marketing cloud Tag

พบกับเบื้องหลังการทำการตลาดด้วยเทคโนโลยี Cloud อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผลสูงสุดแก่ธุรกิจ กับการบรรยายในหัวข้อ 'Marketing on Cloud' ...

ปีนี้ 2017 ปีที่ Cloud Technology ก้าวเข้ามาอยู่จุดสูงสุด แล้วคำว่า “Cloud” ก็กลายเป็นคำคุ้นหูสำหรับทุกคนไม่ว่าจะทั้งในแวดวงธุรกิจหรือประชาชน...

Top