radio Tag

มือถือ สมาร์ทโฟน ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ แทบจะเรียกได้ว่าเป็นอวัยวะที่ 33 ของคนยุคนี้ไปแล้ว เพราะการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและการแลกเปลี่ยนข่าวสารนั้นง่ายกว่าเดิม ...

Top