Big data analytics Tag

วันนี้ #GAbleLife จะพาคุณผู้อ่านมาทำความรู้จักกับ คุณนิว-คชวัตร วารินทร์ Digital Solutions Lead จากแผนก Digital & Marketing บริษ้ท G-Able กับ 13 คำถามที่จะทำให้เรารู้จักเค้ามากขึ้น จากจุดเริ่มต้นในการเป็นนักศึกษาฝึกงานผ่านโครงการ Internship Program กับทาง G-Able จนปัจจุบันเค้าได้รับผิดชอบโครงการชั้นนำระดับประเทศหลากหลายโครงการ...

ตัวแทนจากบริษัท จีเอเบิล จำกัด คุณณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และคุณปณต กาญจนศูนย์ หัวหน้าแผนกการตลาดและดิจิทัลโซลูชัน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการสัมมนา “Cloud Jump #3: The Power of Big Data Analytics” ที่ AIS Business จัดร่วมกับ G-Able และ VMware ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 ในการบรรยายหัวข้อ “Big Data Analytics: What It Is and Why It Matters?” คุณณัฐนภัสเล่ากระบวนการของ Big Data Analytics...

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คุณปณต กาญจนศูนย์ หัวหน้าแผนกการตลาด และ ดร.ศิษฏพงศ์ เศรษฐบุตร หัวหน้าแผนก Data Analytic ของ G-able ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับ...

ปัจจัยสำคัญในการปรับองค์กรสู่ดิจิทัลให้สำเร็จ HR  ต้องเฟ้นหา ‘Data Scientist’ เสริมทัพให้แข็งแกร่ง ในยุค “Big Data” เพราะการวิเคราะห์ จัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ...

เมื่อพูดถึงการนำ Big Data มาใช้กับธุรกิจขนาดเล็กอย่าง Startups นั้น สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยก็คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล...

ครั้งที่แล้วเราพูดถึง 3 ขั้นตอนแรกในการเตรียมความพร้อมก่อนจะนำ Big data เข้ามาใช้ในธุรกิจขนาดเล็กกับไปแล้ว ในครั้งนี้เราจะมาพูดถึงขั้นตอนที่เหลือที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนก่อนการใช้งานจริง...

การมาถึงของยุคใหม่ ที่มีการแข่งขันกันด้วยข้อมูลมากมายนั้น หากคุณคิดว่าเทคโนโลยีที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลอย่าง Big Data นั้นเป็นเพียงเรื่องของบริษัทใหญ่ๆเท่านั้นแล้วละก็ คุณกำลังจะพลาด...

ในยุคที่ต้องปรับตัวด้วย“ดิจิทัล ทรานฟอร์มเมชั่น” ทำให้ทุกธุรกิจให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ...

ในปัจจุบันมีธุรกิจขนาดเล็กเกิดขึ้นมากมาย ถึงแม้ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กแต่ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในบริษัทนั้นไม่ได้เล็กตาม...

Top