IT Operation Management

IT Operation Management

Your IT Operation in Good Hands of Our Experts

Why Choose G-ABLE IT Operation Management?

Virtualize

G-ABLE enables you to access data via Intranet/Internet and work via web browsers from anywhere any time.

Time Saving

G-ABLE offers time-saving solutions for your search by organizing the data lake

Highly Secured

G-ABLE services and systems are highly secured. None of your data will be leaked or lost.

Simplify your IT operations and find faults quickly with G-ABLE IT operation management solutions

 

บริหารระบบไอทีขององค์กรอย่างราบรื่น พร้อมด้วยระบบที่ยืดหยุ่น สามารถปรับการใช้งานตามต้องการ

Escalate your business with G-ABLE IT Operation Management

IT Service Monitoring

This service helps to improve application performances and ensure quick troubleshooting.

IT Managed Service

On-demand IT services are provided to customers.

Automated Testing

This service facilitates the execution of tests and the comparison of outcomes.

Application Performance Management

This service helps you monitor and manage performance and availability of software applications.

G-ABLE – Annual Press Conference 2017

G-ABLE ได้จัดงาน Annual Press Conference 2017 ขึ้นเพื่อตอกย้ำภาพผู้นำ Digital Transformation Agent ณ โรงแรม St.Regis Bangkok เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

 

โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อประกาศกลยุทธ์และทิศทางของบริษัทในปี 2560 ในการเป็น Digital Transformation Agent  เพื่อช่วยลูกค้าในการปฏิรูปองค์กรให้ตอบโจทย์การขับเคลื่อนของธุรกิจในยุคดิจิตัล โดยมี 3 โซลูชันเรือธง  คือ Big Data, Marketing Technology, และ Cloud Infrastructure

ซึ่งโซลูชันทั้งหมดของ G-ABLE สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่คือ
1. Modern Digital Solutions
2. Enterprise Solutions
3. Infrastructure Solutions

ท่านสามารถเข้าดูเนื้อหาและใจความสำคัญที่ถูกกล่าวถึงในงานผ่านทางพรีเซนเทชันนี้

Meet an Expert

ผู้เชี่ยวชาญของเราต่างมากด้วยประสบการณ์จากบริษัท IT ชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ

ด้วยวุฒิระดับปริญญาเอกจากสถาบันนานาชาติและ การรับรองจากองค์กรระดับโลก เช่น VMware, Huawei Certified ให้คุณวางใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะได้รับการดูแลจากมืออาชีพอย่างครบวงจร

Related Digital Review

เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีมีความซับซ้อนขึ้นมาก นอกจากนี้ระบบ ไอทียังเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำธุรกิจขององค์กรอีกด้วย  ส่งผลให้หน่วยงานที่ดูแลระบบไอทีเผชิญ...

ตัวแทนจากบริษัท จีเอเบิล จำกัด คุณณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และคุณปณต กาญจนศูนย์ หัวหน้าแผนกการตลาดและดิจิทัลโซลูชัน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการสัมมนา “Cloud Jump #3: The Power of Big Data Analytics” ที่ AIS Business จัดร่วมกับ G-Able และ VMware ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 ในการบรรยายหัวข้อ “Big Data Analytics: What It Is and Why It Matters?” คุณณัฐนภัสเล่ากระบวนการของ Big Data......

IT operations management

การดำเนินงานด้านไอทีประกอบด้วยกระบวนการและบริการทั้งหมดที่บริหารงานโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร (IT) ด้วยเหตุนี้การดำเนินงานด้านไอทีจึงรวมถึงกระบวนการบริหารและการสนับสนุนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับทั้งภายในและภายนอก การจัดการการดำเนินงานด้านไอทีที่มีประสิทธิภาพทำให้เกิดความพร้อมประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการและบริการขององค์กร

 

การจัดการการดำเนินงานด้าน IT กำหนดวิธีการที่ IT เข้ามาใช้บริการการปรับใช้และการสนับสนุนเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสม่ำเสมอความน่าเชื่อถือและคุณภาพในการให้บริการ เกือบทุกธุรกิจไอทีมีหน่วยงานการจัดการที่กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนและการให้บริการและวิธีการแก้ไขปัญหาตามแนวทางปฏิบัติมาตรฐาน หน่วยงานด้านการปฏิบัติงานด้านไอทีมักกำหนดนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานอย่างน้อยที่กำหนดขึ้นอย่างคล่องตัวโดยพิจารณาจากวิธีที่องค์กรมีแนวโน้มที่จะแก้ปัญหาของลูกค้าและความต้องการของตนเอง

ในธุรกิจขนาดเล็ก ITOM อาจได้รับการติดตั้งและให้บริการในบ้าน อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มว่าจะเป็นไปโดยอัตโนมัติและอาจเป็นแหล่งภายนอก ซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงาน IT จะตรวจสอบและควบคุมวิธีที่องค์กรด้านไอทีจัดการซอฟต์แวร์บริการฮาร์ดแวร์และการสนับสนุนด้านไอทีอื่น ๆ เช่นการทำสัญญากับโทรศัพท์เคลื่อนที่และช่วยให้โต๊ะทำงานทุกประเภท ตัวเลือกรวมถึงบริการที่มีการจัดการซอฟต์แวร์เป็นบริการ (SaaS) และแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์

G-ABLE มีผู้เชี่ยวชาญและทีมที่คร่ำหวอดด้าน  Cloud Platform & Infrastructure ซึ่งได้ดูแลและให้บริการลูกค้าที่เป็นระดับ Enterprise มามากว่า 28 ปี G-ABLE จึงมีความเข้าใจในธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลจำนวนมาก บวกกับความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจของลูกค้าองค์กรก้าวทันตามยุคดิจิทัลได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ ขึ้นใช้ระบบบน Cloud ได้

IT operations management

ภาพรวมของโซลูชัน

การดำเนินงานด้านไอทีประกอบด้วยกระบวนการและบริการทั้งหมดที่บริหารงานโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร (IT) ด้วยเหตุนี้การดำเนินงานด้านไอทีจึงรวมถึงกระบวนการบริหารและการสนับสนุนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับทั้งภายในและภายนอก การจัดการการดำเนินงานด้านไอทีที่มีประสิทธิภาพทำให้เกิดความพร้อมประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการและบริการขององค์กร

 

การจัดการการดำเนินงานด้าน IT กำหนดวิธีการที่ IT เข้ามาใช้บริการการปรับใช้และการสนับสนุนเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสม่ำเสมอความน่าเชื่อถือและคุณภาพในการให้บริการ เกือบทุกธุรกิจไอทีมีหน่วยงานการจัดการที่กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนและการให้บริการและวิธีการแก้ไขปัญหาตามแนวทางปฏิบัติมาตรฐาน หน่วยงานด้านการปฏิบัติงานด้านไอทีมักกำหนดนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานอย่างน้อยที่กำหนดขึ้นอย่างคล่องตัวโดยพิจารณาจากวิธีที่องค์กรมีแนวโน้มที่จะแก้ปัญหาของลูกค้าและความต้องการของตนเอง

น่าสนใจอย่างไร?

ในธุรกิจขนาดเล็ก ITOM อาจได้รับการติดตั้งและให้บริการในบ้าน อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มว่าจะเป็นไปโดยอัตโนมัติและอาจเป็นแหล่งภายนอก ซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงาน IT จะตรวจสอบและควบคุมวิธีที่องค์กรด้านไอทีจัดการซอฟต์แวร์บริการฮาร์ดแวร์และการสนับสนุนด้านไอทีอื่น ๆ เช่นการทำสัญญากับโทรศัพท์เคลื่อนที่และช่วยให้โต๊ะทำงานทุกประเภท ตัวเลือกรวมถึงบริการที่มีการจัดการซอฟต์แวร์เป็นบริการ (SaaS) และแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์

ทำไมต้อง G-ABLE?

G-ABLE มีผู้เชี่ยวชาญและทีมที่คร่ำหวอดด้าน  Cloud Platform & Infrastructure ซึ่งได้ดูแลและให้บริการลูกค้าที่เป็นระดับ Enterprise มามากว่า 28 ปี G-ABLE จึงมีความเข้าใจในธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลจำนวนมาก บวกกับความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจของลูกค้าองค์กรก้าวทันตามยุคดิจิทัลได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ ขึ้นใช้ระบบบน Cloud ได้

Section
Empty section. Edit page to add content here.

Big Data and Analytics

เป็นอภิมหาข้Œอมูลขนาดใหญ‹ที่กระจัดกระจายอยู่ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ซึ่งเป็šนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากพัฒนาการของเทคโนโลยี และระบบต่างๆ ที่เป็นไปอย‹างก้าวกระโดดในยุคปัจจุบัน ทำให้องค์กรมีการเก็บข้Œอมูลอย่างมากมายมหาศาลแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน โดยประชากรทุกคนถือเป็šนผู้สร้Œางข้Œอมูล (Data Generator) ได้ในทุกที่ทุกเวลา ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่ทุกคนสามารถสร้Œางข้อมูลใหม่ๆ ขึ้นมาบนโลกได้Œเสมอ เพียงแต่‹ข้อมูลเหล่านี้อาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่องค์กรสามารถนำไปใช้ได้ทันทีหรืออาจมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรบางอย่างแฝงอยู่

จากเดิมที่องค์กรมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลภายในองค์กรเป็นหลัก ด้วยการ รวมศูนย์ฐานข้อมูลหลักขององค์กรไว้ที่เดียวกัน (Enterprise Data Warehouse) โดยนำเอาข้อมูลจากหลายๆ หน่วยงานมาประมวลผลรวมกัน เพื่อใช้ในการดำเนินงานและตัดสินใจเชิงธุรกิจ แต‹ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ เริ่มให้ความสำคัญกับข้อมูลที่อยู่ภายนอกองค์กรมากขึ้นเนื่องมาจากการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูŒบริโภค เช่น การหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจซื้อ วิธีการซื้อสินคŒาและบริการ การแสดงความคิดเห็นต่อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลนที่มีแนวโน้มสูงขึ้น และการตอบรับของผู้บริโภคต่อเทคโนโลยีที่เป็นอุปกรณ์ ติดตามตัวต่างๆ มากขึ้น ทำให้จัดเก็บข้อมูลใหม่ที่หลากหลายรูปแบบและมีจำนวนมาก โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปวิเคราะห์ เพื่อใหŒเกิดประโยชน์อย่างมากมายต่อธุรกิจ

โดยขั้นตอนการสกัดข้อมูลต่างๆ ให้อยู่‹ในรูปแบบที่ธุรกิจสามารถใช้Œประโยชน์ได้ เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structured) และ ข้อมูลที่ไม่มีโครงสรŒาง (Unstructured) เข้ามาจัดเก็บในถังขŒอมูล แล้วนำข้อมูลที่มีความเกี่ยวพันกันมาจัดหมวดหมู่หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบเพื่อเข้าสู่ระบบคลังข้อมูล จากนั้นก็ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกจัดเรียงเรียบร้อยแล้วในหลากหลายมิติ และนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายผ่านทางรูปภาพหรือกราฟ 

 โดยกลุ่มบริษัทจีเอเบิลมีนักวิทยาศาสตรข้อมูล (Data Scientist) ผู้เชี่ยวชาญและ มีเครื่องมือที่ครบครัน พร้อมนำเสนอบริการเพื่อสนับสนุนองค์กรธุรกิจในการบริหาร จัดการข้อมูลแบบครบวงจร (End to End) ทำให้องค์กรธุรกิจมีโอกาสสร้างรูปแบบทางธุรกิจใหม่และก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจอย่างมหาศาล

Big Data and Analytics

บิ๊ก ดาต้า (Big Data)

เป็นอภิมหาข้Œอมูลขนาดใหญ‹ที่กระจัดกระจายอยู่ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ซึ่งเป็šนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากพัฒนาการของเทคโนโลยี และระบบต่างๆ ที่เป็นไปอย‹างก้าวกระโดดในยุคปัจจุบัน ทำให้องค์กรมีการเก็บข้Œอมูลอย่างมากมายมหาศาลแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน โดยประชากรทุกคนถือเป็šนผู้สร้Œางข้Œอมูล (Data Generator) ได้ในทุกที่ทุกเวลา ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่ทุกคนสามารถสร้Œางข้อมูลใหม่ๆ ขึ้นมาบนโลกได้Œเสมอ เพียงแต่‹ข้อมูลเหล่านี้อาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่องค์กรสามารถนำไปใช้ได้ทันทีหรืออาจมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรบางอย่างแฝงอยู่

การวิเคราะห์ข้อมูล

จากเดิมที่องค์กรมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลภายในองค์กรเป็นหลัก ด้วยการ รวมศูนย์ฐานข้อมูลหลักขององค์กรไว้ที่เดียวกัน (Enterprise Data Warehouse) โดยนำเอาข้อมูลจากหลายๆ หน่วยงานมาประมวลผลรวมกัน เพื่อใช้ในการดำเนินงานและตัดสินใจเชิงธุรกิจ แต‹ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ เริ่มให้ความสำคัญกับข้อมูลที่อยู่ภายนอกองค์กรมากขึ้นเนื่องมาจากการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูŒบริโภค เช่น การหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจซื้อ วิธีการซื้อสินคŒาและบริการ การแสดงความคิดเห็นต่อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลนที่มีแนวโน้มสูงขึ้น และการตอบรับของผู้บริโภคต่อเทคโนโลยีที่เป็นอุปกรณ์ ติดตามตัวต่างๆ มากขึ้น ทำให้จัดเก็บข้อมูลใหม่ที่หลากหลายรูปแบบและมีจำนวนมาก โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปวิเคราะห์ เพื่อใหŒเกิดประโยชน์อย่างมากมายต่อธุรกิจ

การประยุกต์ใช้

โดยขั้นตอนการสกัดข้อมูลต่างๆ ให้อยู่‹ในรูปแบบที่ธุรกิจสามารถใช้Œประโยชน์ได้ เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structured) และ ข้อมูลที่ไม่มีโครงสรŒาง (Unstructured) เข้ามาจัดเก็บในถังขŒอมูล แล้วนำข้อมูลที่มีความเกี่ยวพันกันมาจัดหมวดหมู่หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบเพื่อเข้าสู่ระบบคลังข้อมูล จากนั้นก็ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกจัดเรียงเรียบร้อยแล้วในหลากหลายมิติ และนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายผ่านทางรูปภาพหรือกราฟ 

 โดยกลุ่มบริษัทจีเอเบิลมีนักวิทยาศาสตรข้อมูล (Data Scientist) ผู้เชี่ยวชาญและ มีเครื่องมือที่ครบครัน พร้อมนำเสนอบริการเพื่อสนับสนุนองค์กรธุรกิจในการบริหาร จัดการข้อมูลแบบครบวงจร (End to End) ทำให้องค์กรธุรกิจมีโอกาสสร้างรูปแบบทางธุรกิจใหม่และก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจอย่างมหาศาล

Top