บริษัทของคนรุ่นใหม่ Tag

G-ABLE หากนับกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศจะอยู่อันดับที่ 8 จาก 12 และอันดับที่ 29 จาก 50 ของบริษัทที่คนรุ่นใหม่สนใจมากที่สุด...

Top