RPA

RPA

Robotic Process Automation

ระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติโดย Bot หรือหุ่นยนต์อัจฉริยะ

What is RPA Solution?

RPA หรือ Robotic Process Automation คือระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติโดย Bot หรือหุ่นยนต์อัจฉริยะ ที่ถูกกำหนดค่าซอฟต์แวร์เพื่อเลียนแบบการทำงานของมนุษย์ ตัว Bot นั้นปฏิบัติงานได้หลากหลาย ทั้งในส่วนระบบ Front Office และ Back Office มีความสามารถในการจัดการข้อมูลจำนวนมากและงานประเภทที่ต้องทำซ้ำๆ
รับการตอบสนองและทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันอื่นๆได้ ซึ่งระบบ RPA ได้ถูกนำมาใช้ในการจัดทำข้อมูลขั้นพื้นฐานไปจนถึงงานที่มีความซับซ้อน เช่น ระบบส่งอีเมลเอกสารใบวางบิล ใบกำกับสินค้า รวมไปถึงกระบวนการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า และระบบเงินเดือน เป็นต้น

เทคโนโลยี RPA มีการใช้งานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย อาทิ

  • BPO (Business process outsourcing)
  • Finance & Banking
  • Insurance
  • Telecom
  • Manufacturing
  • BPA (Business Process Automation)
  • Retail & CPG
  • Public Factor
  • Health Care

Key benefits of RPA

Accelerate time to value

ช่วยให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกับ AI รวดเร็วกว่าเดิมหลายเท่าและยังสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Reduce human error

ทำงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ เช่น ความเหนื่อยล้าหรือขาดความรู้ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

Increase throughput

เพิ่มศักยภาพระบบการทำงาน ทำให้ได้จำนวนผลงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก ภายในเวลาอันรวดเร็ว

Decrease development costs

ลดค่าใช้จ่ายในการปฎิบัติงานเดิมได้อย่างยั่งยืน เห็นผล

Why Choose G-Able RPA?

ทีมงานของจีเอเบิลมีความพร้อมในการให้บริการทางด้าน RPA โดยจีเอเบิลได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม กลุ่มธนาคาร กลุ่มไฟแนนซ์ และอีกหลายธุรกิจให้เข้าดำเนินการติดตั้ง RPA โซลูชันทั้งแบบครบวงจร และระบบบางส่วนตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา

Professional

G-Able มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอทีโซลูชันแบบครบวงจร รวมถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้าน RPA (Robotic Process Automation) โดยตรงที่ได้รับการรับรองจาก Uipath และ Automation Anywhere พร้อมที่จะให้คำปรึกษาและพัฒนาธุรกิจของคุณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Trusted

G-Able ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำในไทยในด้านการให้บริการระบบ IT และโซลูชันมา กว่า 30 ปี

Flexibility

ทีมงาน G-Able มีความพร้อม ในการออกแบบ ตั้งค่าและปรับการทำงานของ RPA ให้เหมาะกับงานในแต่ละส่วนของธุรกิจตามที่คุณต้องการ

Highly Secured

G-Able RPA มีระบบจัดการความปลอดภัยในด้านผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล สามารถทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันตัวอื่นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลองค์กร ให้มีความปลอดภัยสูง ช่วยปกป้องข้อมูลของบริษัทและลูกค้าของคุณ

Valuable Cost

G-Able คิดค่าบริการตามการใช้งานจริง ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถนำเงินทุนไปต่อยอดธุรกิจส่วนอื่นๆให้เติบโตได้ดียิ่งขึ้น

RPA

Robotic Process Automation

ระบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติโดย Bot หรือหุ่นยนต์อัจฉริยะ

Escalate Your Business With RPA Solution

Uipath

ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เทคโนโลยี RPA (Robotic Process Automation) ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในระดับองค์กรและบริษัทได้ทุกระดับ

Automation Anywhere

หนึ่งในผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เทคโนโลยี RPA (Robotic Process Automation) อีกหนึ่งทางเลือกที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในระดับองค์กรและบริษัทได้ทุกระดับ

Capabilities

Leading hi-tech company

Challenges

บริษัทนี้มีกระบวนการทำงานของการออกใบสั่งซื้อสินค้า ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจำเป็นต้องผ่านประมวลผลมากกว่า 30 แอปพลิเคชัน และต้องเข้าถึงหน้าจออื่น ๆ มากกว่า 10 หน้าจอสำหรับของแต่ละกระบวนการทำงาน

Solutions

G-Able ใช้ RPA แพลตฟอร์ม เพื่อเข้าไปช่วยเหลือลูกค้าในการประมวลผลกระบวนการทำงานของลูกค้า โดย RPA จะเข้าไปค้นหา และ สร้าง workflow กระบวนการทำงานใน หลายๆ แอปพลิเคชันและ การรวบรวมข้อมูลในหลายช่องทางของแต่ละ แอปพลิเคชัน

Benefits

บริษัทสามารถลดเวลาการทำงานในกระบวนการต่างๆ ได้มากถึง 25 % และ ลดข้อผิดพลาดการทำงานได้เป็น 0 % ช่วยทำให้ลดค่าการปฎิบัติงานได้มากว่าเดิม 40 % ต่อปี

Major Retails

Challenges

บริษัทต้องการโอนถ่ายข้อมูลจากแบบฟอร์มเดิมสู่แบบฟอร์มใหม่ และ ทำแบบฟอร์มการรายงานผลสำหรับใบงานขาย เพื่อส่งไปยังหน่วยงานต่างๆในองค์กร

Solutions

RPA สามารถช่วยในการสร้างรายงานและการพิสูจน์รายงานต่างๆ โดย RPA จะทำงานจัดเรียงข้อมูลลงบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ การกรอกข้อมูล ลงบนหน้าอินเตอร์เฟสของ SAP, ERP ซึ่ง RPA ช่วยแปลงเอกสารไปยังหลายๆรูปแบบ เช่น EXCEL, PDF เป็นต้น

Benefits

บริษัทพบว่าหลังจากมี RPA ช่วยทำงานมีความแม่นยำของเอกสารมากขึ้น 30 % ช่วยลดเวลาการทำงานเดิมมากถึง 40 % และช่วยในการออกใบการสั่งซื้อให้มีประสิทธิผลมากขึ้น 25-30 %

Equipment Manufacturer

Challenges

บริษัทผลิตเครื่องมือสำหรับการบิน มีผลการทำงานการจัดการใบสินค้า ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากนัก ต้องการหาเครื่องมือเพื่อมาเพิ่มประสิทธิภาพของการกระบวนการดังกล่าว

Solutions

RPA จะเข้าไปช่วยในการสืบค้นข้อมูล และ รวบรวมข้อมูลจากหลายๆ ช่องทาง เช่น จากหน้า Web Application จากหน้า Web Portal ของลูกค้า โดยสร้าง workflow เพื่อสร้างลำดับขั้นตอนการทำงานสำหรับการออกเอกสารใบสั่งซื้อ

Benefits

บริษัทสามารถลดเวลาการทำงานของการสร้างเอกสารใบสั่งซื้อ ได้มากถึง 75 % จากการทำงานเดิมและ ช่วยลดชั่วโมงการทำงานของพนักงานถึง 25-30%

Telco

Challenges

บริษัทต้องการ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่าย IT support Service สำหรับโปรเซส ที่เข้ามามากกว่า 5 ล้าน คำสั่งต่อปี

Solutions

RPA จะเข้าไปช่วยจัดการงาน incident ต่างๆ โดยสร้าง workflow เพื่อสั่งการให้ Bot ไปช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

Benefits

บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 20 % และ ลดเวลาในการแก้ไขผลิตภัณฑ์ ถึง 50 % และยังช่วยแก้ไขปัญหาที่เข้ามถึง 30 %

Finance

Challenges

บริษัทต้องการรันกระบวนการทำงานโดยอัตโนมัติ ของกระบวนการประเมินสินเชื่อ และ กระบวนการอนุมัติสินเชื่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบการทำงานเดิม

Solutions

Bot จะเข้าไปทำงานผ่านหน้า Web Portal และ เลียนแบบการทำงานปกติของพนักงาน ในทุกๆกระบวนการและเปรียบเทียบข้อมูลอย่างถูกต้อง

Benefits

Bot สามารถเข้าไปช่วยการทำงานเดิมของพนักงานได้ 100 % และช่วยลดข้อผิดพลาดของพนักงาน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจากเดิม 70 %

Case Studies

Meet an Expert

ผู้เชี่ยวชาญของเราต่างมากด้วยประสบการณ์จากบริษัท IT ชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ

ด้วยวุฒิระดับปริญญาเอกจากสถาบันนานาชาติและ การรับรองจากองค์กรระดับโลก เช่น Cloudera, Hadoop Certified ให้คุณวางใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะได้รับการดูแลจากมืออาชีพอย่างครบวงจร

Related Digital Review

G-Able ได้จัดBusiness Showcase เพื่อแสดงนวัตกรรมสุดล้ำและบริการด้านดิจิตัลโซลูชั่นของบริษัทโดย มีผู้สนใจนวัตกรรม Internet of Things (IOT) ของ G-Able เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เราได้คิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น...

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 คุณ ปณต กาญจนศูนย์ ได้รับเกียรติจากธนาคารออมสินเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายได้บรรยายในหัวข้อ Change อนาคตใหม่กับ Data Driven ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญในการนำข้อมูลเข้ามาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีทำให้หลายธุรกิจต้องปรับแนวทางการทำงานของตนเองให้เข้ากับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ...

Related News

จบลงไปแล้วอย่างสมบูรณ์ สำหรับการแข่งขันโครงการ “ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 13” เวทีคุณภาพที่ผลักดันให้บุคลากรและเยาวชนไทยมุ่งพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล ทั้งด้าน IoT (Smart NodeMCU) และ ด้าน AI (Chatbot) ...

จบลงไปแล้วกับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในเวทีคุณภาพอย่างโครงการ “ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 13” ที่กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ร่วมกับ สถาบันวิชาการทีโอที และภาคีภาครัฐหลายหน่วยงานร่วมกันจัดขึ้น โดยในปีนี้ คณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน ได้จัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 สาขา ได้แก่ สาขา IoT (Smart NodeMCU) และ สาขา AI (Chatbot) ...

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม” (Chulalongkorn University Technology Center: UTC)  แพลตฟอร์มในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมออกสู่ตลาด ได้ประกาศถึงความร่วมมือกับจีเอเบิล ในการดำเนินการติดตั้งระบบ NVIDIA DGX A100™ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย...

In the News

Big Data and Analytics

ช่วงเวลาที่คำว่า Big Data เริ่มเป็นที่รู้จัก ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์เป็นตัวอย่างที่ดีมากเนื่องจากมีคุณสมบัติเบื้องต้นครบ 3 ลักษณะคือ มีขนาดใหญ่ (Volume) เกิดเร็ว (Velocity) และมีความหลากหลาย (Variety) ช่วง 1-2 ปีแรกโซลูชันส่วนใหญ่เน้นไปในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลให้ได้ตามคุณสมบัติทั้งสามข้อ หลังจากมีข้อมูลแล้วขั้นต่อไปก็คือการวิเคราะห์ข้อมูล(Analytics) ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ (Analytics)

จากเดิมที่องค์กรมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลภายในองค์กรเป็นหลัก ด้วยการ รวมศูนย์ฐานข้อมูลหลักขององค์กรไว้ที่เดียวกัน (Enterprise Data Warehouse) โดยนำเอาข้อมูลจากหลายๆ หน่วยงานมาประมวลผลรวมกัน เพื่อใช้ในการดำเนินงานและตัดสินใจเชิงธุรกิจ แต‹ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ เริ่มให้ความสำคัญกับข้อมูลที่อยู่ภายนอกองค์กรมากขึ้นเนื่องมาจากการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูŒบริโภค เช่น การหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจซื้อ วิธีการซื้อสินคŒาและบริการ การแสดงความคิดเห็นต่อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลนที่มีแนวโน้มสูงขึ้น และการตอบรับของผู้บริโภคต่อเทคโนโลยีที่เป็นอุปกรณ์ ติดตามตัวต่างๆ มากขึ้น ทำให้จัดเก็บข้อมูลใหม่ที่หลากหลายรูปแบบและมีจำนวนมาก โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปวิเคราะห์ เพื่อใหŒเกิดประโยชน์อย่างมากมายต่อธุรกิจ

โดยขั้นตอนการสกัดข้อมูลต่างๆ ให้อยู่‹ในรูปแบบที่ธุรกิจสามารถใช้Œประโยชน์ได้ เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structured) และ ข้อมูลที่ไม่มีโครงสรŒาง (Unstructured) เข้ามาจัดเก็บในถังขŒอมูล แล้วนำข้อมูลที่มีความเกี่ยวพันกันมาจัดหมวดหมู่หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบเพื่อเข้าสู่ระบบคลังข้อมูล จากนั้นก็ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกจัดเรียงเรียบร้อยแล้วในหลากหลายมิติ และนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายผ่านทางรูปภาพหรือกราฟ

โดยกลุ่มบริษัทจีเอเบิลมีนักวิทยาศาสตรข้อมูล (Data Scientist) ผู้เชี่ยวชาญและ มีเครื่องมือที่ครบครัน พร้อมนำเสนอบริการเพื่อสนับสนุนองค์กรธุรกิจในการบริหาร จัดการข้อมูลแบบครบวงจร (End to End) ทำให้องค์กรธุรกิจมีโอกาสสร้างรูปแบบทางธุรกิจใหม่และก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจอย่างมหาศาล

เราขอยกตัวอย่าง Netflix ย้อนกลับไปราวๆปี 2008 ลูกค้าผู้ใช้บริการ Video on demand กลุ่มใหญ่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาจอดำ ในขณะที่ลูกค้า Streaming ที่ใช้บริการผ่านคลาวด์บางรายสามารถใช้งานได้เป็นปกติ ผลกระทบครั้งใหญ่ในครั้งนี้ กดดันให้ Netflix ต้องเร่งหาทางแก้ไขก่อนที่คิดจะให้ขยายการให้บริการออกไปยังต่างประเทศ Big Data คือกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหา ทีมงานนำข้อมูลในทุกด้านทั้ง ส่วนที่มีความหนาแน่นในการใช้บริการ เครื่องข่ายความเร็วเน็ต จุดเชื่อมต่อระหว่างการให้บริการด้านข้อมูล ฯลฯ ถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อหาทางป้องกันปัญหา Down-time ที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต

 

และนี่คือคำอธิบายของคำว่า Big Data คำจำกัดความของข้อมูลต่างๆมากมายที่มารวมตัวกันเพื่อรอการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆที่แตกต่างกันโดยผ่านการใช้เครื่องมือเฉพาะทางในการวิเคราะห์

Big Data and Analytics

ภาพรวมของโซลูชัน

ช่วงเวลาที่คำว่า Big Data เริ่มเป็นที่รู้จัก ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์เป็นตัวอย่างที่ดีมากเนื่องจากมีคุณสมบัติเบื้องต้นครบ 3 ลักษณะคือ มีขนาดใหญ่ (Volume) เกิดเร็ว (Velocity) และมีความหลากหลาย (Variety) ช่วง 1-2 ปีแรกโซลูชันส่วนใหญ่เน้นไปในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลให้ได้ตามคุณสมบัติทั้งสามข้อ หลังจากมีข้อมูลแล้วขั้นต่อไปก็คือการวิเคราะห์ข้อมูล(Analytics) ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ (Analytics)

น่าสนใจอย่างไร?

องค์กรสามารถนำไปใช้เพื่อธุรกิจในด้านต่างๆ ได้เช่น การนำเสนอสินค้าหรือโปรโมชั่นที่ตรงใจลูกค้า (Recommendation System)  การรับทราบปัญหาและรีบแก้ไขที่สะท้อนมาจากสื่อสังคมออนไลน์  การทำนายยอดขายสินค้าโดยใช้ข้อมูลในอดีต (Sale Forecasting)  การบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรล่วงหน้าก่อนที่ใช้การไม่ได้ (Predictive Maintenance) เป็นต้น

เมื่อประกอบโซลูชันทั้งสองช่วงเข้าด้วยกันจึงทำให้เกิดโซลูชันสำหรับข้อมูลแบบครบวงจร ตั้งแต่เกิดข้อมูล นำเข้า จัดเก็บ ปรับเปลี่ยน วิเคราะห์ และให้บริการข้อมูล

นอกจากนี้ในยุคของ Big Data ทำให้องค์กรกลับมาให้ความสำคัญกับข้อมูลมากขึ้น ตั้งแต่การปรับปรุงวิธีการที่จะให้ได้ข้อมูลดิบมาจากระดับปฏิบัติการเพื่อนำมาใช้งานต่อได้สะดวกขึ้น  การปรับปรุงข้อมูลหลักขององค์กร (Master Data) ให้ถูกต้องและอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมก่อนนำไปใช้งานในขั้นต่อไป  นอกจากนี้ผู้ใช้งานที่ไม่ใช่สายไอทีโดยตรงสามารถคิดและหาคำตอบจากข้อมูลที่มีได้ด้วยตัวเองผ่านเครื่องมือที่ทันสมัยใช้งานง่าย (Self-service Data Discovery)

ทำไมต้อง G-ABLE?

ทีมงาน Big Data ของ G-ABLE มีความพร้อมในการให้บริการทางด้าน Big Data  และการวิเคราะห์ข้อมูล Ana;ytics โดย G-ABLE ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม กลุ่มธนาคาร และอีกหลายแห่งให้เข้าดำเนินการติดตั้งโซลูชันทั้งแบบครบวงจร และระบบบางส่วน ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

ตัวอย่างการใช้ Big Data

เราขอยกตัวอย่าง Netflix ย้อนกลับไปราวๆปี 2008 ลูกค้าผู้ใช้บริการ Video on demand กลุ่มใหญ่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาจอดำ ในขณะที่ลูกค้า Streaming ที่ใช้บริการผ่านคลาวด์บางรายสามารถใช้งานได้เป็นปกติ ผลกระทบครั้งใหญ่ในครั้งนี้ กดดันให้ Netflix ต้องเร่งหาทางแก้ไขก่อนที่คิดจะให้ขยายการให้บริการออกไปยังต่างประเทศ Big Data คือกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหา ทีมงานนำข้อมูลในทุกด้านทั้ง ส่วนที่มีความหนาแน่นในการใช้บริการ เครื่องข่ายความเร็วเน็ต จุดเชื่อมต่อระหว่างการให้บริการด้านข้อมูล ฯลฯ ถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อหาทางป้องกันปัญหา Down-time ที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต

 

และนี่คือคำอธิบายของคำว่า Big Data คำจำกัดความของข้อมูลต่างๆมากมายที่มารวมตัวกันเพื่อรอการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆที่แตกต่างกันโดยผ่านการใช้เครื่องมือเฉพาะทางในการวิเคราะห์

Top