IT Operation Management

IT Operation Management

ให้ผู้เชี่ยวชาญของเราดูแล IT Operation ของคุณอย่างครบวงจรและอุ่นใจ

Why Choose G-ABLE IT Operation Management?

Virtualize

G-ABLE ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลผ่านทั้งทาง Intranet หรือ Internet และทำงานผ่าน Web Browser ได้ทุกที่ทุกเวลา

Time Saving

G-ABLE ช่วยให้คุณ ลดเวลาในการ Search ในระบบประมวลผลให้คุณทำงานได้รวดเร็วขึ้น ด้วยการจัดลำดับข้อมูล

Highly Secured

G-ABLE ใช้ระบบที่มีความแม่นยำปลอดภัยระดับสากล มั่นใจได้ว่าข้อมูลองค์กรจะไม่มีการรั่วไหลหรือสูญหาย

Simplify your IT operations and find faults quickly with G-ABLE IT operation management solutions

 

บริหารระบบไอทีขององค์กรอย่างราบรื่น พร้อมด้วยระบบที่ยืดหยุ่น สามารถปรับการใช้งานตามต้องการ

Escalate your business with G-ABLE IT Operation Management

IT Service Monitoring

บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

IT Managed Service

การบริการด้านไอที ซึ่งจัดการและรับผิดชอบในการจัดหาบริการที่กำหนดไว้ให้แก่ลูกค้า

Automated Testing

เครื่องมือทดสอบอัตโนมัติที่มีความสามารถในการดำเนินการทดสอบรายงานผลเปรียบเทียบ

Application Performance Management

การตรวจสอบและจัดการประสิทธิภาพและความพร้อมใช้งานของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์

Meet an Expert

ผู้เชี่ยวชาญของเราต่างมากด้วยประสบการณ์จากบริษัท IT ชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ

ด้วยวุฒิระดับปริญญาเอกจากสถาบันนานาชาติและ การรับรองจากองค์กรระดับโลก เช่น Cloudera Certified ให้คุณวางใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะได้รับการดูแลจากมืออาชีพอย่างครบวงจร

Related Digital Review

เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีมีความซับซ้อนขึ้นมาก นอกจากนี้ระบบ ไอทียังเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำธุรกิจขององค์กรอีกด้วย ...

หากพูดถึง IT Outsourcing Services หลายท่านคงทราบกันดี คือการให้บริการจากหน่วยงานภายนอก จัดหาทีมงานเข้ามาช่วยองค์กรของท่าน...