Catch up with G-Able

G-Able Solutions ครบวงจร

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจคุณ

G-ABLE Solutions ครบวงจร ตอบโจทย์ทุกธุรกิจคุณ

โซลูชันที่เราเชี่ยวชาญ

จัดการ จัดเก็บ และ สำรองข้อมูลอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพทุกที่ ทุกเวลา

จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ให้เป็นระบบ พร้อมการบริการแบบวิเคราะห์ เจาะลึก

พัฒนาระบบเชิงลึกเพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านขององค์กร

เหนือชั้นด้วยการตลาดที่วัดผลและขยายผลได้

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์และบริการของ Oracle

เราไม่เคยหยุดนิ่งที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ

เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาธุรกิจให้กับลูกค้า

เราไม่เคยหยุดนิ่งที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาธุรกิจให้กับลูกค้า

กลุ่มธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

กลุ่มองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เช่น ธนาคาร หลักทรัพย์ และประกันภัย

กลุ่มองค์กรธุรกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคม เช่น ธุรกิจเครือข่ายมือถือ

กลุ่มองค์กรธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น การขาย ให้เช่า พัฒนาบ้านและที่ดิน

กลุ่มองค์กรธุรกิจค้าปลีก เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า

กลุ่มองค์กรด้านพลังงานและอุตสาหกรรมหนัก เช่น น้ำมัน โรงงานผลิตชิ้นส่วนต่างๆ

กลุ่มองค์กรด้านการศึกษา เช่น สถาบันต่างๆ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัย

สัมผัสประสบการณ์การบริการอันยอดเยี่ยม

ไว้ใจให้เราช่วยดูแลธุรกิจคุณ

สัมผัสประสบการณ์การบริการอันยอดเยี่ยม ไว้ใจให้เราช่วยดูแลธุรกิจคุณ

บริการ

เราดูแลและแก้ปัญหาให้เสมือนพนักงานขององค์กรโดยตรง

เราดูแลผู้คนที่อยู่ต่างที่กัน ให้ทำงานได้ง่ายขึ้น

เราช่วยพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ ให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้า

ลดต้นทุนโดยการจ้างงานของแผนกที่ไม่ได้เป็นธุรกิจหลักของบริษัท

เคียงข้าง ให้คำปรึกษาและ

ให้ความช่วยเหลือธุรกิจคุณในทุกบริบท

ติดต่อเรา

เคียงข้าง ให้คำปรึกษาและ ให้ความช่วยเหลือธุรกิจคุณในทุกบริบท

ติดต่อช่องทางอื่นๆ

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโซลูชันเฉพาะทางของเรา

ปรึกษาหาโซลูชันที่เหมาะกับธุรกิจคุณ

แจ้งปัญหาการใช้สินค้าและบริการ

ร่วมเป็นพันธมิตรและคู่ค้าทางธุรกิจกับเรา

Top