Events

Events

เพื่อการแข่งขันและการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในยุคดิจิทัล กลุ่มบริษัท G-ABLE ได้จัดงานแถลงข่าว “G-ABLE Your Digital Transformation Agent 2017”...

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สสวท.) ร่วมกับบริษัท จีเอเบิล จำกัด จัดโครงการการแข่งขัน...