G-ABLE

เรื่องราวของเราในการนำนวัตกรรม IT และ Digital ขับเคลื่อนองค์กรชั้นนำของไทยมากว่า 28 ปี สู่การเป็นผู้นำด้าน Digital Transformation

Get to know us

G-Able คือบริษัทผู้พัฒนา, ติดตั้งจนถึงให้บริการด้านระบบ IT และ Digital ในไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรกับบริษัทชั้นนำระดับโลกในด้าน Modern Digital Solutions, Enterprise Business Solutions และ IT Infrastructure Solutions โดยมีกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำในภาคเอกชน

G-ABLE Focuses On Nation-wide Projects

80%

ลูกค้าหลักของเราอยู่ในตลาดหลักทรัพย์

ด้วยประสบการณ์กว่า 28 ปีในการให้บริการด้านเทคโนโลยี เราได้รับความไว้วางใจมายาวนาน โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่

50+

พันธมิตรกับระดับโลก

เช่น Microsoft, Oracle, Cisco, HP และอีกมากมาย

65M

คนไทยหลายสิบล้านคน

ต่างใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ทั้งทางตรงและทางอ้อม

Vision and Mission Statement of G-ABLE

Vision

ยกระดับศักยภาพของผู้คน ให้ถึงขีดสูงสุดในยุคดิจิทัล

Mission

พัฒนาพร้อมร่วมสร้างโซลูชันดิจิทัล เพื่อให้ผู้คนรวมถึงธุรกิจสามารถแข่งขัน และเติบโตได้อยางยั่งยืน

CEO Message

กระแสการเปลี่ยนแปลงด้านไอทีในปัจจุบันเป็นการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล ที่จะพลิกโฉมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลกซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลโดยตรงต่อทุกธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งเทรนด์เปลี่ยนแปลงเร็วเท่าไหร่ องค์กรต่างๆ ยิ่งต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงให้ได้เร็วที่สุด

 

ซึ่งเราสามารถนำเทรนด์ไอทีมาประยุกต์ใช้เพื่อผลักดันธุรกิจให้เกิดความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็วและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพการปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีไอทีถือเป็นความสำคัญเร่งด่วน ที่องค์กรธุรกิจในประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับตลาดอาเซียนและตลาดโลก ซึ่งจะส่งผลถึงความเป็นอยู่ในอนาคต

 

ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทจีเอเบิลซึ่งให้บริการแก่องค์กรในรูปแบบ End-to-End Solution Partner หรือการให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ จึงมีศักยภาพที่พร้อมที่สุดในการเป็น “The Agent of Transformation” กุญแจสำคัญในการช่วยปฎิรูปองค์กรธุรกิจไทยสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วและครบวงจร

 

 

คุณนาถ ลิ่วเจริญ

ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทซีดีจี และกลุ่มบริษัทจีเอเบิล

Our History

Management

K.Nart

นาถ ลิ่วเจริญ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ซีดีจี และกลุ่มบริษัทจีเอเบิล ทายาทรุ่นที่ 2 ของบริษัทยักษ์ใหญ่ไอทีสัญชาติไทย มีประสบการณ์ในธุรกิจไอทีมากว่า 25 ปี เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการวางแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์และระบบดำเนินงานของทั้งสองบริษัท

Nart Liuchareon

Chief Executive Officer (CEO)
K.Suthep

สุเทพ อุ่นเมตตาจิต
คุณสุเทพมีประสบการณ์ในธุรกิจไอทีมาเป็นเวลากว่า 27 ปี เป็นผู้เชี่ยวชาญงานขายและการตลาดอย่างสูงท่านหนึ่ง โดยสามารถขยายตลาดบริการระบบพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ System Infrastructure มีประสบการณ์ในการทำตลาดด้าน Open System และ Multi-platform integration

Suthep Oonmettachit

President
K.Trairatt

ไตรรัตน์ ใจสำราญ

คุณไตรรัตน์ เป็นผู้มีบทบาทหลักในการกำหนดทิศทางนโยบายการบริหารงาน และแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทจีเอเบิล และผลักดันความสำเร็จของบริษัท ลอจิก จำกัด ทำให้บริษัทลอจิกได้รับการยอมรับและกลายเป็นบริษัทชั้นนำของไทยในด้านการให้คำปรึกษาการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และระบบ E-Business อย่างครบวงจร

Trairatt Chaisamran

Chief Products & Infrastructure Solutions Officer (CIS)
K.Pajaree

ปาจรีย์ แสงคำ
คุณปาจรีย์ เป็นผู้มีบทบาทหลักในการมีวางแผนโซลูชันและการบริการของจีเอเบิล โดยท่านมีประสบการณ์จากบริษัทข้ามชาติชั้นนำด้านเทคโนโลยี ระบบการสื่อสาร และระบบโลจิสติกมากว่า 23 ปี เชี่ยวชาญด้านการขึ้นระบบไอทีและการปรับแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางดิจิทัล

Pajaree Saengcum

Chief Business Solutions & Services Officer (CBS)
K.Pongthep

พงศ์เทพ วัฒนศิริสุข
คุณพงศ์เทพมีประสบการณ์ในธุรกิจไอทีกว่า 20 ปี ที่ผ่านมาเป็นการร่วมงานกับบริษัทต่างๆทั้งภายใน และภายนอกกลุ่มบริษัทจีเอเบิล รับผิดชอบดูแลวางกลยุทธ์ การบริหารจัดการ โครงการให้สำเร็จ

Pongthep Vatanasirisuk

Senior Vice President, Project Management Officer
K.U-krit

อุกฤษฏ์ วงศราวิทย์
คุณอุกฤษฏ์ มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบและให้คำปรึกษาทางด้าน IT มากว่า 20 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญในด้าน Network, Security, IT Infrastructure, Cloud และ Enterprise Communication

U-krit Wongsarawit

Senior Vice President, Products & Infrastructure Solutions
K.Kamonthip

กมลทิพย์ สรรพศรี
คุณกมลทิพย์ มีประสบการณ์ในธุรกิจไอทีมากว่า 15 ปี และมีความเชี่ยวชาญทางด้าน Software testing และ Project management ท่านบริหารงานทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและบริการด้าน Outsourcing

Kamonthip Subpasri

General Manager G - Source
K.Boonchai

บุญชัย พัฒธนานนท์
คุณบุญชัย มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจไอทีมาเป็นเวลากว่า 20 ปี เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการวางแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์และระบบดำเนินงาน ดูแลแนวโน้มและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมไอที

Boonchai Pattanatananon

Executive Consultant
K.Samrith

สัมฤทธิ์ ตรงตรานนท์
คุณสัมฤทธิ์มีประสบการณ์ในธุรกิจไอทีมาเป็นเวลากว่า 25 ปี เป็นผู้มีบทบาทในการกำหนดกลยุทธ์ บริหารการจัดการบริษัท รวมถึงวางแนวทางในการพัฒนา Software Solution ใหม่ๆ ที่เป็น Intellectual Property

Samrith Trongtranon

General Manager, Optimus Soft
K.Burin

บุรินทร์ ปิยะกุลภิญโญ
คุณบุรินทร์มีประสบการณ์ทางด้าน Enterprise Business Solution มาเป็นเวลากว่า 20 ปี เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนา ติดตั้ง และให้คำปรึกษาทางด้าน Business Application ในธุรกิจการเงินและการประกันภัย

Burin Piyakulpinyo

General Manager, Techsphere
K.Krit

Krit Loetwaleerat

General Manager, TCS

Our Subsidiaries

G-ABLE CO., LTD.

ผู้ให้บริการไอทีครบวงจรระดับประเทศ ตอบสนองทุกความต้องการ อย่างมืออาชีพ ด้วยนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันทางธุรกิจ  เพื่อสร้างคุณค่าที่มากกว่าในการใช้ชีวิต

THE COMMUNICATION SOLUTION CO., LTD.

ผู้เชี่ยวชาญการให้บริการ เเละ ให้คำปรึกษาโซลูชันในทุกมิติด้านการสื่อสาร รวมไปถึงความปลอดภัยของระบบเครือข่าย เพื่อเสริมเเกร่งให้ธุรกิจมีความพร้อมทุกด้านในการเเข่งขัน

MVERGE CO., LTD.

บริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทจีเอเบิล ผู้เชี่ยวชาญการให้บริการเกี่ยวกับ Microsoft Solution และเป็น Microsoft Partner รายใหญ่ระดับประเทศ

FIRST LOGIC CO., LTD.

ตัวเเทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยี อาทิ ORACLE , Veritas รวมไปถึงการสื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรมส่งเสริมการขาย การจัดอบรม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในผลิตภัณฑ์สู่บริษัทคู่ค้า เเละ ผู้ใช้งานระดับองค์กร

G-BUSINESS CO., LTD.

ที่ปรึกษาด้านการวางเเผนเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการ เเละ ผลิตภัณฑ์  ตั้งเเต่จัดทำเเผนพัฒนา,ประยุกต์ใช้  สู่การออกเเบบติดตั้ง  ที่สร้างความปลอดภัยสูงสุดต่อข้อมูลสำคัญขององค์กร

OPTIMUS SOFT CO., LTD.

ผู้พัฒนา IT Application Outsourcing  เเละ Business Consulting Customized Software  มีความยืดหยุ่นสูง ตอบโจทย์ความต้องการที่เเตกต่างในทุกระดับองค์กร

TECH SPHERE CO., LTD.

ให้บริการด้านซอฟต์เเวร์ เเละ โซลูชันด้านการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความซับซ้อน หรือ ข้อมูลในระดับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการบริการจัดการ

CA SOLUTIONS (THAILAND) CO., LTD.

ตัวเเทนจำหน่ายสินค้า เเละ บริการ ทางเทคโนโลยี ของ CA Solutions รายเดียวของประเทศไทย ซึ่ง CA Solutions ถูกจัดอันดับให้เป็น “Lead of IT Solutions” ที่ปลอดภัยเเละครบวงจร

Top