Data and Analytics

เพิ่มมูลค่าข้อมูลของคุณให้สูงสุด

รู้จักกับ Data and Analytics Solution

แพลตฟอร์มและการจัดการของข้อมูลเพื่อสร้างแบบจำลองการวิเคราะห์และเพิ่มมูลค่าข้อมูลของคุณให้สูงสุด

 

 

เราใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ทันสมัยและปัญญาประดิษฐ์ ในการสร้างรากฐานข้อมูลที่แข็งแกร่ง เพื่อส่งมอบการเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับธุรกิจของคุณ

 

what is media

Subsolutions ของเรา

Data Platform

แพลตฟอร์มสำหรับจัดเก็บ และประมวลผลข้อมูล เพื่อให้บริการข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น Data Lake Platform, Data Science Platform และ Data Visualization Platform

ประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Digital Transformation มีประโยชน์มากมาย เช่น การลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพงาน ปรับปรุงการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า และขยายโอกาสทางการแข่งขันในตลาด เป็นต้น

ช่วยส่งเสริมในการลดต้นทุนการผลิต

พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพงาน

เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า

ขยายโอกาสทางการแข่งขันในตลาด

ทำไมถึงเลือกเรา

Speed

จีเอเบิล ช่วยให้การจัดระเบียบและตรวจสอบข้อมูลจำนวนมากมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น

Scalability

จีเอเบิล นำข้อมูลทั้งในแบบที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง ให้จัดการเป็นระบบมากขึ้น

Security

จีเอเบิล เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจที่ซับซ้อน ลดความเสี่ยงของเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

Flexibility

จีเอเบิล สามารถจัดการวิเคราะห์และเชื่อมต่อ ข้อมูลของลูกค้าจากเครื่องมือที่ลูกค้าเลือกใช้

Predictability

จีเอเบิล ช่วยลูกค้าในการวิเคราะห์ข้อมูลล่วงหน้า รวมถึงการวิเคราะห์ social media

Stability

จีเอเบิล มีการจัดเก็บข้อมูลที่มีเสถียรภาพสูงที่สามารถจัดการกับข้อมูลจำนวนมาก

กรณีศึกษา

เรื่องราวประสบการณ์ของลูกค้า จีเอเบิล

12 กรกฎาคม 2565

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA เป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นมาเพื่อการคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนในฐานะเจ้าของข้อมูล โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้องค์กรต้องปฏิบัติตาม ซึ่งหากทำตามไม่ครบไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจจะมีบทลงโทษในแง่ไหนบ้าง?

16 กรกฎาคม 2565

บริดจสโตน ผู้นำระดับโลกในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านยางรถยนต์ มุ่งมั่นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากมาย เช่น ยางรถยนต์ประหยัดน้ำมันที่ทำให้ใช้เชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

23 กันยายน 2565

ภัยคุกคามบนโลกของเรามีหลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติหรือภัยจากมนุษย์ด้วยกันเองในหลายปีมานี้อัตราการเกิดก่อการร้ายมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

ผู้เชี่ยวชาญของเรามีประสบการณ์มากมายจากบริษัทไอทีชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ

ผู้เชี่ยวชาญของเรามีประสบการณ์หลายปีในด้าน Data and Analytics จากการทำงานร่วมกับบริษัทไอทีชั้นนำ เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของคุณได้รับการดูแลโดยมืออาชีพ

Contact Our Experts

สุธี อุไรวิชัยกุล

Data and Analytics Expert

มนทกานต์ เอี่ยมรัตน์

Data and Analytics Expert

วิชัย สุขสิริเจริญกุล

Data and Analytics Expert

ให้เราช่วยเสริมศักยภาพของคุณ เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มเติม