insurance Tag

ครั้งแรกของไทยกับนวัตกรรมประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ กลุ่มบริษัทจีเอเบิล จับมือกับทิพยประกันภัย สะท้อนพฤติกรรมการขับรถและแสดงผลผ่านโทรศัพท์มือถือ นำผลลัพธ์มาเป็นรูปแบบของการจ่ายเบี้ยประกันภัย ส่งเสริมให้ลูกค้าขับรถปลอดภัย ตั้งเป้าช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น...

เมื่อวันที่  23  พฤษภาคม  62  ที่ผ่านมา G-Able จับมือพันธมิตรอย่าง  Veritas  จัดงาน Digital Risk Management and Compliance for Insurance Business เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต มีความตระหนักและเตรียมความพร้อมรับ กับ  GDPR Compliance  และรวมถึง Data Privacy Law ซึ่งมีผมการบังคับใช้และกำลังจะบังคับใช้ตามลำดับ  ภายในงาน จีเอเบิลได้จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ  Thailand’s Data Privacy Law : The New Driver for Information Governance in Digital 4.0 era โดยงานนี้จัดขึ้นที่  Renaissance...

ก่อนจะสิ้นปี 2018 G-Able หนึ่งในผู้นำด้าน Digital Transformation Agent จับมือร่วมกับ Veritas (Thailand) และ GIS SOFT ร่วมออกบูธ พร้อมเข้านำเสนอโซลูชั่นสำหรับกลุ่มประกันภัยโดยเฉพาะ ในงาน Thailand Insurance CIO Forum 2018 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม Royal Cliff Beach Hotel Pattaya Hotel ...

Top