CMO Tag

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คุณปณต กาญจนศูนย์ หัวหน้าแผนกการตลาด และ ดร.ศิษฏพงศ์ เศรษฐบุตร หัวหน้าแผนก Data Analytic ของ G-able ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับ...

Top