Artificial Intelligence

Artificial

Intelligence


Artificial intelligence คือ

AI คืออะไร? เราอาจจะเคยได้ยินกันบ้างในชื่อภาษาไทยว่า ปัญญาประดิษฐ์  หรือ เอไอ (AI) หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต หลายๆคนคงเคยได้ยินคำๆนี้มาก่อนจากหน้าข่าวต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์เป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงแต่ด้านวิศวกรรมเป็นหลัก แต่ยังรวมถึงศาสตร์ในด้านอื่นๆอย่างจิตวิทยา ปรัชญา หรือชีววิทยา ซึ่งปัญญาประดิษฐ์เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการการคิด การกระทำ การให้เหตุผล การปรับตัว หรือการอนุมาน และการทำงานของสมอง หรือสามารถสรุปได้ง่ายๆว่า ปัญญาประดิษฐ์จะทำหน้าที่เหมือนกับสมองของมนุษย์นั่นเอง โดยทาง G-ABLE ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ เพื่อที่จะนำเข้ามาช่วยในการต่อยอดความสำเร็จสำหรับหน่วยธุรกิจต่อไปในอนาคต

หากใครยังนึกภาพไม่ออก จะขอยกตัวอย่างที่เห็นกันได้ทั่วไป เช่น ในภาพยนตร์ Sci-fi ที่ได้รับความนิยมหลายๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น Terminator, Surrogates หรือ iRobot ก็มีการนำหุ่นยนต์ซึ่งมี AI ทำให้มีพฤติกรรมเหมือนกับมนุษย์ ซึ่งในตอนนี้เรื่องที่เคยเห็นเฉพาะในภาพยนตร์ก็เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันแล้วบางส่วน

AI สามารถแบ่งนิยามการเรียนรู้ได้ง่ายๆ 4 กลุ่ม

1. Acting Humanly การกระทำคล้ายมนุษย์ เช่น

  • สื่อสารกับมนุษย์ได้ด้วยภาษาที่มนุษย์ใช้ เช่น ภาษาอังกฤษ เป็นการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (natural language processing) เช่น การใช้เสียงสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์เอกสาร 
  • มีประสาทรับสัมผัสคล้ายมนุษย์ โดยสามารถมองเห็นและรับภาพได้โดยใช้อุปกรณ์รับสัญญาณภาพ (sensor)
  • Machine learning เรียนรู้ด้วยตัวเองโดยสามารถตรวจจับรูปแบบการเกิดของเหตุการณ์ใด ๆ แล้วปรับตัวสู่สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้

2. Thinking Humanly การคิดคล้ายมนุษย์ ก่อนที่จะทำให้เครื่องคิดอย่างมนุษย์ได้ ต้องรู้ก่อนว่ามนุษย์มีกระบวนการคิดอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์ลักษณะการคิดของมนุษย์เป็นศาสตร์ด้าน cognitive science เช่น ศึกษาโครงสร้างสามมิติของเซลล์สมอง การแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้าระหว่างเซลล์สมอง วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางเคมีไฟฟ้าในร่างกายระหว่างการคิด

3. Thinking rationally คิดอย่างมีเหตุผล หรือคิดถูกต้อง โดยใช้หลักตรรกศาสตร์ในการคิดหาคำตอบอย่างมีเหตุผล

4. Acting rationally กระทำอย่างมีเหตุผล โดยจะตอบสนองต่อการกระทำแต่ละแบบโดยการนำเอาสภาพแวดล้อมเข้ามาวิเคราะห์ร่วมด้วย

ตัวอย่างล่าสุดคือ AI ของ Google (Deepmind’s AlphaGo) สามารถทำงานโดยการรับรู้และแยกแยะภาพและวิเคราะห์คำต่าง ๆ ว่าคือภาพหรือคำนั้นหมายถึงอะไรได้ นอกจากความสามารถในการแยกแยะและการรับรู้แล้ว ยังมีความสามารถในการทำงานโดยการเรียนรู้ ซึ่งแผนกวิจัยของ Google ได้แสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้ของหุ่นยนต์ในการเล่นเกมส์ที่ไม่เคยเล่นมาก่อน และ AI กใช้เวลาไม่นานในการเรียนรู้การเล่นเกมนั้น จนในที่สุด AI ก็มีกลยุทธ์ในการเล่นเกมต่าง ๆ จนสามารถเอาชนะได้อย่างรวดเร็ว

เห็นได้ว่าในปัจจุบัน เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั้น ได้ขยับเข้ามาใกล้ตัวเราเข้าไปทุกขณะ ดังนั้นการที่เราเตรียมพร้อมที่จะปรับตัวไปกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนี้นั้น ก็จะยิ่งทำให้เรามีความพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการทำงาน หรือการใช้ชีวิต

Technology Review

ในอดีตจากที่เราต้องรออ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ในทุก ๆ เช้า รอดูรายการข่าวหลังละครจบ มาสู่ยุคสมัยที่ข่าวสารต่าง ๆ มีช่องทางการเผยแพร่มากมายทนแทบจะเรียกได้ว่า เราไม่ต้องรอดูข่าว ...

การเติบโตแบบก้าวกระโดดของเครื่องจักรอัตโนมัติ (Automation Machine) ในตอนนี้ (ซึ่งรวม Artificial Intelligence (AI) และเทคโนโลยีต่างๆที่ต่อยอดมาจาก AI ด้วย)...

ในช่วงที่ผ่านมา คงไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่เคยได้ยินคำว่า AI(Artificial Intelligence) เราอาจเคยได้ยินชื่อ AI ที่มีชื่อเสียงเช่น SimSimi ที่เป็น Chatterbot จอมกวน หรือ AlphaGo ที่ชนะ Lee Sedol...

Top