Digital Transformation Tag

ทุกวันนี้เรากำลังอยู่ในโลกที่มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ทุกองค์กรจำเป็นต้องขับเคลื่อนกิจกรรมและกิจการเขาสู่เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ นี่คือเหตุผลที่ Digital Transformation กลายเป็นสิ่งสำคัญในการอยู่รอด Cloud Computing ถือว่ามีบทบาทสำคัญ และกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา สำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้...

RPA คือ ซอฟต์แวร์ที่สร้างหุ่นยนต์ (Bot) มาทำงานซ้ำๆ เดิมๆ แทนคน ธุรกิจยุคใหม่ต้องทำงานร่วมกับเทคโนโลยีที่ช่วยลด Cost ระยะยาว และเพิ่มประสิทธิภาพงานให้ดีขึ้น...

โลกในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทำให้องค์กรจำนวนมากต้องปรับตัวเข้าสู่การ Digital Transformation หรือ การนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานตั้งแต่รากฐานถึงปลายยอด เพื่อให้ธุรกิจเติบโตเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่ง ITSM หรือ IT Service Management เป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรปรับตัวได้อย่างมีกลยุทธ์ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ...

ในปี 2022 เทรนด์การทำงานขององค์กรทั่วโลกจะหันไปใช้การทำงานทางไกลหรือ Remote Working กันมากยิ่งขึ้น ทำให้เรื่องของ Cybersecurity หรือระบบรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์มีความสำคัญมากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากการทำงานแบบ Remote Working ของแต่ละองค์กรดำเนินงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Cloud และ โปรแกรมต่างๆ ที่ทำให้ทุกอย่างอยู่บนโลกออนไลน์ “ความปกติใหม่และความสะดวกจากการทำงานทางไกล Remote Working นำภัยไซเบอร์ตามมา”...

ก่อนจะเกิด Digital Transformation องค์กรของคุณจัดการกับ Data ที่มีแล้วหรือยัง? ถ้ายัง! อาจทำให้การนำ Data มาใช้ในอนาคต ต้องใช้เวลาเป็นวันจนถึงเป็นสัปดาห์ การออก Product หรือ Promotion ใหม่ๆ ที่ต้องใช้ Data ประกอบการตัดสินใจก็ไม่ทันคู่แข่งหรือไม่ทันเทรนด์...

G-Able l Tableau l Denodo ขอเชิญผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่อง Virtualization and Visualization เข้าร่วมรับฟัง Webinar เรียนรู้ การใช้ Data Visualization มา ‘explore’ ข้อมูลเพื่อช่วยในการตอบคำถามหลายๆ อย่างของธุรกิจ เพื่อนำฐานข้อมูลมาช่วยวิเคราะห์ทำความเข้าใจลูกค้า และออกผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการ...

บริษัท จีเอเบิล จำกัด จับมือ บริษัท Partner หลักอย่าง บริษัท วีเอ็มแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน G-Able l VMware หัวข้อ : Benefits of Building an Intentional Remote-First Work Strategy โดยจัดในรูปแบบ Webinar โดยเน้นในเรื่องของการทำงานแบบ Work From Home (WFH)...

ไปถึงเป้าหมายที่ธุรกิจของคุณได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ ด้วยระบบที่ผสมผสานระหว่างระบบ Public Cloud และระบบ On-Premises ที่มีความยืดหยุ่น สามารถควบคุมได้ อีกทั้งยังมีความปลอดภัย...

G-Able l Tableau l Denodo ขอเชิญผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่อง Virtualization and Visualization เข้าร่วมรับฟัง Webinar เรียนรู้ การใช้ Data Visualization มา ‘explore’ ข้อมูลเพื่อช่วยในการตอบคำถามหลายๆ อย่างของธุรกิจ เพื่อนำฐานข้อมูลมาช่วยวิเคราะห์ทำความเข้าใจลูกค้า และออกผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการ...

G-Able l Tableau l Denodo ขอเชิญผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่อง Virtualization and Visualization เข้าร่วมรับฟัง Webinar เรียนรู้ การใช้ Data Visualization มา ‘explore’ ข้อมูลเพื่อช่วยในการตอบคำถามหลายๆ อย่างของธุรกิจ เพื่อนำฐานข้อมูลมาช่วยวิเคราะห์ทำความเข้าใจลูกค้า และออกผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการ...

Top