Fintech Tag

G-Able ในฐานะพันธมิตรกับสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย ได้ร่วมแสดงความยินดีกับสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย Fintech Thailandในงานเปิดตัว F13 Sandbox ...

ธนาคารที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นสถาบันที่ต้องการความมั่นคงอย่างที่สุดสถาบันหนึ่งในประเทศ แต่ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปธนาคารจะอาศัยความมั่นคงเพียงอย่างเดียวในการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าไม่ได้อีกต่อไปแล้ว...

Top