Real estate Tag

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา G-Able ได้นำ แอปพลิเคชัน SPACE เข้าร่วมออกบูธในงาน REAL TECH # 2 By REP Smart City for Life...

ปัจจุบันการแข่งขันในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มที่สูงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันในกลุ่มห้าง สรรพสินค้าและศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall)
Top