Startups Tag

ด้วยหน่วยงานภาครัฐของประเทศเกาหลีใต้ให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยธุรกิจในต่างแดนเพื่อพัฒนา...

เมื่อพูดถึงการนำ Big Data มาใช้กับธุรกิจขนาดเล็กอย่าง Startups นั้น สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยก็คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล...

Top