iON GO Tag

บริษัท จีเอเบิล จำกัด ร่วมมือกับบริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด(มหาชน) มอบสิทธิพิเศษในแอปพลิเคชัน ให้ผู้ใช้งาน iON GO สามารถปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้ในแอปพลิเคชัน Chiiwii ฟรี...

แอปพลิเคชัน iON GO (ไอออน โก) แอปฯอัจฉริยะที่ช่วยในการขับรถปลอดภัย สะท้อนพฤติกรรมการขับรถและแสดงผลผ่านทางโทรศัพท์มือถือ มุ่งเป้าลดอุบัติเหตุบนท้องถนน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น...

ครั้งแรกของไทยกับนวัตกรรมประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ กลุ่มบริษัทจีเอเบิล จับมือกับทิพยประกันภัย สะท้อนพฤติกรรมการขับรถและแสดงผลผ่านโทรศัพท์มือถือ นำผลลัพธ์มาเป็นรูปแบบของการจ่ายเบี้ยประกันภัย ส่งเสริมให้ลูกค้าขับรถปลอดภัย ตั้งเป้าช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น...

บริษัท จีเอเบิล จำกัด ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้พัฒนา แอปพลิเคชัน iON GO (ไอออน โก)  ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดปัญหาการเดินทางบนท้องถนน โดยเป็นแอปฯอัจฉริยะบนมือถือที่จะประเมินความปลอดภัยในการขับขี่ของผู้ใช้งาน และแสดงผลออกมาในรูปแบบของคะแนนการขับขี่ ที่เป็นไปตามกฎจราจร...

Top