Data Protection Tag

Ransomware เป็นหนึ่งในภัยคุกคามในยุคดิจิตอลที่สร้างความเสียหายจำนวนมาก มีอัตราการขยายตัวมากที่สุดในปัจจุบัน  จากสถิติพบว่าทุกๆ 11 วินาที จะมีธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก Ransomware ทั้งที่บางธุรกิจเหล่านั้นมีการลงทุนระบบป้องกันภัยคุกคามทาง Cyber ไว้อยู่แล้ว...

APTARE IT Analytics เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์ระบบ IT โดยประเมินตามเวนเดอร์ เหมาะสำหรับโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดที่ใช้การได้ดีกับโซลูชันหน่วยเก็บ คลาวด์ และการสำรองข้อมูลต่างๆ ที่เป็นที่นิยม สำหรับเรา APTARE IT Analytics คือสิ่งที่ขับเคลื่อนโดยสมองกล จัดการโดยมนุษย์ เพราะผสมผสานจุดแข็งของทั้งสองไว้ด้วยกัน สิ่งนี้...

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทจีเอเบิล จำกัด จัดกิจกรรมสัมมนา ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง Data Protection ให้ลูกค้าได้เห็นความสำคัญของการเก็บข้อมูลการรักษาข้อมูลให้ปลอดภัย...

VMware ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกวันพร้อมข้อกำหนดด้านการปกป้องข้อมูลที่เข้มงวดขึ้น เป็นเหตุผลที่องค์กรต้องการโซลูชั่นใหม่ในการปกป้องข้อมูลมหาศาล...

ค่าใช้จ่ายลด ความปลอดภัยมากกว่า ปกป้องข้อมูลจากภัยคุกคามทุกประเภท ด้วยโซลูชั่น Dell EMC Data Protection ...

Top