G-Able ร่วมเปิดตัว Stamford Innovation and Technology Lab พร้อมแชร์ประสบการณ์ด้านนวัตกรรม

G-Able ร่วมเปิดตัว Stamford Innovation and Technology Lab พร้อมแชร์ประสบการณ์ด้านนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้เปิดตัว Innovation and Technology Lab เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ใช้พื้นที่และอุปกรณ์เพื่อทำการค้นคว้าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรม

ภายในงาน Dr. Andrew Scown อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด, ดร. จักรหล่ำ ศิลปสุวรรณชัย หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ พันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ บริษัทจีเอเบิล ผู้พัฒนาและให้บริการด้านระบบไอทีในประเทศไทย และ บริษัท BrikL สตาร์ทอัพด้านแฟชั่นเทคโนโลยี ได้ร่วมพิธีเปิด

จากซ้าย คุณอรพินท์ สุจิตตารมย์ Human Resource Business Partner G-Able คุณทนตวรรณ ดีลิ Human Resource Business Partner G-Able ดร. จักรหล่ำ ศิลปสุวรรณชัย หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด คุณวัฒนพงศ์ วีรกุล Business Director G-Able Dr. Andrew Scown อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด คุณชลธิชา นิลตระการกุล Marketing Communication Manager G-Able Mr. Tobias Meixner Chief Technology Officer  BrikL คุณสาวิตรี สันติพิริยพร Director of Careers and Employability มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด คุณนภัสส์กมล วชิระวาณิชย์ Business Partner MAnager G-Able

 

โดยงานนี้ คุณวัฒนพงศ์ วีรกุล Business Director บริษัทจีเอเบิล  ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการแบ่งปันประสบการณ์ด้านนวัตกรรมและไอทีให้กับนักศึกษา

คุณวัฒนพงศ์ วีรกุล Business Director ตัวแทนจากกลุ่มบริษัทจีเอเบิล

 

คุณวัฒนพงศ์ได้กล่าวถึงวิธีการทำให้นวัตกรรมประสบความสำเร็จว่า

“สิ่งแรกที่เราควรคำนึง คือ การรวบรวมนักคิด นักประดิษฐ์ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ได้อย่างสากล เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถใช้เครือข่ายมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของเขารวมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ทำให้เกิดเครือข่ายของเหล่าคนที่มีความสามารถ

ข้อสอง คือ เราควรคำนึงถึงวิธีการสร้างมูลค่าให้กับนวัตกรรมเพราะถ้าเราคิดค้นหรือสร้างอะไรใหม่ๆ ได้ แต่คนไม่เห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านั้น หรือทำไปขายไม่ออก มันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ดี ดังนั้น การสร้างคุณค่าให้กับนวัตกรรมเหล่านั้นย่อมเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้

ดังนั้น นวัตกรรมจึงหมายถึงการผสมผสานกันระหว่างความคิดสร้างสรรค์และการสร้างคุณค่าเชิงพาณิชย์ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมด้วย”

ผู้เข้าร่วมงานเปิดตัวห้อง Innovation and Technology Lab

G-Able ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดที่ให้การต้อนรับที่ดีอย่างล้นหลาม ทาง G-Able หวังว่าจะได้มีโอกาสในการร่วมงานและส่งเสริมพัฒนาด้านนวัตกรรมของไทยให้แข็งแกร่งขึ้นในอนาคต

เกี่ยวกับ G-Able

G-Able คือบริษัทผู้พัฒนา, ติดตั้งจนถึงให้บริการด้านระบบ IT และ Digital ในไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรกับบริษัทชั้นนำระดับโลกในด้าน Modern Digital Solutions, Enterprise Business Solutions และ IT Infrastructure Solutions โดยมีกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำในภาคเอกชนและรัฐบาล

www.g-able.com

inquiry@g-able.com

โทร 02-781-9333Top