Big data Tag

การนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้กับธุรกิจขนาดเล็กหรือ SMEs นั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นไปอย่างไม่ค่อยราบรื่นนัก และเทคโนโลยีอย่าง Big Data นั้นก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีใหม่ ที่ทุกกลุ่มธุรกิจจับตามอง...

ในโลกธุรกิจ หลายๆคนขนานนาม Big Data ว่า "Big Data is the new oil" หรือเรียกง่ายๆว่า Big Data คือสินทรัพย์ใหม่ เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า

Mverge-Microsoft พลังงาน สิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าเป็นการดำเนินชีวิตประจำวัน การทหาร หรือทางการแพทย์ ล้วนต้องใช้แหล่งพลังงานหล่อเลี้ยงไว้
Top