GABLE Tag

ครั้งแรกของไทยกับนวัตกรรมประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ กลุ่มบริษัทจีเอเบิล จับมือกับทิพยประกันภัย สะท้อนพฤติกรรมการขับรถและแสดงผลผ่านโทรศัพท์มือถือ นำผลลัพธ์มาเป็นรูปแบบของการจ่ายเบี้ยประกันภัย ส่งเสริมให้ลูกค้าขับรถปลอดภัย ตั้งเป้าช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น...

Top