Big data Tag

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 คุณ ปณต กาญจนศูนย์ ได้รับเกียรติจากธนาคารออมสินเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายได้บรรยายในหัวข้อ Change อนาคตใหม่กับ Data Driven ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญในการนำข้อมูลเข้ามาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีทำให้หลายธุรกิจต้องปรับแนวทางการทำงานของตนเองให้เข้ากับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ...

G-Able ตอกย้ำภาพผู้นำ ได้รับเกียรติเชิญเป็น Guest Speaker ร่วมแชร์ประสบการณ์ครั้งสำคัญในงาน Digital Transformation is NOW จากทาง The VIABLE โดยหนึ่งในผู้ทรงคุณวุฒิจากทาง G-Able คุณปณต กาญจนศูนย์, Director of Marketing ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทน Guest Speaker ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ Digital Innovation ในครั้งนี้...

วันนี้ #GAbleLife จะพาคุณผู้อ่านมาทำความรู้จักกับ คุณนิว-คชวัตร วารินทร์ Digital Solutions Lead จากแผนก Digital & Marketing บริษ้ท G-Able กับ 13 คำถามที่จะทำให้เรารู้จักเค้ามากขึ้น จากจุดเริ่มต้นในการเป็นนักศึกษาฝึกงานผ่านโครงการ Internship Program กับทาง G-Able จนปัจจุบันเค้าได้รับผิดชอบโครงการชั้นนำระดับประเทศหลากหลายโครงการ...

G-ABLE ได้ร่วมมือกับ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) จัดงาน Digital Marketing in the Modern Landscape ณ ชั้น 10 อาคาร Knowledge Exchange Center เมื่อวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2561 ...

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คุณปณต กาญจนศูนย์ หัวหน้าแผนกการตลาด และ ดร.ศิษฏพงศ์ เศรษฐบุตร หัวหน้าแผนก Data Analytic ของ G-able ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับ...

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คุณรถถัง สุดรุ่ง Data & Analytics Engineer กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในหัวข้อ “Data Science with Thailand 4.0” ในงานประชุมวิชาการ Data Science Forum Workshop ครั้งที่ 1 ...

ผ่านไปแล้วกับงานสัมนาที่ฟรีและดีเช่นเคย กับงาน “Big Data for Modern Marketing Day” โดยการร่วมมือกันของเชี่ยวชาญจาก G-ABLE และมหาวิทยาลัย...

ถ้าเปรียบ Big Data เสมือนรถยนต์คันหนึ่ง ซึ่่งจะสามารถพาเราไปที่ไหนๆก็ได้ ด้วยความสะดวกรวดเร็ว แต่ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่ารถคันนี้จะใช่คันที่พาเราไปถึง...

Top