Business Tag

G-Able หนึ่งในผู้นำด้าน DIGITAL TRANSFORMATION AGENT จับมือกับ Red Hat ผู้นำตลาดผู้ให้บริการซอฟต์แวร์โซลูชั่นโอเพนซอร์ซชั้นนำของโลก จัดกิจกรรม Deliver Next-Generation Apps faster with Open Shift, Micro services & DevOps เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ...

G-Able หนึ่งในผู้นำด้าน Digital Transformation Agent เข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักและร่วมออกบูธในงาน “Dynatrace Perform 2018” เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 งานประจำปีของ Dynatrace พร้อมนำเสนอโซลูชันที่เกี่ยวกับ ITOM (IT Operation Management) ...

ยังจำวันที่เรายังต้องทำรายงานโปรเจคส่งแบบเป็นกระดาษหรือการที่ต้องคอยนัดประชุมงานของสมาชิกในทีมเพื่อจัดการข้อมูลในการทำงานได้หรือไม่ สิ่งเหล่านั้นล้วนแต่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การทำงานของพนักงานนั้นขาด...

ถ้าเปรียบ Big Data เสมือนรถยนต์คันหนึ่ง ซึ่่งจะสามารถพาเราไปที่ไหนๆก็ได้ ด้วยความสะดวกรวดเร็ว แต่ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่ารถคันนี้จะใช่คันที่พาเราไปถึง...

ทุกวันนี้ Buzzword หรือคำสำคัญในโลกธุรกิจ หนึ่งในนั้นก็คงจะเป็นคำว่า Digital Marketing หรือการทำการตลาดบนโลกดิจิทัลนั่นเอง...

การสื่อสาร คือพื้นฐานขั้นแรกของการอยู่รวมกันเป็นสังคมของมนุษย์เริ่มจากการพูดคุยหรือการเขียน ซึ่งในปัจจุบัน Messaging Application...

เมื่อพูดถึงการนำ Big Data มาใช้กับธุรกิจขนาดเล็กอย่าง Startups นั้น สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยก็คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล...

ครั้งที่แล้วเราพูดถึง 3 ขั้นตอนแรกในการเตรียมความพร้อมก่อนจะนำ Big data เข้ามาใช้ในธุรกิจขนาดเล็กกับไปแล้ว ในครั้งนี้เราจะมาพูดถึงขั้นตอนที่เหลือที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนก่อนการใช้งานจริง...

ในยุคที่ต้องปรับตัวด้วย“ดิจิทัล ทรานฟอร์มเมชั่น” ทำให้ทุกธุรกิจให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ...

ในปัจจุบันมีธุรกิจขนาดเล็กเกิดขึ้นมากมาย ถึงแม้ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กแต่ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในบริษัทนั้นไม่ได้เล็กตาม...

Top