Managed Tech Services

บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและนำหน้าทุกการแข่งขัน

รู้จักกับ Managed Tech Services

Managed Tech Services ของเรา

จะช่วยให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่าง

ราบรื่นและระบุปัญหาหรือข้อบกพร่อง

ได้อย่างรวดเร็ว

 

 

สามารถจัดการระบบไอทีขององค์กรได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นด้วยระบบที่ยืดหยุ่นซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ ให้ผู้เชี่ยวชาญของเราช่วยดูแลการดำเนินงานทั้งหมดของคุณ เพื่อมุ่งเน้นไปที่การขยายธุรกิจ

what is media

Subsolutions ของเรา

Operation Strategy

สร้างกลยุทธ์การดำเนินงานไอทีโอเปอร์เรชั่นตามความต้องการลักษณะใหม่ พร้อมนำเสนอกลยุทธ์ด้านไอทีเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ

ประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Digital Transformation มีประโยชน์มากมาย เช่น การลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพงาน ปรับปรุงการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า และขยายโอกาสทางการแข่งขันในตลาด เป็นต้น

ช่วยส่งเสริมในการลดต้นทุนการผลิต

พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพงาน

เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า

ขยายโอกาสทางการแข่งขันในตลาด

ทำไมถึงเลือกเรา

Virtualize

จีเอเบิล ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลผ่านทั้งทาง Intranet หรือ Internet

Time-Saving

จีเอเบิล ช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการค้นหา ในระบบประมวลผลให้คุณทำงานได้รวดเร็วขึ้น ด้วยการจัดลำดับข้อมูล

Highly-Secured

จีเอเบิล ใช้ระบบที่มีความแม่นยำปลอดภัยระดับสากล มั่นใจได้ว่าข้อมูลองค์กรจะไม่มีการรั่วไหลหรือสูญหาย

กรณีศึกษา

เรื่องราวประสบการณ์ของลูกค้า จีเอเบิล

16 กรกฎาคม 2565

หมดห่วงทุกเรื่อง IT Operation ด้วยการดูแลแบบครบวงจรจากทีมงานที่มีประสบการณ์ในหลายกลุ่มธุรกิจ มีความเชี่ยวชาญและความชำนาญในเทคโนโลยีต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล พร้อมให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชม.

16 กรกฎาคม 2565

G-ABLE ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Solution ได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วย G-ABLE Hyperautomation Solution ประกอบด้วยเทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA)

01 กันยายน 2565

RPA คือ ซอฟต์แวร์ที่สร้างหุ่นยนต์ (Bot) มาทำงานซ้ำๆ เดิมๆ แทนคน ธุรกิจยุคใหม่ต้องทำงานร่วมกับเทคโนโลยีที่ช่วยลด Cost ระยะยาว และเพิ่มประสิทธิภาพงานให้ดีขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญของเรามีประสบการณ์มากมายจากบริษัทไอทีชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ

ผู้เชี่ยวชาญของเรามีประสบการณ์หลายปีในด้าน Managed Tech Services จากการทำงานร่วมกับบริษัทไอทีชั้นนำ เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของคุณได้รับการดูแลโดยมืออาชีพ

Contact Our Experts

ปัทมัน เชี่ยวชิตบุญ

Cloud Managed Service Expert

ธัญญา บุญศิริ

Operation Optimization Service Expert

สืบสกุล อำภา

Data Service Expert

ให้เราช่วยเสริมศักยภาพของคุณ เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มเติม