IoT (Internet of Things)

IoT

(Internet of Things)

IoT (Internet of Things) คืออะไร

IoT คืออะไร ทำไมใครๆก็พูดถึง ? ตอนนี้โลกของเราได้ก้าวเข้ามาสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มตัว ซึ่ง Internet เป็นส่วนสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้ Internet of Things หรือ IoT คือการที่เราสามารถติดต่อสื่อสารและเชื่อมต่อกันได้ผ่านโพรโทคอลการสื่อสารทั้งแบบใช้สายและไร้สาย โดยสิ่งของต่าง ๆ มีวิธีการระบุตัวตนได้ รับรู้สภาพแวดล้อมได้ และมีการโต้ตอบและทำงานร่วมกันได้ ความสามารถในการสื่อสารนี้จะนำไปสู่นวัตกรรมและบริการใหม่อีกมากมาย เช่น เซ็นเซอร์ภายในบ้านตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้อยู่อาศัย และส่งสัญญาณไปสั่งเปิด/ปิดสวิชซ์ไฟตามห้องต่าง ๆ ที่มีคนหรือไม่มีคนอยู่ อุปกรณ์วัดสัญญาณชีพของผู้ป่วย/ผู้สูงอายุและส่งข้อมูลไปยังบุคลากรทางการแพทย์ หรือส่งข้อความเรียกหน่วยกู้ชีพหรือรถฉุกเฉิน เป็นต้น

แนวคิดของ IoT (Internet of Things)

ถูกคิดค้นขึ้นโดย Kevin Ashton ในปี 1999 โดยพื้นฐานของ IoT นั้นได้ถูกพัฒนาต่อยอดจากเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) ซึ่งเป็นระบบที่นำเอาคลื่นวิทยุมาใช้ในการสื่อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์สองชนิด ซึ่งเป็นการสื่อสารแบบไร้สาย ต่อมาในยุคหลังปี 2000 เทคโนโลยีต่างๆ ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เริ่มมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกมาเป็นจำนวนมาก และยังมีการใช้คำว่า Smart เกิดขึ้น เช่น Smart home, Smart device, Smart network เป็นต้น สิ่งเหล่านี้สามารถเชื่อมต่อกับโลกอินเทอร์เน็ตได้ ทำให้อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยอาศัยตัว Sensor ในการสื่อสารถึงกัน

ในเวลาอันสั้น หรืออาจกล่าวได้ว่าตั้งแต่ตอนนี้นั้น

ข้อมูลต่าง ๆ จะเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ สำหรับทุกอาชีพ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน IoT จะมีความสำคัญขึ้น และเมื่อเชื่อมต่อกับเรื่อง Big Data จะทำให้การจัดการข้อมูลที่เคยกล่าวไว้นั้นจะกลายเป็นเรื่องที่ทุก ๆ องค์กรต้องทำ ซึ่งการใช้ประโยชน์จากการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลแล้วนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาจจะทำได้ยากในอดีต แต่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ามาช่วยทำการจัดการ ทำให้สามารถทำการตลาดได้อย่างละเอียดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าในอดีต

ในอนาคตอันใกล้นี้ คำว่าออฟไลน์และออนไลน์จะถูกผนวกเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นสินค้าและบริการต่างๆ จะต้องเกิดการปรับตัวเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการ และอำนวยความสะดวกให้ไม่รู้สึกติดขัดในการใช้งาน โดยข้อมูลที่ถูกวิเคราะห์จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้มากขึ้นอีก

Internet of Things (IoT) ส่งผลกระทบกับธุรกิจอย่างไรบ้าง

โดย IoT จะช่วยเพิ่มคุณภาพ ผลิตผล ความน่าเชื่อถือ ช่วยลดต้นทุนและความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงให้กับธุรกิจได้ ซึ่งหากกิจการสามารถใช้ IoT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจการนั้นก็จะมีโอกาสในการเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ได้มากขึ้น รวมถึงยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจและเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้

โดย IoT อาจจะส่งผลกับธุรกิจในอนาคตได้ เช่น IoT และ Blockchain จะสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันได้

ฺเนื่องจาก Blockchain สามารถประยุกต์กับหลายๆ วงการนอกจาก FinTech เทคโนโลยี Blockchain เป็นตัวเชื่อมระหว่างความเป็นส่วนตัว ความน่าเชื่อถือ และความสามารถในการรองรับการเพิ่มขยายได้ในอนาคตโดย Blockchain สามารถใช้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้หลายชนิด เพื่อติดตามผลและประสานระหว่างอุปกรณ์เหล่านั้น ทำให้สามารถลดต้นทุนให้กับผู้ผลิตอุปกรณ์ IoT ได้มาก

สามารถอ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain ได้ที่นี่

G-ABLE พร้อมให้บริการและคำปรึกษาให้ทุกธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Contact G-Able

02-781-9333 หรือ

inquiry@g-able.com

Technology Review

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 บริษัท จีเอเบิล จำกัด เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในการร่วมลงนามความร่วมมือ Innovation Experience Program หรือไอเอ็กซ์โปรแกรม (IX Program) ...

G-Able ผนึกกำลังหน่วยงานชั้นนำ สานต่อโครงการ “ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 12” ชวนนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมแข่งขันด้านเทคโนโลยี...

“Wearable” หรืออุปกรณ์ที่ใช้สวมใส่บนร่างกายเป็นแนวโน้มที่มาเเรงในยุคปัจจุบันและกำลังขยายตัวอย่างมาก เจ้าแห่งเทคโนโลยีน้อยใหญ่ต่างออก ผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบต่างๆ...

Top