Application Tag

ครั้งแรกของไทยกับนวัตกรรมประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ กลุ่มบริษัทจีเอเบิล จับมือกับทิพยประกันภัย สะท้อนพฤติกรรมการขับรถและแสดงผลผ่านโทรศัพท์มือถือ นำผลลัพธ์มาเป็นรูปแบบของการจ่ายเบี้ยประกันภัย ส่งเสริมให้ลูกค้าขับรถปลอดภัย ตั้งเป้าช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น...

บริษัท จีเอเบิล จำกัด ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้พัฒนา แอปพลิเคชัน iON GO (ไอออน โก)  ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดปัญหาการเดินทางบนท้องถนน โดยเป็นแอปฯอัจฉริยะบนมือถือที่จะประเมินความปลอดภัยในการขับขี่ของผู้ใช้งาน และแสดงผลออกมาในรูปแบบของคะแนนการขับขี่ ที่เป็นไปตามกฎจราจร...

G-Able หนึ่งในผู้นำด้าน DIGITAL TRANSFORMATION AGENT จับมือกับ Red Hat ผู้นำตลาดผู้ให้บริการซอฟต์แวร์โซลูชั่นโอเพนซอร์ซชั้นนำของโลก จัดกิจกรรม Deliver Next-Generation Apps faster with Open Shift, Micro services & DevOps เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ...

Top