iongo Tag

บริษัท จีเอเบิล จำกัด ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้พัฒนา แอปพลิเคชัน iON GO (ไอออน โก)  ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดปัญหาการเดินทางบนท้องถนน โดยเป็นแอปฯอัจฉริยะบนมือถือที่จะประเมินความปลอดภัยในการขับขี่ของผู้ใช้งาน และแสดงผลออกมาในรูปแบบของคะแนนการขับขี่ ที่เป็นไปตามกฎจราจร...

Top