IT Operation Management

IT Operation Management

ให้ผู้เชี่ยวชาญของเราดูแล IT Operation ของคุณอย่างครบวงจรและอุ่นใจ

Why Choose G-Able IT Operation Management?

Virtualize

G-Able ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลผ่านทั้งทาง Intranet หรือ Internet และทำงานผ่าน Web Browser ได้ทุกที่ทุกเวลา

Time Saving

G-Able ช่วยให้คุณ ลดเวลาในการ Search ในระบบประมวลผลให้คุณทำงานได้รวดเร็วขึ้น ด้วยการจัดลำดับข้อมูล

Highly Secured

G-Able ใช้ระบบที่มีความแม่นยำปลอดภัยระดับสากล มั่นใจได้ว่าข้อมูลองค์กรจะไม่มีการรั่วไหลหรือสูญหาย

Simplify your IT operations and find faults quickly with G-ABLE IT operation management solutions

 

บริหารระบบไอทีขององค์กรอย่างราบรื่น พร้อมด้วยระบบที่ยืดหยุ่น สามารถปรับการใช้งานตามต้องการ

Escalate your business with G-Able IT Operation Management

IT Service Monitoring

บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

IT Managed Service

การบริการด้านไอที ซึ่งจัดการและรับผิดชอบในการจัดหาบริการที่กำหนดไว้ให้แก่ลูกค้า

Automated Testing

เครื่องมือทดสอบอัตโนมัติที่มีความสามารถในการดำเนินการทดสอบรายงานผลเปรียบเทียบ

Application Performance Management

การตรวจสอบและจัดการประสิทธิภาพและความพร้อมใช้งานของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์

G-Able – Annual Press Conference 2017

G-Ableได้จัดงาน Annual Press Conference 2017 ขึ้นเพื่อตอกย้ำภาพผู้นำ Digital Transformation Agent ณ โรงแรม St.Regis Bangkok เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

 

โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อประกาศกลยุทธ์และทิศทางของบริษัทในปี 2560 ในการเป็น Digital Transformation Agent  เพื่อช่วยลูกค้าในการปฏิรูปองค์กรให้ตอบโจทย์การขับเคลื่อนของธุรกิจในยุคดิจิตัล โดยมี 3 โซลูชันเรือธง  คือ Big Data, Marketing Technology, และ Cloud Infrastructure

ซึ่งโซลูชันทั้งหมดของ G-Able สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่คือ
1. Modern Digital Solutions
2. Enterprise Solutions
3. Infrastructure Solutions

ท่านสามารถเข้าดูเนื้อหาและใจความสำคัญที่ถูกกล่าวถึงในงานผ่านทางพรีเซนเทชันนี้

Meet an Expert

ผู้เชี่ยวชาญของเราต่างมากด้วยประสบการณ์จากบริษัท IT ชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ

ด้วยวุฒิระดับปริญญาเอกจากสถาบันนานาชาติและ การรับรองจากองค์กรระดับโลก เช่น VMware, Huawei Certified ให้คุณวางใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะได้รับการดูแลจากมืออาชีพอย่างครบวงจร

Related Digital Review

เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีมีความซับซ้อนขึ้นมาก นอกจากนี้ระบบ ไอทียังเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำธุรกิจขององค์กรอีกด้วย  ส่งผลให้หน่วยงานที่ดูแลระบบไอทีเผชิญ...

ตัวแทนจากบริษัท จีเอเบิล จำกัด คุณณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และคุณปณต กาญจนศูนย์ หัวหน้าแผนกการตลาดและดิจิทัลโซลูชัน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการสัมมนา “Cloud Jump #3: The Power of Big Data Analytics” ที่ AIS Business จัดร่วมกับ G-Able และ VMware ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 ในการบรรยายหัวข้อ “Big Data Analytics: What It Is and Why It Matters?” คุณณัฐนภัสเล่ากระบวนการของ Big Data......

IT operations management

การดำเนินงานด้านไอทีประกอบด้วยกระบวนการและบริการทั้งหมดที่บริหารงานโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร (IT) ด้วยเหตุนี้การดำเนินงานด้านไอทีจึงรวมถึงกระบวนการบริหารและการสนับสนุนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับทั้งภายในและภายนอก การจัดการการดำเนินงานด้านไอทีที่มีประสิทธิภาพทำให้เกิดความพร้อมประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการและบริการขององค์กร

 

การจัดการการดำเนินงานด้าน IT กำหนดวิธีการที่ IT เข้ามาใช้บริการการปรับใช้และการสนับสนุนเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสม่ำเสมอความน่าเชื่อถือและคุณภาพในการให้บริการ เกือบทุกธุรกิจไอทีมีหน่วยงานการจัดการที่กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนและการให้บริการและวิธีการแก้ไขปัญหาตามแนวทางปฏิบัติมาตรฐาน หน่วยงานด้านการปฏิบัติงานด้านไอทีมักกำหนดนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานอย่างน้อยที่กำหนดขึ้นอย่างคล่องตัวโดยพิจารณาจากวิธีที่องค์กรมีแนวโน้มที่จะแก้ปัญหาของลูกค้าและความต้องการของตนเอง

ในธุรกิจขนาดเล็ก ITOM อาจได้รับการติดตั้งและให้บริการในบ้าน อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มว่าจะเป็นไปโดยอัตโนมัติและอาจเป็นแหล่งภายนอก ซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงาน IT จะตรวจสอบและควบคุมวิธีที่องค์กรด้านไอทีจัดการซอฟต์แวร์บริการฮาร์ดแวร์และการสนับสนุนด้านไอทีอื่น ๆ เช่นการทำสัญญากับโทรศัพท์เคลื่อนที่และช่วยให้โต๊ะทำงานทุกประเภท ตัวเลือกรวมถึงบริการที่มีการจัดการซอฟต์แวร์เป็นบริการ (SaaS) และแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์

G-ABLE มีผู้เชี่ยวชาญและทีมที่คร่ำหวอดด้าน  Cloud Platform & Infrastructure ซึ่งได้ดูแลและให้บริการลูกค้าที่เป็นระดับ Enterprise มามากว่า 28 ปี G-ABLE จึงมีความเข้าใจในธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลจำนวนมาก บวกกับความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจของลูกค้าองค์กรก้าวทันตามยุคดิจิทัลได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ ขึ้นใช้ระบบบน Cloud ได้

IT operations management

ภาพรวมของโซลูชัน

การดำเนินงานด้านไอทีประกอบด้วยกระบวนการและบริการทั้งหมดที่บริหารงานโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร (IT) ด้วยเหตุนี้การดำเนินงานด้านไอทีจึงรวมถึงกระบวนการบริหารและการสนับสนุนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับทั้งภายในและภายนอก การจัดการการดำเนินงานด้านไอทีที่มีประสิทธิภาพทำให้เกิดความพร้อมประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการและบริการขององค์กร

 

การจัดการการดำเนินงานด้าน IT กำหนดวิธีการที่ IT เข้ามาใช้บริการการปรับใช้และการสนับสนุนเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสม่ำเสมอความน่าเชื่อถือและคุณภาพในการให้บริการ เกือบทุกธุรกิจไอทีมีหน่วยงานการจัดการที่กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนและการให้บริการและวิธีการแก้ไขปัญหาตามแนวทางปฏิบัติมาตรฐาน หน่วยงานด้านการปฏิบัติงานด้านไอทีมักกำหนดนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานอย่างน้อยที่กำหนดขึ้นอย่างคล่องตัวโดยพิจารณาจากวิธีที่องค์กรมีแนวโน้มที่จะแก้ปัญหาของลูกค้าและความต้องการของตนเอง

น่าสนใจอย่างไร?

ในธุรกิจขนาดเล็ก ITOM อาจได้รับการติดตั้งและให้บริการในบ้าน อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มว่าจะเป็นไปโดยอัตโนมัติและอาจเป็นแหล่งภายนอก ซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงาน IT จะตรวจสอบและควบคุมวิธีที่องค์กรด้านไอทีจัดการซอฟต์แวร์บริการฮาร์ดแวร์และการสนับสนุนด้านไอทีอื่น ๆ เช่นการทำสัญญากับโทรศัพท์เคลื่อนที่และช่วยให้โต๊ะทำงานทุกประเภท ตัวเลือกรวมถึงบริการที่มีการจัดการซอฟต์แวร์เป็นบริการ (SaaS) และแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์

ทำไมต้อง G-ABLE?

G-ABLE มีผู้เชี่ยวชาญและทีมที่คร่ำหวอดด้าน  Cloud Platform & Infrastructure ซึ่งได้ดูแลและให้บริการลูกค้าที่เป็นระดับ Enterprise มามากว่า 28 ปี G-ABLE จึงมีความเข้าใจในธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลจำนวนมาก บวกกับความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจของลูกค้าองค์กรก้าวทันตามยุคดิจิทัลได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ ขึ้นใช้ระบบบน Cloud ได้

Section
Empty section. Edit page to add content here.

Big Data and Analytics

เป็นอภิมหาข้Œอมูลขนาดใหญ‹ที่กระจัดกระจายอยู่ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ซึ่งเป็šนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากพัฒนาการของเทคโนโลยี และระบบต่างๆ ที่เป็นไปอย‹างก้าวกระโดดในยุคปัจจุบัน ทำให้องค์กรมีการเก็บข้Œอมูลอย่างมากมายมหาศาลแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน โดยประชากรทุกคนถือเป็šนผู้สร้Œางข้Œอมูล (Data Generator) ได้ในทุกที่ทุกเวลา ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่ทุกคนสามารถสร้Œางข้อมูลใหม่ๆ ขึ้นมาบนโลกได้Œเสมอ เพียงแต่‹ข้อมูลเหล่านี้อาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่องค์กรสามารถนำไปใช้ได้ทันทีหรืออาจมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรบางอย่างแฝงอยู่

จากเดิมที่องค์กรมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลภายในองค์กรเป็นหลัก ด้วยการ รวมศูนย์ฐานข้อมูลหลักขององค์กรไว้ที่เดียวกัน (Enterprise Data Warehouse) โดยนำเอาข้อมูลจากหลายๆ หน่วยงานมาประมวลผลรวมกัน เพื่อใช้ในการดำเนินงานและตัดสินใจเชิงธุรกิจ แต‹ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ เริ่มให้ความสำคัญกับข้อมูลที่อยู่ภายนอกองค์กรมากขึ้นเนื่องมาจากการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูŒบริโภค เช่น การหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจซื้อ วิธีการซื้อสินคŒาและบริการ การแสดงความคิดเห็นต่อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลนที่มีแนวโน้มสูงขึ้น และการตอบรับของผู้บริโภคต่อเทคโนโลยีที่เป็นอุปกรณ์ ติดตามตัวต่างๆ มากขึ้น ทำให้จัดเก็บข้อมูลใหม่ที่หลากหลายรูปแบบและมีจำนวนมาก โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปวิเคราะห์ เพื่อใหŒเกิดประโยชน์อย่างมากมายต่อธุรกิจ

โดยขั้นตอนการสกัดข้อมูลต่างๆ ให้อยู่‹ในรูปแบบที่ธุรกิจสามารถใช้Œประโยชน์ได้ เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structured) และ ข้อมูลที่ไม่มีโครงสรŒาง (Unstructured) เข้ามาจัดเก็บในถังขŒอมูล แล้วนำข้อมูลที่มีความเกี่ยวพันกันมาจัดหมวดหมู่หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบเพื่อเข้าสู่ระบบคลังข้อมูล จากนั้นก็ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกจัดเรียงเรียบร้อยแล้วในหลากหลายมิติ และนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายผ่านทางรูปภาพหรือกราฟ 

 โดยกลุ่มบริษัทจีเอเบิลมีนักวิทยาศาสตรข้อมูล (Data Scientist) ผู้เชี่ยวชาญและ มีเครื่องมือที่ครบครัน พร้อมนำเสนอบริการเพื่อสนับสนุนองค์กรธุรกิจในการบริหาร จัดการข้อมูลแบบครบวงจร (End to End) ทำให้องค์กรธุรกิจมีโอกาสสร้างรูปแบบทางธุรกิจใหม่และก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจอย่างมหาศาล

Big Data and Analytics

บิ๊ก ดาต้า (Big Data)

เป็นอภิมหาข้Œอมูลขนาดใหญ‹ที่กระจัดกระจายอยู่ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ซึ่งเป็šนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากพัฒนาการของเทคโนโลยี และระบบต่างๆ ที่เป็นไปอย‹างก้าวกระโดดในยุคปัจจุบัน ทำให้องค์กรมีการเก็บข้Œอมูลอย่างมากมายมหาศาลแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน โดยประชากรทุกคนถือเป็šนผู้สร้Œางข้Œอมูล (Data Generator) ได้ในทุกที่ทุกเวลา ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่ทุกคนสามารถสร้Œางข้อมูลใหม่ๆ ขึ้นมาบนโลกได้Œเสมอ เพียงแต่‹ข้อมูลเหล่านี้อาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่องค์กรสามารถนำไปใช้ได้ทันทีหรืออาจมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรบางอย่างแฝงอยู่

การวิเคราะห์ข้อมูล

จากเดิมที่องค์กรมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลภายในองค์กรเป็นหลัก ด้วยการ รวมศูนย์ฐานข้อมูลหลักขององค์กรไว้ที่เดียวกัน (Enterprise Data Warehouse) โดยนำเอาข้อมูลจากหลายๆ หน่วยงานมาประมวลผลรวมกัน เพื่อใช้ในการดำเนินงานและตัดสินใจเชิงธุรกิจ แต‹ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ เริ่มให้ความสำคัญกับข้อมูลที่อยู่ภายนอกองค์กรมากขึ้นเนื่องมาจากการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูŒบริโภค เช่น การหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจซื้อ วิธีการซื้อสินคŒาและบริการ การแสดงความคิดเห็นต่อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลนที่มีแนวโน้มสูงขึ้น และการตอบรับของผู้บริโภคต่อเทคโนโลยีที่เป็นอุปกรณ์ ติดตามตัวต่างๆ มากขึ้น ทำให้จัดเก็บข้อมูลใหม่ที่หลากหลายรูปแบบและมีจำนวนมาก โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปวิเคราะห์ เพื่อใหŒเกิดประโยชน์อย่างมากมายต่อธุรกิจ

การประยุกต์ใช้

โดยขั้นตอนการสกัดข้อมูลต่างๆ ให้อยู่‹ในรูปแบบที่ธุรกิจสามารถใช้Œประโยชน์ได้ เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structured) และ ข้อมูลที่ไม่มีโครงสรŒาง (Unstructured) เข้ามาจัดเก็บในถังขŒอมูล แล้วนำข้อมูลที่มีความเกี่ยวพันกันมาจัดหมวดหมู่หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบเพื่อเข้าสู่ระบบคลังข้อมูล จากนั้นก็ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกจัดเรียงเรียบร้อยแล้วในหลากหลายมิติ และนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายผ่านทางรูปภาพหรือกราฟ 

 โดยกลุ่มบริษัทจีเอเบิลมีนักวิทยาศาสตรข้อมูล (Data Scientist) ผู้เชี่ยวชาญและ มีเครื่องมือที่ครบครัน พร้อมนำเสนอบริการเพื่อสนับสนุนองค์กรธุรกิจในการบริหาร จัดการข้อมูลแบบครบวงจร (End to End) ทำให้องค์กรธุรกิจมีโอกาสสร้างรูปแบบทางธุรกิจใหม่และก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจอย่างมหาศาล

Top