TASS Tag

ดร. ชัยยุทธ ชุณหะชา กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทจีเอเบิล (ซ้าย) ผู้นำในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลโซลูชันอย่างครบวงจร พร้อมรุกตลาดดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น ผ่านกลยุทธ์ TAAS (Transformation As a Service) การสร้างทางเลือกใหม่ให้กับทุกธุรกิจด้วยโซลูชัน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ คุณชาคริต จันทร์รุ่งสกุล  ประธานกรรมการบริหาร และผู้ก่อตั้งบริษัท ไฟร์ วัน วัน จํากัด (ขวา)...

Top