Slider

Catch up with G-Able

  • นับถอยหลังอีกไม่กี่เดือน พ.ร.บ. PDPA ก็จะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายทั้งฉบับ แน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อหลายองค์กร โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการรวบรวม เก็บใช้ เผยแพร่ และนำไปวิเคราะห์ วันนี้ G-Able จึงนำ 3 แนวทางช่วยให้องค์กรพร้อมรับมือกับ PDPA โดยจะมีขั้นตอนอะไรบ้างนั้นมาดูกันเลย...

  • เชื่อว่า ณ เวลานี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA อย่างแน่นอน! ซึ่งการเริ่มต้นทำ PDPA นั้นไม่ยาก ขอเพียงองค์กรต้องทำให้ครบและรักษาสมดุลทั้ง 4 องค์ประกอบหลัก People Process Data และ Technology...

  • เทคโนโลยีในปีนี้ ทุกอย่างต้องขับเคลื่อนด้วยระบบไอที เพื่อให้ธุรกิจสามารถรับมือได้ทัน รูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนจากการทำงานแบบ Remote Work สู่ Hybrid Work  ซึ่งทุกองค์กรในตอนนี้จะต้องปรับตัวให้ไวและเรียนรู้ให้เร็ว เพื่อเป็นทั้งเชิงรุกและเชิงรับไปพร้อมๆ กัน...

G-Able Solutions ครบวงจร

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจคุณ

G-ABLE Solutions ครบวงจร ตอบโจทย์ทุกธุรกิจคุณ

โซลูชันที่เราเชี่ยวชาญ

จัดการ จัดเก็บ และ สำรองข้อมูลอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพทุกที่ ทุกเวลา

ค้นหาจุดบกพร่อง ป้องกันระบบก่อนเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

จัดการข้อมูลให้เป็นระบบ พร้อมการบริการแบบวิเคราะห์ เจาะลึก

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์และบริการของ AWS

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์และบริการของ Oracle

กลุ่มธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

กลุ่มองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เช่น ธนาคาร หลักทรัพย์ และประกันภัย

กลุ่มองค์กรธุรกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคม เช่น ธุรกิจเครือข่ายมือถือ

กลุ่มองค์กรธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น การขาย ให้เช่า พัฒนาบ้านและที่ดิน

กลุ่มองค์กรธุรกิจค้าปลีก เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า

กลุ่มองค์กรด้านพลังงานและอุตสาหกรรมหนัก เช่น น้ำมัน โรงงานผลิตชิ้นส่วนต่างๆ

บริการ

เราดูแลและแก้ปัญหาให้เสมือนพนักงานขององค์กรโดยตรง

เราดูแลผู้คนที่อยู่ต่างที่กัน ให้ทำงานได้ง่ายขึ้น

เราช่วยพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ ให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้า

ลดต้นทุนโดยการจ้างงานของแผนกที่ไม่ได้เป็นธุรกิจหลักของบริษัท

ติดต่อช่องทางอื่นๆ

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ

แจ้งปัญหาการใช้สินค้าและบริการ

ร่วมเป็นพันธมิตรและคู่ค้าทางธุรกิจกับเรา

Top