G-ABLE

เรื่องราวของเราในการนำนวัตกรรม IT และ Digital ขับเคลื่อนองค์กรชั้นนำของไทยมากว่า 28 ปี สู่การเป็นผู้นำด้าน Digital Transformation

Get to know us

G-Able คือบริษัทผู้พัฒนา, ติดตั้งจนถึงให้บริการด้านระบบ IT และ Digital ในไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรกับบริษัทชั้นนำระดับโลกในด้าน Modern Digital Solutions, Enterprise Business Solutions และ IT Infrastructure Solutions โดยมีกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำในภาคเอกชน

G-ABLE Focuses On Nation-wide Projects

80%

ลูกค้าหลักของเราอยู่ในตลาดหลักทรัพย์

ด้วยประสบการณ์กว่า 28 ปีในการให้บริการด้านเทคโนโลยี เราได้รับความไว้วางใจมายาวนาน โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่

50+

พันธมิตรกับระดับโลก

เช่น Microsoft, Oracle, Cisco, HP และอีกมากมาย

65M

คนไทยหลายสิบล้านคน

ต่างใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ทั้งทางตรงและทางอ้อม

Vision and Mission Statement of G-ABLE

Vision

ยกระดับศักยภาพของผู้คน ให้ถึงขีดสูงสุดในยุคดิจิทัล

Mission

พัฒนาพร้อมร่วมสร้างโซลูชันดิจิทัล เพื่อให้ผู้คนรวมถึงธุรกิจสามารถแข่งขัน และเติบโตได้อยางยั่งยืน

CEO Message

โลกปัจจุบันกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว โดยเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเข้ามาเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของผู้คน ในขณะที่ประเทศไทยมุ่งพัฒนาประเทศตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ก้าวสู่การเป็น “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” (Value – Based Economy)ส่งผลให้องค์กรธุรกิจ และทุกภาคส่วนต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อเอาชนะความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา และสร้างนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจร่วมกัน

 

กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ได้ปรับทิศทางการดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ “ยกระดับศักยภาพของผู้คนให้ถึงขีดสูงสุดในยุคดิจิทัล” เรามุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีและโซลูชันดิจิทัลแบบครบวงจร และเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่จะทำงานกับทุกภาคส่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจของประเทศไทยก้าวผ่านยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยการนำเสนอโซลูชันที่สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรธุรกิจให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับโลก เพื่อนำประเทศไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ด้วยความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

 

คุณนาถ ลิ่วเจริญ

ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทซีดีจี และกลุ่มบริษัทจีเอเบิล

Our History

Management

GAble_MNG_Web-4

Nart Liuchareon

Chief Executive Officer (CEO)
GAble_MNG_Web-2

Supavadee Phantumvanit

Co-Chief Executive Officer (Co-CEO)
GAble_MNG_Web-14

Suthep Oonmettachit

President
GAble_MNG_Web-6

Trairatt Chaisamran

Executive Consultant
IMG_3615

Boonchai Pattanatananon

Executive Consultant
GAble_MNG_Web-9

U-krit Wongsarawit

Chief Solutions & Technology Officer - Solutions & Technology Group I
GAble_MNG_Web-11

Pajaree Saengcum

Chief Solutions & Technology Officer - Solutions & Technology Group II
GAble_MNG_Web-12

Nuannit Hongprapawong

Executive Vice President - Sales & Commercial Group
GAble_MNG_Web-7

Krit Loetwaleerat

Executive Vice President - Service and Support
GAble_MNG_Web-3

Sevee Chaisuetrong

Executive Vice President - Information Technology System
GAble_MNG_Web-8

Kitayanee Asavanich

Senior Vice President - Finance
GAble_MNG_Web-1

Wasun Sinpitucksagull

Senior Vice President - Human Resources

Our Subsidiaries

G-ABLE CO., LTD.

ผู้ให้บริการไอทีครบวงจรระดับประเทศ ตอบสนองทุกความต้องการ อย่างมืออาชีพ ด้วยนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันทางธุรกิจ  เพื่อสร้างคุณค่าที่มากกว่าในการใช้ชีวิต

THE COMMUNICATION SOLUTION CO., LTD.

ผู้เชี่ยวชาญการให้บริการ เเละ ให้คำปรึกษาโซลูชันในทุกมิติด้านการสื่อสาร รวมไปถึงความปลอดภัยของระบบเครือข่าย เพื่อเสริมเเกร่งให้ธุรกิจมีความพร้อมทุกด้านในการเเข่งขัน

MVERGE CO., LTD.

บริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทจีเอเบิล ผู้เชี่ยวชาญการให้บริการเกี่ยวกับ Microsoft Solution และเป็น Microsoft Partner รายใหญ่ระดับประเทศ

FIRST LOGIC CO., LTD.

ตัวเเทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยี อาทิ ORACLE , Veritas รวมไปถึงการสื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรมส่งเสริมการขาย การจัดอบรม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในผลิตภัณฑ์สู่บริษัทคู่ค้า เเละ ผู้ใช้งานระดับองค์กร

G-BUSINESS CO., LTD.

ที่ปรึกษาด้านการวางเเผนเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการ เเละ ผลิตภัณฑ์  ตั้งเเต่จัดทำเเผนพัฒนา,ประยุกต์ใช้  สู่การออกเเบบติดตั้ง  ที่สร้างความปลอดภัยสูงสุดต่อข้อมูลสำคัญขององค์กร

OPTIMUS SOFT CO., LTD.

ผู้พัฒนา IT Application Outsourcing  เเละ Business Consulting Customized Software  มีความยืดหยุ่นสูง ตอบโจทย์ความต้องการที่เเตกต่างในทุกระดับองค์กร

TECH SPHERE CO., LTD.

ให้บริการด้านซอฟต์เเวร์ เเละ โซลูชันด้านการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความซับซ้อน หรือ ข้อมูลในระดับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการบริการจัดการ

Top