Veritas Tag

Ransomware เป็นหนึ่งในภัยคุกคามในยุคดิจิตอลที่สร้างความเสียหายจำนวนมาก มีอัตราการขยายตัวมากที่สุดในปัจจุบัน  จากสถิติพบว่าทุกๆ 11 วินาที จะมีธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก Ransomware ทั้งที่บางธุรกิจเหล่านั้นมีการลงทุนระบบป้องกันภัยคุกคามทาง Cyber ไว้อยู่แล้ว...

APTARE IT Analytics เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์ระบบ IT โดยประเมินตามเวนเดอร์ เหมาะสำหรับโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดที่ใช้การได้ดีกับโซลูชันหน่วยเก็บ คลาวด์ และการสำรองข้อมูลต่างๆ ที่เป็นที่นิยม สำหรับเรา APTARE IT Analytics คือสิ่งที่ขับเคลื่อนโดยสมองกล จัดการโดยมนุษย์ เพราะผสมผสานจุดแข็งของทั้งสองไว้ด้วยกัน สิ่งนี้...

เมื่อวันที่  23  พฤษภาคม  62  ที่ผ่านมา G-Able จับมือพันธมิตรอย่าง  Veritas  จัดงาน Digital Risk Management and Compliance for Insurance Business เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต มีความตระหนักและเตรียมความพร้อมรับ กับ  GDPR Compliance  และรวมถึง Data Privacy Law ซึ่งมีผมการบังคับใช้และกำลังจะบังคับใช้ตามลำดับ  ภายในงาน จีเอเบิลได้จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ  Thailand’s Data Privacy Law : The New Driver for Information Governance in Digital 4.0 era โดยงานนี้จัดขึ้นที่  Renaissance...

VERITAS ร่วมมือกับ G-ABLE ผู้นำและเชี่ยวชาญด้าน Openstack ที่พร้อมให้คำปรึกษา ช่วยธุรกิจของท่านในทุกเรื่องเกี่ยวกับระบบ Cloud Infrastructure...

Top