงานของกระบวนการทางธุรกิจดำเนินไปอย่างถูกต้อง

G-ABLE Hyperautomation ประกอบด้วย 4 technologies ดังนี้

 • Robotic Process Automation 
  • เป็นเทคโนโลยีบูรณาการที่ช่วยให้การทำงานประจำเป็นไปโดยอัตโนมัติ, ทำซ้ำและคาดเดาได้
 • Artificial Intelligent & Machine Learning 
  • ประยุกต์ใช้อย่างผสมผสานเพื่ออำนวยความสะดวกในการคาดการณ์เพื่อทำให้กระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อนเป็นไปโดยอัตโนมัติ
 • Intelligent Document Process 
  • เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลเอกสารเพื่อกำจัดงานภายในกระบวนการ
 • Analytic and Insight
  • ขับเคลื่อนประสิทธิภาพการดำเนินงานทางธุรกิจเพื่อช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้นสำและสอดคล้องกลยุทธ์ที่กำลังดำเนินอยู่

Key benefits of Hyperautomation

Optimize Operational Efficiency

ช่วยปรับประสิทธิภาพกระบวนการให้ดีขึ้น

Accelerate an Existing Process

เร่งความเร็วให้กับกระบวนการที่มีอยู่

Optimize Cost

ปรับปรุงต้นทุนของกระบวนการ

Productivity Increase

เพิ่ม Productivity

Business Agility Increase

เพิ่มความคล่องตัวให้กับธุรกิจมากขึ้น

Error Rate Reduction

ลดความผิดพลาดของกระบวนการ

Why Choose G-Able Hyperautomation?

ทีมงานของจีเอเบิลมีความพร้อมในการให้บริการทางด้าน Hyperautomation โดยจีเอเบิลได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม กลุ่มธนาคาร กลุ่มไฟแนนซ์ และอีกหลายธุรกิจให้เข้าดำเนินการติดตั้งโซลูชันทั้งแบบครบวงจร และระบบบางส่วน ตั้งแต่ปี  2561 เป็นต้นมา

Professional

G-Able มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอทีโซลูชันแบบครบวงจร รวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ Certificate ทั้งระดับ Associate และ Advance พร้อมที่จะให้คำปรึกษาและพัฒนาธุรกิจของคุณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Trusted

G-Able ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำในไทยในด้านการให้บริการระบบ IT และโซลูชันมา กว่า 30 ปี และมีประสบการณ์จริงจากหลายกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม

Flexibility

G-Able มีทีมงานในการออกแบบ ตั้งค่าและปรับการทำงานของ Hyperautomation ให้เข้ากับกระบวนงานที่มีอยู่ของธุรกิจในแต่ละส่วนเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น

Highly Secured

G-Able Hyperautomation ช่วยปกป้องข้อมูลได้อย่างปลอดภัยและทำให้กระบวนการเป็นไปตาม compliance ที่กำหนดได้ เพื่อลดความเสี่ยงและดำเนินธุรกิจเป็นไปตามการกำกับดูแล (Business Governance) ได้อย่างราบรื่น

Case Studies

Leading hi-tech company

Challenges

บริษัทนี้มีกระบวนการทำงานของการออกใบสั่งซื้อสินค้า ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจำเป็นต้องผ่านประมวลผลมากกว่า 30 แอปพิเคชัน และต้องเข้าถึงหน้าจออื่นๆ มากกว่า 10 หน้าจอสำหรับของแต่ละกระบวนการทำงาน

Solutions

G-Able ใช้ Hyperautomation เพื่อเข้าไปช่วยเหลือลูกค้าในการประมวลผลกระบวนการทำงานของลูกค้า โดย Hyperautomation จะเข้าไปค้นหา และ สร้าง workflow กระบวนการทำงานในหลายๆ แอปพลิเคชันและรวบรวมข้อมูลในหลายช่องทางของแต่ละ แอปพลิเคชัน

Benefits

บริษัทสามารถลดเวลาการทำงานในกระบวนการต่างๆ ได้มากถึง 25 % และ ลดข้อผิดพลาดการทำงานได้เป็น 0 % ช่วยทำให้ลดค่าการปฎิบัติงานได้มากว่าเดิม 40 % ต่อปี

Retail major

Challenges

บริษัทต้องการโอนถ่ายข้อมูลจากแบบฟอร์มเดิมสู่แบบฟอร์มใหม่ และ ทำแบบฟอร์มการรายงานผลสำหรับใบงานขาย เพื่อส่งไปยังหน่วยงานต่างๆในองค์กร

Solutions

Hyperautomation สามารถช่วยในการสร้างรายงานและการพิสูจน์รายงานต่างๆ โดย Hyperautomation จะทำงานจัดเรียงข้อมูลลงบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ การกรอกข้อมูล ลงบนหน้าอินเตอร์เฟสของ SAP, ERP ซึ่ง Hyperautomation ช่วยแปลงเอกสารไปยังหลายๆรูปแบบ เช่น EXCEL, PDF เป็นต้น

Benefits

บริษัทพบว่าหลังจากมี Hyperautomation ช่วยทำงานมีความแม่นยำของเอกสารมากขึ้น 30 % ช่วยลดเวลาการทำงานเดิมมากถึง 40 % และช่วยในการออกใบการสั่งซื้อให้มีประสิทธิผลมากขึ้น 25-30 %

Equipment Manufacturer

Challenges

บริษัทผลิตเครื่องมือสำหรับการบิน มีผลการทำงานการจัดการใบสินค้า ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากนัก ต้องการหาเครื่องมือเพื่อมาเพิ่มประสิทธิภาพของการกระบวนการดังกล่าว

Solutions

Hyperautomation จะเข้าไปช่วยในการสืบค้นข้อมูล และ รวบรวมข้อมูลจากหลายๆ ช่องทาง เช่น จากหน้า Web Application จากหน้า Web Portal ของลูกค้า โดยสร้าง workflow เพื่อสร้างลำดับขั้นตอนการทำงานสำหรับการออกเอกสารใบสั่งซื้อ

Benefits

บริษัทสามารถลดเวลาการทำงานของการสร้างเอกสารใบสั่งซื้อ ได้มากถึง 75 % จากการทำงานเดิมและ ช่วยลดชั่วโมงการทำงานของพนักงานถึง 25-30%

Telco

Challenges

บริษัทต้องการ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่าย IT support Service สำหรับโปรเซส ที่เข้ามามากกว่า 5 ล้าน คำสั่งต่อปี

Solutions

Hyperautomation จะเข้าไปช่วยจัดการงาน incident ต่างๆ โดยสร้าง workflow เพื่อสั่งการให้ Bot ไปช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

Benefits

บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 20 % และ ลดเวลาในการแก้ไขผลิตภัณฑ์ ถึง 50 % และยังช่วยแก้ไขปัญหาที่เข้ามถึง 30 %

Finance

Challenges

บริษัทต้องการรันกระบวนการทำงานโดยอัติโนมัติ ของกระบวนการประเมินสินเชื่อ และ กระบวนการอนุมัติสินเชื่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบการทำงานเดิม

Solutions

Bot จะเข้าไปทำงานผ่านหน้า Web Portal และ เลียนแบบการทำงานปกติของพนักงาน ในทุกๆกระบวนการและเปรียบเทียบข้อมูลอย่างถูกต้อง

Benefits

Bot สามารถเข้าไปช่วยการทำงานเดิมของพนักงานได้ 100 % และช่วยลดข้อผิดพลาดของพนักงาน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจากเดิม 70 %

Case Studies

Meet an Expert

ผู้เชี่ยวชาญของเราต่างมากด้วยประสบการณ์จากบริษัท IT ชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ

ด้วยวุฒิระดับปริญญาเอกจากสถาบันนานาชาติและ การรับรองจากองค์กรระดับโลก เช่น Cloudera, Hadoop Certified ให้คุณวางใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะได้รับการดูแลจากมืออาชีพอย่างครบวงจร

Related Digital Review

G-Able ได้จัดBusiness Showcase เพื่อแสดงนวัตกรรมสุดล้ำและบริการด้านดิจิตัลโซลูชั่นของบริษัทโดย มีผู้สนใจนวัตกรรม Internet of Things (IOT) ของ G-Able เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เราได้คิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น...

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 คุณ ปณต กาญจนศูนย์ ได้รับเกียรติจากธนาคารออมสินเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายได้บรรยายในหัวข้อ Change อนาคตใหม่กับ Data Driven ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญในการนำข้อมูลเข้ามาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีทำให้หลายธุรกิจต้องปรับแนวทางการทำงานของตนเองให้เข้ากับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ...

Related News

เมื่อเร็วๆ นี้ ตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัทจีเอเบิล นำโดย คุณนวลนิตย์ หงส์ประภาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขายและพัฒนาธุรกิจ...

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2021 ที่ผ่านมา คุณโสภณ แก้วนิสสัย Senior Vice President เป็นตัวแทนบริษัทจีเอเบิล เข้ารับรางวัล  Best Enterprise Solution Awards ภายใต้งาน “Get On Awards 2021” จากบริษัท Get On Technology โดยเป็นรางวัลสุดยอดการขายดีเยี่ยม โดยมาจากการขาย Product ของ  Dell Technologies และ VMware...

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท G-Able จับมือพันธมิตรกับ UiPath จัดงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ Accelerate business productivity and performance with UiPath Hyperautomation เพื่อแนะนำเทคโนโลยี Hyperautomation ด้วย UiPath Product ให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่การันตีโดย Gartner 2020 ที่ได้รับความสนใจป็นอย่างมากและนำไปใช้ให้กับองค์กรธุรกิจต่างๆ มากมายทั่วโลก...

In the News

Big Data and Analytics

ช่วงเวลาที่คำว่า Big Data เริ่มเป็นที่รู้จัก ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์เป็นตัวอย่างที่ดีมากเนื่องจากมีคุณสมบัติเบื้องต้นครบ 3 ลักษณะคือ มีขนาดใหญ่ (Volume) เกิดเร็ว (Velocity) และมีความหลากหลาย (Variety) ช่วง 1-2 ปีแรกโซลูชันส่วนใหญ่เน้นไปในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลให้ได้ตามคุณสมบัติทั้งสามข้อ หลังจากมีข้อมูลแล้วขั้นต่อไปก็คือการวิเคราะห์ข้อมูล(Analytics) ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ (Analytics)

จากเดิมที่องค์กรมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลภายในองค์กรเป็นหลัก ด้วยการ รวมศูนย์ฐานข้อมูลหลักขององค์กรไว้ที่เดียวกัน (Enterprise Data Warehouse) โดยนำเอาข้อมูลจากหลายๆ หน่วยงานมาประมวลผลรวมกัน เพื่อใช้ในการดำเนินงานและตัดสินใจเชิงธุรกิจ แต‹ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ เริ่มให้ความสำคัญกับข้อมูลที่อยู่ภายนอกองค์กรมากขึ้นเนื่องมาจากการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูŒบริโภค เช่น การหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจซื้อ วิธีการซื้อสินคŒาและบริการ การแสดงความคิดเห็นต่อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลนที่มีแนวโน้มสูงขึ้น และการตอบรับของผู้บริโภคต่อเทคโนโลยีที่เป็นอุปกรณ์ ติดตามตัวต่างๆ มากขึ้น ทำให้จัดเก็บข้อมูลใหม่ที่หลากหลายรูปแบบและมีจำนวนมาก โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปวิเคราะห์ เพื่อใหŒเกิดประโยชน์อย่างมากมายต่อธุรกิจ

โดยขั้นตอนการสกัดข้อมูลต่างๆ ให้อยู่‹ในรูปแบบที่ธุรกิจสามารถใช้Œประโยชน์ได้ เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structured) และ ข้อมูลที่ไม่มีโครงสรŒาง (Unstructured) เข้ามาจัดเก็บในถังขŒอมูล แล้วนำข้อมูลที่มีความเกี่ยวพันกันมาจัดหมวดหมู่หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบเพื่อเข้าสู่ระบบคลังข้อมูล จากนั้นก็ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกจัดเรียงเรียบร้อยแล้วในหลากหลายมิติ และนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายผ่านทางรูปภาพหรือกราฟ

โดยกลุ่มบริษัทจีเอเบิลมีนักวิทยาศาสตรข้อมูล (Data Scientist) ผู้เชี่ยวชาญและ มีเครื่องมือที่ครบครัน พร้อมนำเสนอบริการเพื่อสนับสนุนองค์กรธุรกิจในการบริหาร จัดการข้อมูลแบบครบวงจร (End to End) ทำให้องค์กรธุรกิจมีโอกาสสร้างรูปแบบทางธุรกิจใหม่และก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจอย่างมหาศาล

เราขอยกตัวอย่าง Netflix ย้อนกลับไปราวๆปี 2008 ลูกค้าผู้ใช้บริการ Video on demand กลุ่มใหญ่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาจอดำ ในขณะที่ลูกค้า Streaming ที่ใช้บริการผ่านคลาวด์บางรายสามารถใช้งานได้เป็นปกติ ผลกระทบครั้งใหญ่ในครั้งนี้ กดดันให้ Netflix ต้องเร่งหาทางแก้ไขก่อนที่คิดจะให้ขยายการให้บริการออกไปยังต่างประเทศ Big Data คือกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหา ทีมงานนำข้อมูลในทุกด้านทั้ง ส่วนที่มีความหนาแน่นในการใช้บริการ เครื่องข่ายความเร็วเน็ต จุดเชื่อมต่อระหว่างการให้บริการด้านข้อมูล ฯลฯ ถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อหาทางป้องกันปัญหา Down-time ที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต

 

และนี่คือคำอธิบายของคำว่า Big Data คำจำกัดความของข้อมูลต่างๆมากมายที่มารวมตัวกันเพื่อรอการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆที่แตกต่างกันโดยผ่านการใช้เครื่องมือเฉพาะทางในการวิเคราะห์

Big Data and Analytics

ภาพรวมของโซลูชัน

ช่วงเวลาที่คำว่า Big Data เริ่มเป็นที่รู้จัก ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์เป็นตัวอย่างที่ดีมากเนื่องจากมีคุณสมบัติเบื้องต้นครบ 3 ลักษณะคือ มีขนาดใหญ่ (Volume) เกิดเร็ว (Velocity) และมีความหลากหลาย (Variety) ช่วง 1-2 ปีแรกโซลูชันส่วนใหญ่เน้นไปในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลให้ได้ตามคุณสมบัติทั้งสามข้อ หลังจากมีข้อมูลแล้วขั้นต่อไปก็คือการวิเคราะห์ข้อมูล(Analytics) ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ (Analytics)

น่าสนใจอย่างไร?

องค์กรสามารถนำไปใช้เพื่อธุรกิจในด้านต่างๆ ได้เช่น การนำเสนอสินค้าหรือโปรโมชั่นที่ตรงใจลูกค้า (Recommendation System)  การรับทราบปัญหาและรีบแก้ไขที่สะท้อนมาจากสื่อสังคมออนไลน์  การทำนายยอดขายสินค้าโดยใช้ข้อมูลในอดีต (Sale Forecasting)  การบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรล่วงหน้าก่อนที่ใช้การไม่ได้ (Predictive Maintenance) เป็นต้น

เมื่อประกอบโซลูชันทั้งสองช่วงเข้าด้วยกันจึงทำให้เกิดโซลูชันสำหรับข้อมูลแบบครบวงจร ตั้งแต่เกิดข้อมูล นำเข้า จัดเก็บ ปรับเปลี่ยน วิเคราะห์ และให้บริการข้อมูล

นอกจากนี้ในยุคของ Big Data ทำให้องค์กรกลับมาให้ความสำคัญกับข้อมูลมากขึ้น ตั้งแต่การปรับปรุงวิธีการที่จะให้ได้ข้อมูลดิบมาจากระดับปฏิบัติการเพื่อนำมาใช้งานต่อได้สะดวกขึ้น  การปรับปรุงข้อมูลหลักขององค์กร (Master Data) ให้ถูกต้องและอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมก่อนนำไปใช้งานในขั้นต่อไป  นอกจากนี้ผู้ใช้งานที่ไม่ใช่สายไอทีโดยตรงสามารถคิดและหาคำตอบจากข้อมูลที่มีได้ด้วยตัวเองผ่านเครื่องมือที่ทันสมัยใช้งานง่าย (Self-service Data Discovery)

ทำไมต้อง G-ABLE?

ทีมงาน Big Data ของ G-ABLE มีความพร้อมในการให้บริการทางด้าน Big Data  และการวิเคราะห์ข้อมูล Ana;ytics โดย G-ABLE ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม กลุ่มธนาคาร และอีกหลายแห่งให้เข้าดำเนินการติดตั้งโซลูชันทั้งแบบครบวงจร และระบบบางส่วน ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

ตัวอย่างการใช้ Big Data

เราขอยกตัวอย่าง Netflix ย้อนกลับไปราวๆปี 2008 ลูกค้าผู้ใช้บริการ Video on demand กลุ่มใหญ่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาจอดำ ในขณะที่ลูกค้า Streaming ที่ใช้บริการผ่านคลาวด์บางรายสามารถใช้งานได้เป็นปกติ ผลกระทบครั้งใหญ่ในครั้งนี้ กดดันให้ Netflix ต้องเร่งหาทางแก้ไขก่อนที่คิดจะให้ขยายการให้บริการออกไปยังต่างประเทศ Big Data คือกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหา ทีมงานนำข้อมูลในทุกด้านทั้ง ส่วนที่มีความหนาแน่นในการใช้บริการ เครื่องข่ายความเร็วเน็ต จุดเชื่อมต่อระหว่างการให้บริการด้านข้อมูล ฯลฯ ถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อหาทางป้องกันปัญหา Down-time ที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต

 

และนี่คือคำอธิบายของคำว่า Big Data คำจำกัดความของข้อมูลต่างๆมากมายที่มารวมตัวกันเพื่อรอการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆที่แตกต่างกันโดยผ่านการใช้เครื่องมือเฉพาะทางในการวิเคราะห์

Top