Economy Tag

ในยุคที่คนกลุ่ม Millennium นี้กำลังจะกลายเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโลกใบนี้ ทำให้รูปแบบสังคม การทำงาน และ เศรษฐกิจ ล้วนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ทำให้เป็นที่มาของ Gig Economy...

ในโลกธุรกิจปัจจุบัน “ยิ่งเปิดกว้างมากยิ่งให้ผู้คนเข้าถึงได้มาก ยิ่งมีโอกาสสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจได้มาก”
Top