SEO Tag

ก่อนหน้านี้ เวลาที่จะหาคำแนะนำร้านอาหาร ผู้ใช้ Google จะต้องใส่คำค้นหาเช่น “Boston Restaurants” แต่ในวันนี้สามารถสนทนากับ Google เหมือนคุยกับเพื่อนว่า “Where should I go for dinner?” เพื่อขอคำแนะนำร้านอาหารที่อยู่ใกล้ได้ทันที ด้วยนวัตกรรม RankBrain ซึ่งเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) ที่ Google ผลิตขึ้นมา มาทำความรู้จักกับ RankBrain Algorithm ของ Google และวิธีปรับการทำ SEO (Search Engine Optimization) ให้เข้ากับ RankBrain...

ในการทำ SEO การใส่ Meta Tags เข้าไปในหน้าเว็บไซต์แต่ละหน้าอย่างถูกต้องเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำให้เครื่องมือการค้นหา (Search Engines) สามารถระบุและจัดหมวดหมู่ของหน้าเว็บไซต์ (Web Pages) ต่างๆ ได้อย่างแม่นยำขึ้น ซึ่งจะทำให้หน้าเว็บไซต์แสดงผลในตำแหน่งที่สูงขึ้นในผลการค้นหาและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น วันนี้เราขอมานำเสนอความหมายและประเภทของ Meta Tags ที่สำคัญ พร้อมยกตัวอย่างการเขียน Meta Tags ในรหัส HTML สำหรับหน้าเว็บไซต์ของคุณ...

Title Tag หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าชื่อเว็บไซต์ (Website Title) มีประโยชน์ต่อทั้งผู้ค้นหา ผู้ผลิตเว็บไซต์ และเครื่องมือค้นหา (Search Engine) ทั้งในแง่ของการผลิต Web Page Content ใช้งานอินเทอร์เน็ต และในแง่ของ Search Engine Optimization (SEO) วันนี้เราขอนำเสนอความสำคัญของ Title Tag ต่อ Search Engine Optimization (SEO) และคำแนะนำสำหรับวิธีการใช้ Title Tag อย่างมีประสิทธิภาพ...

ในปัจจุบัน Google Keyword Ranking กลายเป็นแค่หนึ่งในหลายเหตุผลที่ทำให้ Traffic ที่เข้าสู่ Website ของแบรนด์คุณเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่านั้น เนื่องจากการพัฒนาระบบของ Google ในช่วงที่ผ่านมา ดังนั้น เราขอแนะนำ Search Feature 3 อย่าง ที่จะช่วยให้ Website Content ของคุณได้รับ Traffic จาก Google มากขึ้น เพื่อเป็นอีกสามช่องทางสามที่จะช่วยให้ผู้ใช้สนใจ Click นอกเหนือจาก Top Position Rankings บนผลการค้นหา (Google Search Results)...

ในการทำการตลาดยุคก่อน เราอาจจะคุ้นเคยกับการแย่งพื้นที่สื่ออย่างหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์ในการงโฆษณา ที่มักจะมีกลไลคือใครจ่ายเงินได้มากที่สุดก็มักจะได้พื้นที่หรือช่วงเวลาที่ดีที่สุดไป ...

Top